• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
ELY-keskukset

Understöd kan sökas för hantering av avloppsöversvämningar18.10.2021 08:00:00 EEST | ELY-keskukset

Understöd från effektiveringsprogrammet för vattenskydd för hantering av avloppsöversvämningar kan sökas under tiden 18.10.-30.11.2021 från närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax. Totalt finns det reserverat ca. 2 miljoner euro i understöd för ändamålet. Ansökan om understöd är riksomfattande och understöd kan ansökas av kommuner, samkommuner och bolagen de äger samt andra kommunägda aktörer, föreningar, företag och andra sammanslutningar med undantag av statliga ämbetsverk och inrättningar.
ELY-keskukset

Avustusta haettavana viemäriylivuotojen hallintaan18.10.2021 08:00:00 EEST | ELY-keskukset

Vesiensuojelun tehostamisohjelman avustusta viemäriylivuotojen hallintaan on haettavissa 18.10.-30.11.2021 välisenä aikana Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Avustusta on tarjolla noin 2 miljoonaa euroa. Haku on valtakunnallinen ja avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät ja näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset, yritykset sekä muut yhteisöt lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>