• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
HT Laser

HT LASER HAS 3D PRINTED THE WORLD'S FIRST COMPONENT SUITABLE FOR A FOREST MACHINE USING FOSSIL-FREE MATERIAL25.9.2023 13:43:43 EEST | HT Laser

HT Laser has 3D printed the world's first component suitable for forest machine using fossil-free material. The printed part is designed to be suitable for Ponsse forest machines. The batch of steel powder produced by SSAB used in the printing of the component is the world's first fossil-free steel powder suited for the powder bed manufacturing method. The powder is produced without carbon dioxide emissions using fossil-free energy sources.
Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Vantaan Kivistön Lumikvartsin asemakaava ei ollut lainvastainen25.9.2023 13:01:57 EEST | Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä hylännyt Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n valituksen Lumikvartsin asemakaavasta. Kaava-alue sijoittuu Kivistöön Kehäradan eteläpuolelle. Alueelle on tarkoitus toteuttaa asuntoja noin 1 300 asukkaalle, kaksi päiväkotia sekä muita keskustapalveluita. Lisäksi mahdollistetaan Lumikvartsinsilta Kehäradan yli. Hallinto-oikeus katsoi, että asemakaavan hyväksymistä koskeva päätös ei kaupunginvaltuustolle kuuluva kokonaisharkintavalta huomioon ottaen ollut maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyn luonnonympäristön vaalimista ja erityisten arvojen hävittämiskieltoa koskevan asemakaavan sisältövaatimuksen vastainen metsäisiä luontotyyppejä, lahokaviosammalta tai liito-oravaa koskevilla valitusperusteilla. Hallinto-oikeuden päätöksestä on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Aiemmat Kivistön aluetta koskevat asemakaavaratkaisut Helsingin hallinto-oikeus on
Suomen Pankki

Olli Rehn on leave of absence25.9.2023 13:00:00 EEST | Suomen Pankki

Governor of the Bank of Finland Olli Rehn requested the Parliamentary Supervisory Council to grant him a leave of absence to begin at the time he is appointed as a candidate in the 2024 Finnish presidential election. The Parliamentary Supervisory Council granted Rehn a leave of absence in accordance with his request. The leave of absence began on 23 September 2023 and will last until 30 January 2024. During Rehn’s leave of absence, the duties of Governor of the Bank of Finland will be discharged by Deputy and Acting Governor Marja Nykänen. Rehn has appointed Member of the Board of the Bank of Finland Tuomas Välimäki to act in his absence as a member of the Governing Council of the European Central Bank. The deputising Member of the Board of the Bank of Finland will be Adviser to the Board Kimmo Virolainen, in accordance with the order of precedence in deputising for Board members decided by the Parliamentary Supervisory Council. For further details, please contact Antti Lindtman, Chair
Suomen Pankki

Olli Rehn är tjänstledig25.9.2023 13:00:00 EEST | Suomen Pankki

Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn har ansökt om tjänstledighet hos bankfullmäktige från den tidpunkt då han ställs upp som kandidat i 2024 års val av republiken Finlands president. Bankfullmäktige har beviljat honom tjänstledighet enligt ansökan. Tjänstledigheten började den 23 september 2023 och pågår till den 30 januari 2024. Under Olli Rehns tjänstledighet sköts uppdraget som Finlands Banks direktionsordförande av direktionens vice ordförande Marja Nykänen. Olli Rehn har utnämnt direktionsmedlem Tuomas Välimäki till sin ersättare i Europeiska centralbankens råd. I enlighet med de ställföreträdararrangemang för direktionsmedlemmarna som bankfullmäktige har beslutat om blir direktionens rådgivare Kimmo Virolainen ställföreträdande direktionsmedlem i Finlands Bank. Närmare upplysningar lämnas av bankfullmäktiges ordförande Antti Lindtman, telefon 040 577 62 55.
Suomen Pankki

Olli Rehn on jäänyt virkavapaalle25.9.2023 13:00:00 EEST | Suomen Pankki

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn on hakenut pankkivaltuustolta virkavapaata siitä alkaen, kun hänet asetetaan ehdokkaaksi Suomen tasavallan presidentinvaaliin vuonna 2024. Pankkivaltuusto on myöntänyt hänelle virkavapaata hakemuksen mukaisesti. Virkavapaus on alkanut 23.9.2023 ja kestää 30.1.2024 asti. Rehnin virkavapaan ajan Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtajan tehtävää hoitaa johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen. Rehn on nimittänyt johtokunnan jäsen Tuomas Välimäen sijaisekseen Euroopan keskuspankin neuvoston jäseneksi. Pankkivaltuuston päättämän johtokunnan jäsenten sijaisuusjärjestelyn mukaisesti Suomen Pankin vs. johtokunnan jäsenenä toimii johtokunnan neuvonantaja Kimmo Virolainen. Lisätietoja antaa pankkivaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman, p. 040 577 6255.
Turun Messukeskus Oy/Turun Messu- ja Kongressikeskus

Turun Kirjamessut alkavat perjantaina – luvassa kirjailijatähtiä, kantaaottavia keskusteluja ja tanssia25.9.2023 12:20:49 EEST | Turun Messukeskus Oy/Turun Messu- ja Kongressikeskus

Suomen vanhimmat kirjamessut starttaavat perjantaina 29.9. – ajankohtaisimpina kuin koskaan! Messuilla pääsee tekemään kirjaostoksia, nauttimaan ainutlaatuisesta messutunnelmasta sekä tietenkin tapaamaan tämän hetken kuumimmat kirjailijanimet. Kirjamessujen poikkitaiteellisena teemana on tanssi. Turun Kirjamessut järjestetään Turun Messukeskuksessa 29.9.–1.10.2023. Kirjamessujen kanssa samaan aikaan järjestetään myös Turun Ruoka- ja Viinimessut.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut YVA-yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Freyr Battery Finland Oy:n CAM-tehtaan YVA-selostuksesta (Pohjanmaa)25.9.2023 12:00:00 EEST | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Freyr Battery Finland Oy suunnittelee CAM-tehtaan rakentamista Laajametsän teollisuusalueelle Vaasan lentoaseman itäpuolelle, 8 kilometriä Vaasan keskustasta kaakkoon. Laitoksella valmistettava litiumrautafosfaatti (LFP) on katodiaktiivimateriaali (CAM = cathode active material), jota käytetään akkukennoissa. Tehtaan tavoitteena on tuottaa 20 000–60 000 tonnia LFP-materiaalia vuodessa.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>