• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Dans- och mimteater Auraco reflekterar i sin nya föreställning Frågemixet över hur kroppslig framställning hos barn blir fattigare i en era med smartapparater2.8.2021 09:00:00 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

I sin nya föreställning Frågemixet reflekterar Dans- och mimteater Auraco över barns tolkning av kroppsligt uttryck och hur rörelsespråk blir fattigare under smartapparaternas och emojiernas tid. Frågemixet har sin premiär i Annegårdens konstcentrum lördagen 21.8.2021 kl. 12.
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Maatilan peltojen hiilivirtojen kokonaisuus näkyväksi uuden laskurin avulla – tavoitteena lisätä hiilensidontaa ja pienentää satokohtaisia ilmastovaikutuksia2.8.2021 08:43:52 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK julkaisi heinäkuun alussa jäsentensä käyttöön Maatilan hiililaskurin, joka on ollut jo noin 600 tilan käytössä. Laskuri osoittaa, että lyhytaikaisiin varastoihin eli satoon ja kasvintähteisiin sitoutuu merkittäviä määriä hiilidioksidia. Näillä määrillä on suuri vaikutus maatilan hiilitasetarkasteluun sekä siihen, kuinka viljelijät voivat suunnitella toimiaan ja muuttaa niitä ilmastoystävällisempään suuntaan. Tällä hetkellä lyhytaikaisia hiilivarastoja ei kuitenkaan kansallisissa laskentasäännöissä oteta huomioon. MTK:n kyselyn mukaan valtaosa viljelijöistä haluaa kehittää toimintaansa jatkuvasti ympäristöystävällisempään suuntaan.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

THL suosittelee koronan karanteeniajan lyhentämistä 10 vuorokauteen2.8.2021 08:25:17 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

THL muuttaa suositustaan koronakaranteenin kestosta. Tartuntatautilääkärin asettaman karanteenin kestoksi suositellaan nykyisen 14 vuorokauden sijaan 10:tä vuorokautta. Muutos suositukseen karanteenin kestosta tulee voimaan maanantaina 2.8.2021, eikä se koske tätä aiemmin aloitettujen karanteenien kestoa, ellei tartuntataudeista vastaava lääkäri toisin päätä. Suositusta muutetaan, koska uusi tieto on osoittanut, että lyhyempi karanteeniaika on riittävä. Perusoikeuksia voi rajoittaa vain lakiin perustuen ja välttämättömistä syistä. Karanteenin kestoa voi edelleen lyhentää testillä kuudentena päivänä Kunnan tartuntatautilääkäri voi tartuntatautilain (1227/2016) perusteella asettaa koronalle altistuneen karanteeniin. THL:n uuden ohjeen mukaan karanteenin voi purkaa, jos altistuneesta aikaisintaan 6 vuorokautta altistumisen jälkeen otettu koronatesti on negatiivinen. Negatiivisen testituloksen perusteella kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä päätöksen karanteenin lopettamise
DNA Oyj

DNA:n heinäkuun 2021 myydyimmät puhelimet ja älykellot – koulujen alku kiihdytti puhelinten myyntiä2.8.2021 08:00:00 EEST | DNA Oyj

DNA:n heinäkuun myydyimpien puhelimien listaa piti hallussaan neljä laitevalmistajaa – Apple, Samsung, Xiaomi ja OnePlus. Älykellojen ja aktiivisuusrannekkeiden listalla oli laajasti eri valmistajien malleja, mutta kärkipaikkaa piti eSIM-ominaisuudella varustettu Samsungin älykello. Koulujen alku nosti myös edullisemman hintapisteen älypuhelimia listasijoituksissa ylöspäin, minkä lisäksi kuluttajien kiinnostus 5G-puhelimiin jatkui.
Suomen Punainen Risti SPR

Företagssamarbetets betydelse ökar i Hungerdagsinsamlingen – Tokmannis och Röda Korsets samarbete fortsätter2.8.2021 07:20:00 EEST | Suomen Punainen Risti SPR

Hungerdagen är Finlands Röda Kors största insamling, som i höst ordnas redan för 41:a gången. Under Hungerdagen samlas medel till Finlands Röda Kors katastroffond, med vilken vi hjälper dem som mest behöver det i Finland och ute i världen. Hungerdagen är mest känd för de frivilliga insamlarna i sina röda västar. I år kan man utöver bössinsamlingen delta i Hungerdagen också genom att köpa kampanjprodukter.
Suomen Punainen Risti SPR

