• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Finanssivalvonta

Finanssivalvonnan johtokunta nimitetty vuosiksi 2024–20268.12.2023 11:00:00 EET | Finanssivalvonta

Pankkivaltuusto on nimittänyt Finanssivalvonnan johtokunnan jäsenet kolmivuotiskaudeksi 1.1.2024 alkaen. Jäseniksi nimitettiin Marja Nykänen, johtokunnan varapuheenjohtaja, Suomen Pankki Pauli Kariniemi, osastopäällikkö, ylijohtaja, valtiovarainministeriö Liisa Siika-aho, osastopäällikkö, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö. Yllämainittujen henkilökohtaisiksi varajäseniksi nimitettiin Katja Taipalus, osastopäällikkö, Suomen Pankki Paula Kirppu, lainsäädäntöneuvos, valtiovarainministeriö Jaana Rissanen, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö. Lisäksi jäseniksi nimitettiin Lasse Heiniö, filosofian kandidaatti, vakuutusmatemaatikko (SHV) Martti Hetemäki, työelämäprofessori Leena Kallasvuo, kauppatieteiden maisteri. Marja Nykänen määrättiin johtokunnan puheenjohtajaksi ja Pauli Kariniemi johtokunnan varapuheenjohtajaksi. Finanssivalvonnan ja sen johtokunnan tehtävistä säädetään laissa. Johtokunta asettaa tavoitteet valvojan toiminnalle, päättää sen toimintalinjoista sekä ohjaa ja v
Finanssivalvonta

Finanssisektorin vakavaraisuus 30.9.2023: Vakavaraisuus on säilynyt vahvana – geopoliittisen tilanteen tuoma epävarmuus korostaa vakavaraisuuden ja riskienhallinnan merkitystä8.12.2023 10:25:35 EET | Finanssivalvonta

Finanssisektorin toimintaympäristö on heikentynyt edelleen syksyn aikana, kun korkeat korot ja talouskasvun hiipuminen rasittavat kotitalouksia ja yrityksiä. Erityisesti tilanne on koetellut kiinteistö- ja rakennussektoria. Myös geopoliittiset jännitteet lisäävät epävarmuutta ja finanssisektorin riskejä. Kohonneiden riskien aikana vakavaraisuuden, vahvan riskinkantokyvyn ja varautumisen merkitys korostuu.
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 12.12.20238.12.2023 10:11:01 EET | Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 12. joulukuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Lautakunnan esityslistalla on muun muassa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulosbudjetti vuodelle 2024. Lisäksi esityslistalla on tarveperusteisen rahoituksen päivitys varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Lautakunnalle esitetään päivitettäväksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tarveperusteisen mallin rahajakoperiaatteet ja laskentamalli yhtenäiseksi siten, että kummassakin palvelussa on yksi yhteinen malli käytössä, eikä rahoitusta jaeta erikseen suomen- ja ruotsinkieliseen palveluun. Lautakunta päättää kokouksessa myös yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisän korottamisesta 1.3.2024 alkaen. Tilahankkeista esityslistalla on seuraavat tilat: Kannelmäen peruskoulun Runonlaulajantien toimipisteen korvaavan uudisrakennuksen tarveselvitys osoitteeseen Runonlaulajantie 40 Koskelan ala-asteen ja päiväkoti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>