HSY

Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 31.5.202429.5.2024 07:37:30 EEST | HSY

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 31.5.2024. Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames Hallitus päättää muun muassa vesihuollon ja jätehuollon investointiohjelmien hyväksymisestä vuosille 2025–2044. Investointiohjelmia käytetään vuosittain erikseen vahvistettavan toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisen perustana. Hallitus päättä seuraavista hankinnoista: - urakoitsijan valinta Suomenojan jätevedenpuhdistamon purkuun ja alueen ennallistamiseen - Blominmäen itäisen valuma-alueen urakan toteuttajan valinta kahden osan rakentamiseen - valurautaisten vesijohtoputkien ja putkiyhteiden hankinta - polyelektrolyyttien hankinta Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle. Hallitus saa tiedoksi seurantakatsauksen Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksesta kaudelta 2020–2023 ja ennakkotiedon pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöistä vuodelta 2023. Halli
Varma

Tutkimus Varman ja Spring Housen pilotista: IPS-toimintamalli edistää työhön kiinnittymistä29.5.2024 07:01:53 EEST | Varma

Varma pilotoi vuosina 2020–2023 ensimmäisenä työeläkeyhtiönä yhdessä valmennusyhtiö Spring Housen kanssa työeläkekuntoutuksen IPS-työssävalmennusta. Pilotista toteutetun tutkimuksen mukaan mallin käyttö tuki kuntoutujien työllistymistä ja paransi heidän suhdettaan työelämään. Kuntoutujista 64 prosenttia työllistyi avoimille työmarkkinoille jossain vaiheessa kuntoutusta, mikä on huomattavasti enemmän kuin vertailuryhmässä.
Jyväskylän yliopisto

Liikkumisen väheneminen nuoruudessa linkittyy keskusteluvaikeuksiin isän kanssa ja näkyy sairauksien riskitekijöissä29.5.2024 07:00:00 EEST | Jyväskylän yliopisto

TtM Tuula Aira havaitsi väitöstutkimuksessaan, että nuoren keskusteluvaikeudet isän kanssa ennusti liikkumisen vähenemistä ja liikkumisen säilymistä vähäisenä. Aktiivisuuden väheneminen näkyi myös epäedullisina sokeriaineenvaihdunnan, hyvän kolesterolin ja painoindeksin muutoksina eli sydän- ja verisuonitautien riskitekijöissä jo nuorena. Liikuntaseuraharrastuksen jatkuminen nuoreen aikuisuuteen tuki aktiivisuuden säilymistä.

Uusi liikennevakuutuslaki voimaan lauantaina: suomalaisella vakuutuksella ylivertainen ominaisuus29.5.2024 06:35:00 EEST | Liikennevakuutuskeskus

Liikennevakuutuslaki uudistuu 1.6. Suurin muutos koskee sähköisiä liikkumisvälineitä, joista yhä suurempi osa on jatkossa lakisääteisen liikennevakuutuksen ja sen tarjoaman korvausturvan piirissä. Lakiuudistuksen tavoitteena on varmistaa henkilövahinkojen korvaukset vahinkotilanteissa, riippumatta kolarin aiheuttaneen henkilön omasta varallisuudesta tai vapaaehtoisten vakuutusten kattavuudesta.
Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Varautumisen merkitys kasvaa – alueellinen maanpuolustuskurssi jälleen täynnä29.5.2024 06:35:00 EEST | Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja Kainuun prikaati järjestävät vuosittaisen alueellisen maanpuolustuskurssin 3.–7.6. Vuokatissa Sotkamon kunnassa. Kurssille osallistuu noin 80 henkilöä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnista. Kurssin tavoitteena on edistää viranomaisten ja varautumisen kannalta muiden keskeisten tahojen yhteistyötä.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye