• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

EU’s new sanctions ban some oil transport, add export and import bans and tackle circumvention7.10.2022 09:46:18 EEST | Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

On 6 October 2022, the European Union imposed new sanctions on Russia in response to Russia’s invasion of Ukraine. The eight package of sanctions will ban transport of Russian oil that exceed a pre-established price cap and add new import and export bans. The new package will extend and specify the already imposed sanctions and include new provisions on their implementation. In addition, the EU introduces a new criterion for the listing of individuals and entities subject to sanctions that will make it possible to add to the list those who facilitate the circumvention of EU sanctions.
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

EU förbjuder oljeleveranser, utökar export- och importrestriktionerna och ingriper i kringgående av sanktioner7.10.2022 09:43:58 EEST | Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Europeiska unionen har den 6 oktober 2022 infört nya sanktioner till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. I det åttonde sanktionspaketet ingår bland annat förbud mot oljeleveranser om oljans pris överstiger ett fastställt pristak samt utvidgning av export- och importförbuden. De nya sanktionerna utvidgar och preciserar tidigare sanktioner och specificerar genomförandet av dem. Därtill införs det ett nytt kriterium för upptagning på sanktionsförteckningen. Det gör det möjligt att lista personer och enheter som underlättar kringgående av EU:s sanktioner.
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Uusilla pakotteilla EU kieltää öljynkuljetuksia, lisää vienti- ja tuontirajoituksia sekä puuttuu pakotteiden kiertämiseen7.10.2022 09:38:38 EEST | Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Euroopan unioni on asettanut 6. lokakuuta uusia pakotteita Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan takia. Tähän kahdeksanteen pakotepakettiin sisältyy muun muassa öljyn hinnalle määriteltävän katon ylittävien kuljetusten kieltäminen sekä vienti- ja tuontikieltojen laajennuksia. Uusilla pakotteilla laajennetaan ja tarkennetaan aikaisemmin asetettuja pakotteita sekä täsmennetään niiden toimeenpanoa. Lisäksi otetaan käyttöön uusi pakotelistauskriteeri, joka mahdollistaa EU:n pakotteiden kiertämistä helpottavien henkilöiden ja tahojen pakotelistaamisen.
Finanssiala ry

Metsäkadon uhka on todellinen, mutta sen torjuntaa ei edistä päällekkäisen EU-sääntelyn luominen7.10.2022 09:16:28 EEST | Finanssiala ry

Metsäkadon torjuminen on yksi keino hillitä sekä ilmastonmuutosta että luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. Finanssiala torjuu metsäkatoa kestävän rahoituksen sääntelyn mukaisesti. Nyt EU-parlamentti ehdottaa komission valmisteilla olevaan metsäkatoasetukseen muutosta, jolla kiellettäisiin pankkeja ja vakuutusyhtiöitä rahoittamasta tai vakuuttamasta yrityksiä, joiden toimintaan liittyy riskiä metsäkadon aiheuttamisesta. Metsäkatoriskin selvittäminen olisi pankin tai vakuutusyhtiön vastuulla. Metsäkatoasetus ei liity kestävän rahoituksen sääntelypakettiin vaan on erillistä, päällekkäistä sääntelyä. Finanssiala vastustaa alan sisällyttämistä asetukseen, sillä kestävän rahoituksen sääntely kattaa finanssialan metsäkatovaikutukset kattavammin ja johdonmukaisemmin.
Turun Musiikkijuhlat / Turun Musiikkijuhlasäätiö sr

Turun musiikkijuhlien avajais- ja päätöskonserttien ohjelmisto 2023 on julkaistu7.10.2022 09:11:24 EEST | Turun Musiikkijuhlat / Turun Musiikkijuhlasäätiö sr

