• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Finland och Estland har satt igång utredning om sina framtida relationer8.3.2021 16:28:10 EET | Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Finland och Estland har inlett en utredning om sina framtida relationer och nya samarbetsmöjligheter. De tidigare ministrarna Anne-Mari Virolainen och Jaak Aaviksoo har inlett arbetet med utredningen, som stöds av de båda ländernas utrikespolitiska institut. Statsministrarna Sanna Marin och Kaja Kallas tillkännagav att utredningen skulle genomföras i samband med sitt möte i Helsingfors den 19 februari 2021.
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Suomi ja Viro käynnistivät suhdeselvityksen8.3.2021 16:24:48 EET | Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Suomi ja Viro ovat käynnistäneet selvityksen maiden suhteiden tulevaisuudesta ja uusista yhteistyömahdollisuuksista. Selvityshenkilöinä ovat aloittaneet entiset ministerit Anne-Mari Virolainen ja Jaak Aaviksoo, joita tukevat molempien maiden ulkopoliittiset instituutit. Pääministerit Sanna Marin ja Kaja Kallas ilmoittivat selvityksen laatimisesta tapaamisessaan Helsingissä 19.2.2021.
Helsingin yliopisto

Edistynyt kuvantamistekniikka taltioi äidiltä perittyjen geenien luentaa8.3.2021 14:39:35 EET | Helsingin yliopisto

Suomalaisten, ruotsalaisten sekä britti- ja yhdysvaltalaistutkijoiden välinen tutkimusyhteistyö on onnistunut kuvaamaan, kuinka ribosomit lukevat äidiltä perittyjen mitokondriogeenien ilmentämän lähetti-RNA:n sisältöä. Ryhmä löysi kryoelektronimikroskopian uusimpia sovelluksia hyödyntämällä uuden mekanismin, jolla mitokondrioiden ribosomit valmistavat ja kuljettavat proteiineja ennenaikaisten laskostumisvirheiden välttämiseksi. Häiriöt proteiinien laskostumisessa voivat aiheuttaa vakavia sairauksia ihmisissä.
Institutet för hälsa och välfärd THL

Utredning: Buller från vägtrafik och oväsen från de närmaste grannarna stör oftast i Finland8.3.2021 14:19:34 EET | Institutet för hälsa och välfärd THL

Människors sömn och tillvaro störs oftast av buller från vägtrafiken och oväsen från de närmaste grannarna. Detta framgår av THL:s nya utredning, där man för första gången granskade hur störande människor upplever olika källor till miljöbuller i sin egen vardag. Enligt utredningen upplevde 4,8 procent av deltagarna att buller från vägtrafik och 4,5 procent att oväsen från de närmaste grannarna är mycket störande i vardagen. ”I samhället har man gradvis blivit medveten om de olägenheter vägtrafikbuller orsakar. I fortsättningen är det också skäl att beakta olägenheter som orsakas av oväsen från grannskapet som en viktig källa till miljöbuller”, säger specialforskare Anu Turunen vid THL. Andra källor till miljöbuller som ingick i undersökningen var järnvägs-, spårvagns- och flygtrafik, industri och hamnar samt utöver de närmaste grannarna även det övriga grannskapet. Cirka en femtedel klassificerar sig som bullerkänsliga Det är mycket individuellt hur störande man upplever buller. ”Upple
HOK-Elanto

Ravintolatyöntekijät kaupan alan töihin – HOK-Elanto välttää edelleen lomautukset ravintolasulun aikana8.3.2021 13:20:01 EET | HOK-Elanto

Osuuskauppa HOK-Elanto tarjoaa sadoille ravintola-alan ammattilaisille töitä kaupan alan toimipaikoista ja turvaa työntekijöiden toimeentulon ravintoloiden sulkeutuessa. Pääkaupunkiseudulla toimivan HOK-Elannon ravintoloista parikymmentä siirtyy take away -myyntiin ja loput sulkeutuvat. Koronatartuntojen hillitsemiseksi annetun määräyksen mukaisesti ravintoloissa alkaa 8.3. kolmen viikon sulkutila niillä alueilla, jotka ovat viruksen kiihtymis- tai leviämisvaiheessa.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Förbättring av riksväg 3 på avsnittet Helsingby–Laihela: ett utkast till utredningsplan presenteras på ett möte för allmänheten8.3.2021 13:10:50 EET | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har startat arbetet med att göra en utredningsplan för riksväg 3 på avsnittet Helsingby–Laihela. Målet för förbättringsprojektet är en fyrfilig, högklassig och säker riksvägsförbindelse mellan Laihela och Vasa. Projektet förbättrar trafiksäkerheten och smidigheten.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>