Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Työttömien määrä jatkoi kasvua Pohjois-Pohjanmaalla24.4.2024 08:08:15 EEST | Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaalla oli maaliskuun lopussa 23 100 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 400 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten (+12 %). Lomautettujen määrä on edelleen korkea ja maaliskuussa kokoaikaisesti lomautettuja oli lähes 3 200. Lomautettujen määrä nousi vuoden 2023 maaliskuusta 740 henkilöllä ja lomautukset kohdistuivat erityisesti rakennusalalle kirvesmiehiin ja rakennuspuuseppiin sekä talonrakentajiin. Uusien avoimien työpaikkojen tarjonnassa on nähtävissä pudotusta aiempaan koko maakunnan alueella.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Valtatien 4 ja maantien 18609 liittymäjärjestelyjen suunnittelu Haurukylän kohdalla Tyrnävällä on käynnistynyt24.4.2024 08:00:00 EEST | Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on aloittanut liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen valtatien 4 / maantien 18609 (Haurukyläntie) liittymäjärjestelyiden rakentamisesta valtatielle 4 Haurukylän kohdalle. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Tyrnävän kunnan kanssa.
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Maaliskuun työllisyyskatsaus: Työttömyys jatkaa kasvuaan Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)24.4.2024 08:00:00 EEST | Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli maaliskuun lopussa yhteensä 7 855 työtöntä työnhakijaa. Se on 835 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä oli maaliskuussa 179 vähemmän kuin helmikuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on kuitenkin edelleen Manner-­Suomen alhaisin (6,9 %). Koko maassa vastaava osuus on 10,7 %. Helmikuuhun verrattuna työttömyysaste pienentyi 0,1 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskusalueella ja koko maassa. Maaliskuun aikana oli avoinna yhteensä 7 879 työpaikkaa, mikä on 3 869 työpaikkaa (- 32,9 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Kokoaikaisesti lomautettuja oli 1 103 eli 251 enemmän kuin vuotta aikaisemmin (+ 29,5 %). Tiedot ilmenevät työ-­ ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.
Woodio Oy

Ekologisista kylpyhuonekalusteistaan tunnettu suomalainen Woodio investoi uuteen tehtaaseen Lahteen – Investoinnin arvo on 7 miljoonaa euroa24.4.2024 08:00:00 EEST | Woodio Oy

Woodion innovaatio, 100 % vedenpitävä puukomposiitti, on suunniteltu ekologiseksi vaihtoehdoksi keramiikalle ja muille korkean hiilijalanjäljen materiaaleille kylpyhuone- ja muiden sisätilojen sisustuksessa. Viime kesänä Woodio keräsi yli 16 miljoonan euron pääomasijoituksen toimintansa skaalaamiseen ja kansainvälistämiseen. Keväällä 2025 Lahteen valmistuva uusi, noin 7 miljoonaa euroa maksava tehdas mahdollistaa tuotannon merkittävän tehostamisen palvelemaan kysynnän kasvua.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye