• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Poissaolot luovat haasteita myymälöiden henkilöstön saatavuuteen tulevina viikkoina21.1.2022 13:39:09 EET | Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kokoontui vuoden 2022 ensimmäiseen verkkokokoukseen 21.1.2022 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla. Tällä hetkellä sairastumiset ja karanteenit vaikeuttavat henkilöstön riittävyyttä päivittäistavaraverkostossa.¬ Yleiskatsauksessaan ylijohtaja Savolainen kertoi vaikeutuvasta Kainuun ja vaikeasta Pohjois-Pohjanmaan koronavirustilanteesta.

President Niinistö spoke with Russian President Putin21.1.2022 13:16:57 EET | Tasavallan presidentin kanslia

Office of the President of the Republic Press release 2/2022 21 January 2022 President of the Republic of Finland Sauli Niinistö had a long and thorough phone call with President of Russia Vladimir Putin on Friday, 21 January 2022. The Presidents spoke about geopolitics, including European security and the situation in Ukraine. President Niinistö expressed his serious concern over the current situation and emphasized that it is imperative to preserve peace in Europe. In the discussion, the need to find solutions by means of the ongoing dialogue was emphasized. President Niinistö pointed out in the discussion that Finland exercises full sovereignty over its security policy. The Presidents noted the 30th anniversary of the treaty on relations between Finland and Russia, 20 January 2022. The phone call was initiated by Finland.

President Niinistö diskuterade med Rysslands president Putin21.1.2022 12:54:21 EET | Tasavallan presidentin kanslia

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 2/2022 21.1.2022 Republikens president Sauli Niinistö och Rysslands president Vladimir Putin förde ett långt och ingående telefonsamtal fredagen den 21 januari 2022. Presidenterna diskuterade geopolitik, inklusive Europas säkerhet och situationen i Ukraina. President Niinistö uttryckte sin allvarliga oro för situationen och framhöll nödvändigheten av att bevara freden i Europa. I diskussionen betonades behovet av att finna lösningar genom den pågående dialogen. President Niinistö förde fram att Finland nyttjar sin fulla självbestämmanderätt i säkerhetspolitiken. Presidenterna noterade trettioårsdagen för statsfördraget mellan Finland och Ryssland den 20 januari 2022. Telefonsamtalet fördes på Finlands initiativ.
Digi- ja väestötietovirasto

Kainuun terveysasemilla voi antaa luottohenkilölleen valtuuden asioida puolestaan terveys-, sosiaali- ja apteekkiasioissa – tavoitteena valtakunnallinen toimintamalli21.1.2022 12:37:37 EET | Digi- ja väestötietovirasto

Kainuussa aloitetaan puolesta-asioinnin mallin kokeilu henkilöille, joilla ei ole sähköisiä tunnistautumisvälineitä. Valtuuden voi tehdä 1. maaliskuuta alkaen Kainuun soten terveysasemilla, jossa se rekisteröidään Suomi.fi-valtuuksiin. Kokeilun toteuttavat Kainuun sote ja Digi- ja väestötietovirasto. Tavoitteena on valtakunnallinen toimintamalli, jolla voidaan tarjota myös digitaidottomille henkilöille mahdollisuus valtuuttaa luottohenkilöitään asioimaan puolestaan sähköisissä asiointipalveluissa.
Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utvidgar inte stängningsbesluten för motions- och rekreationsutrymmen till att omfatta hobbyverksamhet för barn och unga21.1.2022 12:10:17 EET | Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Södra Finland håller för närvarande inte på att inkludera handledd hobbyverksamhet för barn och unga i stängningsbesluten som gäller motions-, rekreations- och hobbyutrymmen. Barn och unga födda 2003 och senare får alltså fortsätta med handledd hobbyverksamhet i utrymmen som annars är stängda. Vid användning av utrymmen ska hälsosäkerheten fortfarande beaktas.

Presidentti Niinistö keskusteli Venäjän presidentti Putinin kanssa21.1.2022 11:50:41 EET | Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 2/2022 21.1.2022 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kävivät pitkän ja perusteellisen puhelinkeskustelun perjantaina 21. tammikuuta 2022. Presidentit keskustelivat geopolitiikasta, mukaan lukien Euroopan turvallisuudesta ja Ukrainan tilanteesta. Presidentti Niinistö esitti vakavan huolensa tilanteesta ja painotti rauhan säilyttämisen välttämättömyyttä Euroopassa. Keskustelussa korostui tarve löytää ratkaisuja käynnissä olevan dialogin kautta. Presidentti Niinistö toi keskustelussa esiin, että Suomi käyttää täyttä itsemääräämisoikeutta turvallisuuspolitiikastaan. Presidentit noteerasivat Suomen ja Venäjän välisen valtiosopimuksen kolmekymmenvuotispäivän 20.1.2022. Puhelu käytiin Suomen aloitteesta.
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Foreign Minister Haavisto to attend the EU Foreign Affairs Council in Brussels and to meet NATO Secretary General Stoltenberg21.1.2022 11:08:30 EET | Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

EU foreign ministers will convene in Brussels on 24 January. The main items on the agenda are the security situation in Eastern Europe and the latest developments in Libya and Syria. The ministers will also discuss the EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific and the situation in Mali, Sudan and Kazakhstan. Later the same day, Foreign Minister Haavisto and Sweden’s Minister for Foreign Affairs Ann Linde will meet NATO Secretary General Jens Stoltenberg.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>