• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Suomen Punainen Risti SPR

Företagssamarbetets betydelse ökar i Hungerdagsinsamlingen – Tokmannis och Röda Korsets samarbete fortsätter2.8.2021 07:20:00 EEST | Suomen Punainen Risti SPR

Hungerdagen är Finlands Röda Kors största insamling, som i höst ordnas redan för 41:a gången. Under Hungerdagen samlas medel till Finlands Röda Kors katastroffond, med vilken vi hjälper dem som mest behöver det i Finland och ute i världen. Hungerdagen är mest känd för de frivilliga insamlarna i sina röda västar. I år kan man utöver bössinsamlingen delta i Hungerdagen också genom att köpa kampanjprodukter.
Suomen Punainen Risti SPR

Yritysyhteistyön merkitys kasvaa Nälkäpäivä-keräyksessä – Tokmannin ja Punaisen Ristin yhteistyö saa jatkoa2.8.2021 07:20:00 EEST | Suomen Punainen Risti SPR

Nälkäpäivä on Suomen Punaisen Ristin suurin keräys, joka järjestetään tänä syksynä jo 41. kerran. Nälkäpäivänä kerätään varoja Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon, jonka turvin autetaan eniten apua tarvitsevia Suomessa ja maailmalla. Nälkäpäivä tunnetaan parhaiten punaisiin liiveihin pukeutuneista vapaaehtoisista kerääjistä. Tänä vuonna lipaskeräyksen lisäksi Nälkäpäivään voi osallistua myös ostamalla kampanjatuotteita.
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: Protocol no. 15 to the European Convention on Human Rights enters into force on 1 August 2021 – the period for submitting an application to the European Court of Human Rights will be reduced to four months after a transition period1.8.2021 09:42:47 EEST | Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Adopted in June 2013, Protocol No. 15 to the European Convention on Human Rights will enter into force on 1 August 2021. Its entry into force will reduce the application period to four months and also introduce other changes to the right to submit applications to the European Court of Human Rights. The shorter application period is, however, subject to a transition period, which ends on 1 February 2022.
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Ändringsprotokoll nr 15 till Europakonventionen träder i kraft den 1 augusti 2021 – besvärstiden till Europadomstolen förkortas till fyra månader efter en övergångsperiod1.8.2021 09:41:34 EEST | Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Protokoll nr 15 om ändring av Europakonventionen, som godkändes i juni 2013, träder i kraft den 1 augusti 2021. Protokollets ikraftträdande förkortar besvärstiden till fyra månader och medför också andra ändringar i rätten att överklaga till Europadomstolen. Den kortare besvärstiden omfattas dock av en övergångsperiod som löper ut den 1 februari 2022.
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Euroopan ihmisoikeussopimuksen 15 pöytäkirja voimaan 1.8.2021 - valitusaika Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen lyhenee siirtymäajan jälkeen neljään kuukauteen1.8.2021 09:39:46 EEST | Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Kesäkuussa 2013 hyväksytty Euroopan ihmisoikeussopimuksen 15 pöytäkirja tulee voimaan 1.8.2021. Pöytäkirjan voimaantulo lyhentää valitusajan neljään kuukauteen ja aiheuttaa myös muita muutoksia oikeuteen valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Valitusajan lyhentämistä koskee kuitenkin siirtymäaika, joka päättyy 1.2.2022.
Finanssivalvonta

Results of the EU-wide stress tests: Finnish banking sector’s solvency would withstand a strong weakening in the operating environment30.7.2021 20:06:00 EEST | Finanssivalvonta

On 30 July 2021, at 19.00 Finnish time, the European Banking Authority (EBA) published the results of its EU-wide stress test exercise to assess the resilience of significant banks to possible changes in the operating environment. The stress tests measured the impact of an unlikely but plausible strong weakening in the operating environment on the profits and capital ratios of large European banks. In the stress tests, the banks assessed the impact on their profit and capital position in accordance with common guidelines and methodology, and based on figures at the end of 2020.
Finanssivalvonta

Stresstestresultaten för europeiska banker: den finländska banksektorns kapitaltäckning skulle klara en kraftig konjunkturnedgång i omvärlden30.7.2021 20:06:00 EEST | Finanssivalvonta

Europeiska bankmyndigheten EBA publicerade den 30 juli 2021 kl. 19 finsk tid resultaten av det EU-omfattande stresstestet, som mäter betydande bankers motståndskraft vid eventuella omvärldsförändringar. I stresstestet prövades hur en osannolik men möjlig kraftig konjunkturnedgång i omvärlden skulle påverka stora europeiska bankers resultatförmåga och kapitaltäckning. Bankerna analyserade i stresstestet effekterna på resultat- och kapitalutvecklingen i enlighet med gemensamma anvisningar och metoder på basis av siffrorna för utgången av 2020.
Finanssivalvonta

Eurooppalaiset pankkien stressitestit julkaistu: Suomen pankkisektorin vakavaraisuus kestäisi toimintaympäristön voimakkaan heikkenemisen30.7.2021 20:06:00 EEST | Finanssivalvonta

Euroopan pankkiviranomainen EBA julkaisi 30.7.2021 kello 19 Suomen aikaa tulokset EU:n laajuisista stressitesteistä, jotka mittaavat merkittävien pankkien kestokykyä mahdollisissa toimintaympäristön muutoksissa. Stressitesteillä testattiin epätodennäköisen mutta mahdollisen toimintaympäristön voimakkaan heikkenemisen vaikutusta suurten eurooppalaisten pankkien tuloksentekokykyyn ja vakavaraisuuteen. Stressitesteissä pankit arvioivat vaikutuksia kukin omalta kohdaltaan yhteisen ohjeistuksen ja metodologian mukaisesti vuoden 2020 lopun lukujen perusteella.
Aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää Pirkanmaalle kokoontumisrajoituksen, myös lähikontaktit pystyttävä välttämään asiakas- ja toimitiloissa30.7.2021 14:00:00 EEST | Aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt määrätä tartuntatautilain pykälän 58 nojalla kokoontumisrajoituksen sekä tartuntatautilain pykälän 58 d nojalla ns. turvavälimääräyksen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien sekä Punkalaitumen kunnan alueelle. Määräykset ovat voimassa 5.-29.8.2021.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>