Yritysyhteistyön merkitys kasvaa Nälkäpäivä-keräyksessä – Tokmannin ja Punaisen Ristin yhteistyö saa jatkoa2.8.2021 07:20:00 EEST | Suomen Punainen Risti SPR

Nälkäpäivä on Suomen Punaisen Ristin suurin keräys, joka järjestetään tänä syksynä jo 41. kerran. Nälkäpäivänä kerätään varoja Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon, jonka turvin autetaan eniten apua tarvitsevia Suomessa ja maailmalla. Nälkäpäivä tunnetaan parhaiten punaisiin liiveihin pukeutuneista vapaaehtoisista kerääjistä. Tänä vuonna lipaskeräyksen lisäksi Nälkäpäivään voi osallistua myös ostamalla kampanjatuotteita.
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: Protocol no. 15 to the European Convention on Human Rights enters into force on 1 August 2021 – the period for submitting an application to the European Court of Human Rights will be reduced to four months after a transition period1.8.2021 09:42:47 EEST | Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Adopted in June 2013, Protocol No. 15 to the European Convention on Human Rights will enter into force on 1 August 2021. Its entry into force will reduce the application period to four months and also introduce other changes to the right to submit applications to the European Court of Human Rights. The shorter application period is, however, subject to a transition period, which ends on 1 February 2022.
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Ändringsprotokoll nr 15 till Europakonventionen träder i kraft den 1 augusti 2021 – besvärstiden till Europadomstolen förkortas till fyra månader efter en övergångsperiod1.8.2021 09:41:34 EEST | Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Protokoll nr 15 om ändring av Europakonventionen, som godkändes i juni 2013, träder i kraft den 1 augusti 2021. Protokollets ikraftträdande förkortar besvärstiden till fyra månader och medför också andra ändringar i rätten att överklaga till Europadomstolen. Den kortare besvärstiden omfattas dock av en övergångsperiod som löper ut den 1 februari 2022.
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

UM: Euroopan ihmisoikeussopimuksen 15 pöytäkirja voimaan 1.8.2021 - valitusaika Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen lyhenee siirtymäajan jälkeen neljään kuukauteen1.8.2021 09:39:46 EEST | Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Kesäkuussa 2013 hyväksytty Euroopan ihmisoikeussopimuksen 15 pöytäkirja tulee voimaan 1.8.2021. Pöytäkirjan voimaantulo lyhentää valitusajan neljään kuukauteen ja aiheuttaa myös muita muutoksia oikeuteen valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Valitusajan lyhentämistä koskee kuitenkin siirtymäaika, joka päättyy 1.2.2022.
Finanssivalvonta

Results of the EU-wide stress tests: Finnish banking sector’s solvency would withstand a strong weakening in the operating environment30.7.2021 20:06:00 EEST | Finanssivalvonta

On 30 July 2021, at 19.00 Finnish time, the European Banking Authority (EBA) published the results of its EU-wide stress test exercise to assess the resilience of significant banks to possible changes in the operating environment. The stress tests measured the impact of an unlikely but plausible strong weakening in the operating environment on the profits and capital ratios of large European banks. In the stress tests, the banks assessed the impact on their profit and capital position in accordance with common guidelines and methodology, and based on figures at the end of 2020.
Finanssivalvonta

Stresstestresultaten för europeiska banker: den finländska banksektorns kapitaltäckning skulle klara en kraftig konjunkturnedgång i omvärlden30.7.2021 20:06:00 EEST | Finanssivalvonta

Europeiska bankmyndigheten EBA publicerade den 30 juli 2021 kl. 19 finsk tid resultaten av det EU-omfattande stresstestet, som mäter betydande bankers motståndskraft vid eventuella omvärldsförändringar. I stresstestet prövades hur en osannolik men möjlig kraftig konjunkturnedgång i omvärlden skulle påverka stora europeiska bankers resultatförmåga och kapitaltäckning. Bankerna analyserade i stresstestet effekterna på resultat- och kapitalutvecklingen i enlighet med gemensamma anvisningar och metoder på basis av siffrorna för utgången av 2020.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>