• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Onnettomuustietoinstituutti

Päihtyneet kuskit aiheuttivat yli kolmanneksen kuolemaan johtaneista onnettomuuksista27.10.2021 07:47:34 EEST | Onnettomuustietoinstituutti

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tietojen mukaan päihtyneiden moottoriajoneuvonkuljettajien aiheuttamissa liikenneonnettomuuksissa kuoli kaikkiaan 324 henkilöä vuosina 2015–2019. Kuolleista suurin osa oli päihtyneitä kuljettajia tai heidän matkustajiaan. Onnettomuuksissa kuoli myös 21 yhteenajoissa vastapuolena olleiden ajoneuvojen kuljettajaa tai matkustajaa sekä neljä jalankulkijaa ja yksi polkupyöräilijä.
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

FFC-enkät: Studerande som är på arbetsplatsen för inlärning i arbetet ersätter ofta fast personal27.10.2021 06:31:00 EEST | Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Många arbetsgivare utnyttjar studerande som deltar i inlärning i arbetet till att ersätta fast arbetskraft. På mer än hälften (54 %) av de arbetsplatser som tar emot studerande berättar de förtroendevalda personalrepresentanterna att det här är något som sker regelbundet eller ibland, visar en enkät som fackcentralen FFC har gjort.
Turun kauppakamari

Embargo 27.10.2021. klo 00.01 // Varsinaissuomalaiset yritykset vastasivat: Työvoima ja hyvät liikenneyhteydet houkuttelevat yrityksiä27.10.2021 00:01:00 EEST | Turun kauppakamari

Lähes 60 % varsinaissuomalaisista yrityksistä pitää työvoiman saatavuutta tärkeimpänä tekijänä valitessaan yritykselle sijaintipaikkaa. Osuus on pysynyt korkealla tasolla lähes koko 2000-luvun. Samanaikaisesti noin kolmasosa yrityksistä kertoo, etteivät he voi kasvaa, koska eivät löydä kasvuun tarvittavaa työvoimaa. Tiedot selviävät Turun kauppakamarin jäsenistölleen tekemästä kyselystä.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>