Turun musiikkijuhlien ensi vuoden päätapahtuma on 10.-24. elokuuta 2023. Turun musiikkijuhlien avajaiskonsertissa kuullaan kahta suomalaisen oopperataivaan kiintotähteä eli sopraano Mari Paloa ja baritoni Aarne Pelkosta. Festivaalin päätöskonsertissa esiintyy puolestaan maailman tämän hetken kysytyimpiin kuuluva sopraano Lise Davidsen, joka avasi vuoden 2022 musiikkijuhlat. Vuoden 2023 päätöskonsertissa Davidsenin kanssa esiintyvät Turun filharmoninen orkesteri, jota johtaa José Miguel Pérez-Sierra. Valitettavasti kontratenori Franco Fagiolin ja Baselin kamariorkesterin konsertti joudutaan kesältä 2023 peruuttamaan tuotannollisista syistä.
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Fackförbundet JHL:s enkät avslöjar: Pedagoger och handledare måste fortsättningsvis bekosta sina arbetskläder själva − JHL kräver korrigering i frågan7.10.2022 09:05:42 EEST | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Proffsen inom pedagogik och handledning är tvungna att själva bekosta sina kläder och skor för inom- och utomhusbruk. Arbetet kräver ordentlig utrustning, varvid kostnaderna på årsbasis kan uppgå till 800 euro och mer, framkommer det ur en enkät som Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har gjort. Förbundet kräver en korrigering i frågan.
Turun kauppakamari

Kauppakamarit: Liikenneverkkojen pahan kierteestä kohti hiilineutraalia ja kilpailukykyistä Suomea7.10.2022 09:05:20 EEST | Turun kauppakamari

Suomen liikenneverkkojen korjaus- ja investointivelka jatkaa kasvuaan. Kauppakamarien mukaan liikenneinfra on ollut helppo kohde leikkauksille ja loppulasku jää tulevien sukupolvien maksettavaksi. Suomi menettää koko ajan asemiaan kilpailussa verrokkimaihin kuten Ruotsiin nähden, ja Suomen houkuttelevuus yritysten sijaintipaikkana vähenee. Perjantaina 7.10.2022 julkaistu raportti, Väylävisio 2025–2050, on visio siitä, kuinka Suomen pääväylät pitäisi modernisoida.
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Ammattiliitto JHL:n kysely paljastaa: Kasvattajat ja ohjaajat joutuvat edelleenkin itse kustantamaan työvaatteensa − JHL vaatii korjausta asiaan7.10.2022 09:04:26 EEST | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Kasvatus- ja ohjaustyön ammattilaiset joutuvat itse kustantamaan sisä- ja ulkotyövaatteensa sekä -jalkineensa. Työ vaatii kunnolliset varusteet, jolloin kustannukset voivat vuosittain olla jopa 800 euroa ja ylikin, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kysely paljastaa. Liitto vaatii korjausta asiaan.
Keskuskauppakamari

Keskuskauppakamari: Liikenneverkkojen pahan kierteestä kohti hiilineutraalia ja kilpailukykyistä Suomea7.10.2022 09:00:00 EEST | Keskuskauppakamari

EMBARGO 7.10.2022 klo 9.00 Suomen liikenneverkkojen korjaus- ja investointivelka jatkaa kasvuaan. Kauppakamarien mukaan liikenneinfra on ollut helppo kohde leikkauksille ja loppulasku jää tulevien sukupolvien maksettavaksi. Suomi menettää koko ajan asemiaan kilpailussa verrokkimaihin kuten Ruotsiin nähden ja Suomen houkuttelevuus yritysten sijaintipaikkana vähenee.
STTK ry.

STTK:n hiilijalanjälki ja kompensaatio kehittyvät oikeaan suuntaan7.10.2022 09:00:00 EEST | STTK ry.

STTK on seurannut omaa hiilijalanjälkeään (CO2 ekv/kg) vuodesta 2017. Käytössä on Helsingin yliopiston Metsätieteiden osaston ja Sitran Hiilifiksu järjestö -laskuri. Se on tiettävästi ensimmäinen erityisesti järjestöille räätälöity hiilijalanjälkilaskuri maailmassa. STTK:n hiilijalanjälki muodostuu pääasiassa matkustamisesta, energiakulutuksesta ja ostopalveluista. Koronapandemian vaikutus jalanjälkeen on ollut merkittävä: ennen pandemiaa matkustaminen muodosti siitä noin puolet. Pandemian aikana matkustaminen romahti ja hiilijalanjäljenkin suhteellinen osuus putosi 12 prosenttiin. Energian osuus puolestaan nousi selvästi. Kokonaisuutena STTK:n hiilijalanjälki putosi pandemian aikana noin kolmannekseen sitä edeltävään aikaan verrattuna. Tämän vuoden hiilijalanjälkeä ei ole vielä laskettu, mutta esimerkiksi kehittynyt etäkokouskäytäntö vähentänee matkustamista jatkossa. ─ Kokouksia on siirretty verkkoon, vaikka järjestötyössä on tärkeää tavata myös kasvotusten. Kasvava tietoisuus ilmast
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>