Mikrolevät tuottavat arvoaineita kalankasvatuksen jätevedessä23.5.2024 13:17:22 EEST | Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston tutkimushankkeessa kasvatetaan mikrolevää kiertovesiviljeltävien kalojen jätevedessä. Levistä on paljon hyötyjä: levät pienentävät kalankasvatuksen vesistövaikutuksia ja ne voidaan saada tuottamaan monia arvoaineita kuten vetyä. Tekoälyn tuella kehitetään parhaillaan mallinnusmenetelmiä, joilla voitaisiin tehostaa levien kasvatusta merkittävästi.
Amos Rex

Generation 2026 -näyttelyn juryn puheenjohtajaksi on valittu Harold Hejazi23.5.2024 13:02:21 EEST | Amos Rex

Generation 2026 -juryn puheenjohtajaksi on kutsuttu kanadalainen taiteilija ja pelisuunnittelija Harold Hejazi. Näyttelyyn haetaan teoksia eri taiteen aloilta ja Hejazi tuo tuomaristoon monipuolista osaamista osallistavasta esitystaiteesta, pelitaiteesta sekä sosiaalisesta vaikuttamisesta taiteen keinoin. Generation-triennaali on joka kolmas vuosi pidettävä Amos Rexin näyttely, joka esittelee laajan kattauksen teoksia 15–23-vuotiailta taiteilijoilta. Näyttelyyn on avoin haku, ja näyttelyyn tulevat teokset valitsee jury. Näyttelyn teoshaku alkaa 1.10.2024.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Akkalankankaan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta (Keski-Pohjanmaa)23.5.2024 12:14:00 EEST | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisena lausuntonsa Neoen Renewables Finland Oy:n Akkalankankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta eli YVA-ohjelmasta. Hankkeessa suunnitellaan enintään 28 tuulivoimalan rakentamista Kokkolan kaupungin alueelle Keski-Pohjanmaan maakuntaan. Hankealue sijoittuu Ullavanjärven pohjoispuolelle ja rajautuu Toholammin kunnan rajaan. Akkalankankaan tuulivoimahankkeen kokonaispinta-ala on noin 3700 hehtaaria.
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Yksityishenkilönä ikään kuin hyvinvointialueen päättäjien pöytään23.5.2024 11:05:28 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella (Keusote) on haluttu lisätä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia hyvinvointialueen päätöksentekoon. Kaksi kertaa järjestetty puntaroiva asukaspaneeli on tuonut hyvinvointialueen päättäjille konkreettisia suosituksia päätöksenteon tueksi ja antanut asukkaille aivan uudenlaisen vaikuttamisen mahdollisuuden sekä paljon uusia ystäviä.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye