• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Genom det nya svenskspråkiga spelet Arbetslivets spelregler får eleverna i nian lära sig om sina rättigheter och skyldigheter i arbetslivet2.12.2022 07:30:00 EET | Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Nu kan också eleverna i de svenskspråkiga skolorna lära sig om arbetslivets spelregler och de färdigheter som behövs i arbetslivet genom ett nytt inlärningsspel. Spelet är en del av fackcentralen FFC:s tjänst Arbetslivets spelregler, som läroanstalterna kan utnyttja i undervisningen.
Digi- ja väestötietovirasto

Finnish people are keeping up with digital development, but we must have digital support2.12.2022 06:00:00 EET | Digi- ja väestötietovirasto

Finns are among the world's leading users of digital services. According to the recent Digital Skills Report, 79% of Finns have good digital skills, and as many as 84% feel that they will keep up to date with digitalisation in the coming years. In other words, our society has a good foundation for building digital services. Nonetheless, even skilled people often need support in using digital devices and services. The crucial question is how well one can apply and develop their own skills.
Digi- ja väestötietovirasto

Finländarna hänger bra med i den digitala utvecklingen, men utan digistöd klarar vi oss inte2.12.2022 06:00:00 EET | Digi- ja väestötietovirasto

Finländarna är världens främsta användare av digitala tjänster. Enligt en färsk rapport om digital kompetens har 79 % av finländarna goda digitala färdigheter och till och med 84 % upplever att de kommer att hänga med i den digitala utvecklingen de kommande åren. Vårt samhälle har alltså en bra grund för att bygga digitala tjänster. Trots det är det många digikunniga som ändå behöver stöd. Hur väl man kan tillämpa och utveckla sin egen kompetens är avgörande.
Digi- ja väestötietovirasto

Suomalaiset pysyvät digikehityksen mukana hyvin, mutta ilman digitukea emme pärjää2.12.2022 06:00:00 EET | Digi- ja väestötietovirasto

Suomalaiset ovat digin käyttäjinä maailman kärkeä. Tuoreen Digitaitoraportin mukaan 79 %:lla suomalaisista on hyvät digitaidot ja jopa 84 % kokee, että pysyy digitalisaatiokehityksen mukana tulevina vuosina. Yhteiskunnassamme on siis hyvä pohja rakentaa palveluja digitaalisiksi. Silti monet osaavatkin tarvitsevat tukea digin käytössä. Ratkaisevaa on se, kuinka hyvin omaa osaamistaan pystyy soveltamaan ja kehittämään.
Hämeen kauppakamari

Johanna Pakariselle rautainen ansiomerkki1.12.2022 20:30:00 EET | Hämeen kauppakamari

Keskuskauppakamari on myöntänyt Hämeen kauppakamarin hakemuksesta rautaisen ansiomerkin Lahden Nastolassa toimivalle yrittäjä Johanna Pakariselle. “Keskuskauppakamarin myöntämä rautainen ansiomerkki on kunnianosoituksemme Johanna Pakariselle erittäin poikkeuksellisesta ja pyyteettömästä toiminnasta ukrainalaisten pakolaisten auttamisessa. Haluamme tällä huomionosoituksella antaa täyden tunnustuksemme hänen vapaaehtoistyöstään”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.
Attendo

Onnettomuus johti asukkaamme menehtymiseen Attendo-kodissa1.12.2022 18:00:48 EET | Attendo

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten alueella sijaitsevassa Attendo-kodissa on tapahtunut onnettomuus, jonka seurauksena iäkäs asukkaamme menehtyi. Olemme hyvin surullisia tästä erittäin poikkeuksellisesta tapahtumasta, ja otamme osaa menehtyneen asukkaan omaisten suruun. Tapahtumat ovat järkyttäneet työntekijöitämme. Heille on tarjottu onnettomuuden jälkeen apua ja tukea. Olemme esittäneet surunvalittelumme omaisille ja keskustelleet onnettomuudesta heidän kanssaan.
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 1.12.20221.12.2022 17:08:15 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontui torstaina 1.12.2022. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston seuraava kokous on torstaina 15.12.2022.
Vihreät Euroopan parlamentissa

Europarlamentaarikko Alviina Alametsä eksoottisten lemmikkien kaupasta Euroopassa: “EU tarvitsee yhteiset säännöt, joilla lisääntynyt villieläinten laiton kauppa saadaan lopetettua”1.12.2022 16:37:13 EET | Vihreät Euroopan parlamentissa

Euroopan parlamentti otti kantaa luonnonvaraisten ja eksoottisten lemmikkien kauppaan 24.1. hyväksytyssä päätöslauselmassa. Meppi Alviina Alametsä toimi päätöslauselman varjoesittelijänä. Ratkaisuna laittoman kaupan ongelmiin esitetään EU:n laajuista positiivista listaa hyväksytyistä lemmikeistä.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>