• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

THL:n tutkimus: Lasten vesirokkotapausten määrä romahti nopeasti rokotusohjelman aloittamisen jälkeen4.10.2023 07:00:00 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Kahden annoksen vesirokkorokotukset kaikille alle 12-vuotiaille vesirokkoa sairastamattomille vähensivät merkittävästi ja nopeasti tautiin liittyviä terveyskeskuskäyntejä kaikissa ikäryhmissä, selviää THL:n tuoreesta tutkimuksesta. Alle 12-vuotiaiden lasten käynnit terveyskeskuksessa vähenivät yli 95 prosenttia vuonna 2022 verrattuna aikaan ennen rokotuksia. Myös rokottamattomien alle 1-vuotiaiden vesirokkotapaukset vähenivät 87 prosenttia, mikä viittaa rokotusten antamaan laumasuojaan.
Jyväskylän yliopisto

Jyväskylään yhteiskäyttöinen infrastruktuuriympäristö kvanttiteknologioiden kehittämistä varten4.10.2023 07:00:00 EEST | Jyväskylän yliopisto

Merkittävä uusi Business Finland rahoitus vauhdittaa suomalaisen kvanttiteknologian edistymistä. Jyväskylän yliopiston nanotiedekeskukseen rakennetaan infrastruktuuriympäristö kvanttiteknologia-alustojen tutkimista ja kehittämistä varten. Infrastruktuuri tulee olemaan avoin sekä julkiselle että yksityiselle tutkimukselle, ja käyttäjät tulevat olemaan niin yliopistotutkijoita kuin start-up yrityksiä. Kyseessä on Suomen ainoa avoimesti käytettävissä oleva infrastruktuuri, joka keskittyy erityisesti puolijohde-pohjaisiin kvanttiteknologioihin. Kansainvälisestikin yhteiskäyttöiset infrastruktuurit ovat vielä harvinaisuuksia.
Oulun yliopisto

Yökyöpelit voivat tienata vähemmän kuin aamuvirkut – tutkimus paljastaa yhteyksiä sisäisen vuorokausirytmin ja tulojen välillä4.10.2023 06:49:00 EEST | Oulun yliopisto

Oulun yliopiston tutkijat ovat löytäneet yhteyden sisäisen vuorokausirytmin ja palkkatulojen välillä. Tutkimuksen mukaan näyttää siltä, että iltaisin aktiivisten ihmisten tulotaso jää aamuvirkkuja matalammaksi. Taustalla vaikuttaa muun muassa se, että iltaisin aktiivisilla on enemmän huonoja elintapoja kuin aamuvirkuilla. Havainnot ovat tärkeitä sekä taloudellisesti että sosiaalisesti, sillä iltavirkut muodostavat merkittävän osan väestöstä.
Herea Oy

Tutkijat löytäneet uuden bakteerilahkon – mahdollinen avain biokaasutuotannon kehittämiseen4.10.2023 06:30:00 EEST | Herea Oy

Vastikään Darwinbacterialeksi nimetty lahko on yksi runsaimmin esiintyvistä biokaasua synnyttävässä mädätysprosessissa osallisena olevista mikro-organismien taksonomisista ryhmistä. Löydön tekivät EU:n rahoittaman Micro4Biogas-projektin tutkijat. Tutkijat analysoivat 80 näytettä 45 biokaasulaitoksesta ympäri Eurooppaa. Analysoinnin tarkoituksena oli tutkia ja kehittää kyseisen uusiutuvan polttoaineen tuotantoa. Löydöstä on tiedotettu tiedeyhteisölle kahdessa tutkimuksessa, jotka julkaistiin biologian alan ennakkojulkaisuarkisto bioRxiv:ssa. Tutkimukset odottavat vertaisarviointia.
Suomen Kiinteistönvälittäjät ry

SKVL asuntomarkkinaennuste 2023: Loppuvuosi menee odottavassa, pikkuhiljaa piristyvässä markkinassa – Korkojen laskua odotellessa4.10.2023 06:00:00 EEST | Suomen Kiinteistönvälittäjät ry

Vuodenajat vaikuttavat taas vahvemmin markkinoihin. Asuntomarkkina liikkuu tasaisesti, mutta kasvukeskuksissa kaupan tahti kiihtyy jonkin verran hitaammassa tahdissa kuin muilla alueilla. Korko- ja työllisyysnäkymät ovat hidasteena. Moni asunnonostaja odottaa jopa vuokralla korkojen laskua. ”Koska selvin käänne ylöspäin tulee, on vaikea ennustaa tarkkaan”, kommentoi Suomen Kiinteistönvälittäjien SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg. ”Loppusyksy on usein muutenkin vähän hiljaisempi ja nyt näyttää siltä, että ostajan markkinat ovat ohi ensi vuonna”, hän jatkaa. ”Nyt jos koskaan kannattaa ostaa oma asunto, kun tarjontaa on paremmin ja hintataso on saavuttanut pohjan”, lisää Mannerberg. ”Loppusyksyn aikana saatetaan joillain alueilla nähdä vielä pientä laskua kysynnässä ja sen myötä 2–3 % laskua myös toteutuvissa hinnoissa, mutta ei kysytyimmissä asuntotyypeissä”, hän kiteyttää.
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ry

Suomalaiset haluavat ulkopolitiikassa lisää yhteistyötä Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa4.10.2023 06:00:00 EEST | Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ry

Suomalaisista 64 prosenttia katsoo, että yhteistyön Pohjoismaiden kanssa tulisi painottua Suomen ulkopolitiikassa nykyistä enemmän. 53 prosenttia toivoo puolestaan lisää yhteistyötä Baltian maiden kanssa, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn Arvo- ja asennetutkimuksesta. Yhteistyöhalu Baltian maiden kanssa on lisääntynyt vuoden 2016 mittauksesta merkittävästi: 14 prosenttiyksikköä.
Jyväskylän yliopisto

Kotimaan turisti etsii rentoutumista – ja arjen matkustaminen on ajanvietettä4.10.2023 01:00:00 EEST | Jyväskylän yliopisto

Suomalaisten kuluttajien liikkumiseen liittyviä arvoja, motiiveja ja asenteita sekä niissä tapahtuneita muutoksia selvitettiin Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen valtakunnallisesti edustavassa kyselytutkimuksessa (N=2000). Tutkimus toteutettiin Viitoskäytävä – Kumppanuudella kehittyvä kasvuvyöhyke- hankkeen toimeksiantona. Viitoskäytävän alue kattaa Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Kainuun, Koillismaan ja Itä-Lapin.
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätöstiedote 3.10.3.10.2023 19:38:54 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta piti kokouksen tiistaina 3. lokakuuta. Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla. Helsingin perhepalvelujen johtajaksi Terhi Pippuri Lautakunta valitsi tässä kokouksessa Helsingin perhepalvelujen johtajaksi yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Terhi Pippurin 1.11.2023 alkaen. Terhi Pippuri tulee johtamaan lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys -palvelua, johon kuuluvat neuvolat ja lapsiperheiden kotipalvelu, kouluterveydenhuolto sekä perheiden erityispalvelut.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>