• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

MTK, Teollisuusliitto, Sahateollisuus: Kestävän kasvun tekijät – pidetään huoli Suomen menestyksestä6.2.2023 17:00:00 EET | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Suomen kestävän kasvun tekijät löytyvät aktiivisesta teollisuuspolitiikasta, kuljetusten turvaamisesta, ammatillisen koulutuksen ja työn kunnianpalautuksesta sekä uusiutuvan raaka-aineen saatavuuden varmistavasta metsäpolitiikasta. Näin listaavat yhteiset tavoitteensa uuteen eduskuntaan valittaville päättäjille Teollisuusliitto, Sahateollisuus ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK.
SDP EDUSKUNTA

Mika Kari: SDP:n vastauspuheenvuoro Ukrainan koulutusoperaatiota käsittelevässä lähetekeskustelussa6.2.2023 15:39:35 EET | SDP EDUSKUNTA

SDP:n vastauspuheenvuoro lähetekeskustelussa valtioneuvoston selonteosta Suomen osallistumisesta Ukrainaa tukevaan EU:n koulutusoperaatioon 6.2. Kansanedustaja Mika Kari Arvoisa puhemies, Ukraina on käynyt lähes vuoden ajan puolustussotaa Venäjän brutaalia hyökkäystä vastaan ja samalla varjellut koko Eurooppaa. Suomessa olemme tukeneet Ukrainaa vahvasti sodan alusta asti, niin kansallisesti kuin yhdessä kumppanimaidemme kanssa. Puolustusmateriaalitukea olemme antaneet merkittävän määrän, yhteensä 590 miljoonan euron arvosta. Materiaalisen tuen lisäksi keskeistä on, että Suomi tarjoaa Ukrainalle sen kaipaamaa osaamista ja koulutustukea. Olemme osallistuneet jo ukrainalaisten vapaaehtoisten kouluttamiseen Iso-Britanniassa. Nyt vahvistamme jatkon tälle työlle EU:n oman sotilaallisen avustusoperaation kautta, jonka tavoitteena on yhteensä 15 000 ukrainalaissotilaan kouluttaminen. Päätös koulutusyhteistyöhön osallistumisesta on tärkeä ja se edistää Ukrainan kykyä puolustaa aluettaan, suvere
Pirkanmaan ELY-keskus

Tampereen Tarasteen Power-to-Gas-tuotantolaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettely etenee selostusvaiheeseen6.2.2023 15:13:48 EET | Pirkanmaan ELY-keskus

Nordic Ren-Gas Oy suunnittelee Power-to-Gas -tuotantolaitosta Tampereelle. Hankkeen tavoitteena on rakentaa tuotantolaitos, joka tuottaa uusiutuvaa synteettistä metaania, vetyä ja hukkalämmöstä tuotettua kaukolämpöä. Laitoksen suunniteltu sijaintipaikka on Tammervoima Oy:n Tarastenjärven voimalaitoksen välittömässä läheisyydessä.
Jyväskylän yliopisto

Metsänhoito vaikuttaa ilmastonmuutosta voimakkaammin metsien ihmisille tarjoamiin hyötyihin6.2.2023 15:07:14 EET | Jyväskylän yliopisto

Metsät edistävät ihmisten hyvinvointia monella tavalla tarjoamalla niin kutsuttuja ekosysteemipalveluja. Niitä ovat esimerkiksi puuntuotanto, hiilivarastot, virkistysarvot sekä marja- ja sienisadot. Jyväskylän yliopiston tutkijat yhdessä kansainvälisen tutkijaryhmän kanssa selvittivät metsänhoidon ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia ekosysteemipalveluihin ja saivat selville, että metsänhoito vaikuttaa negatiivisesti niiden tarjontaan, erityisesti luonnon monimuotoisuuteen. Sitä vastoin ilmastonmuutoksella on yleisesti ottaen positiivinen vaikutus, joka kasvaa pohjoiseen mentäessä.
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Kallahdessa tutkitaan lisärakentamisen ja päiväkotiuudistuksen mahdollisuutta6.2.2023 14:41:37 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsingin tavoitteena on uudistaa Kallahtea kokonaisvaltaisesti. Tätä varten kaupunki laatii suunnitteluperiaatteet, jonka yhteydessä tutkitaan millainen lisärakentaminen ja päiväkotiuudistus alueelle voisi sopia. Suunnitteluperiaatteiden tavoitteet ja lähtökohdat esitellään Kerro kantasi –verkkosivulla, jossa niistä voi antaa palautetta 3. maaliskuuta asti.
Tampereen yliopisto

Verkkohäirintä vaikuttaa toimittajien ja heidän työyhteisöjensä hyvinvointiin6.2.2023 13:39:49 EET | Tampereen yliopisto

Tampereen yliopistossa tehty sosiaalipsykologian alan tutkimus osoittaa, että verkossa tapahtuva häirintä on vakava ja laajalle levinnyt ongelma, joka vaikuttaa media-alan ammattilaisten hyvinvointiin Suomessa. Tutkijat peräänkuuluttavat ennaltaehkäisyä ja puuttumista ilmiöön. Muutoin nettikiusaamisella voi olla seurauksia häirinnän kohteena oleville henkilöille, mutta myös laajemmin heidän työyhteisöilleen sekä tiedon avoimuudelle yhteiskunnassa.
HSL Helsingin seudun liikenne

HSL:n joukkoliikenteen rahoitustilanne tulevana vuosikymmenenä näyttää vakavalta – rahoituksen tilannekuva valmistunut6.2.2023 13:15:41 EET | HSL Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun joukkoliikenteen vuosikustannukset ovat tämän vuosikymmenen lopulle tultaessa yli miljardi euroa vuodessa, mikä on jopa 35 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022. Syynä ovat HSL:n rahoitusmalli ja pitkäaikaiset sitoumukset laajenevaan joukkoliikennejärjestelmään. Nyt valmistunut tilannekuva antaa omistajille edellytykset arvioida HSL:n rahoituksen tulevaisuutta.
Finanssiala ry

Talousguru valitaan jo 25. kerran – juhlavuoden guruksi tarjolla ehdokkaita Kemistä Maarianhaminaan6.2.2023 13:00:00 EET | Finanssiala ry

Lukiolaisten Talousguru on vuosittain järjestettävä taloustietokilpailu, jossa palkintona on opiskelupaikkoja peräti 8 suomalaisessa yliopistossa. Alkukilpailu pidettiin ylioppilaskirjoitusten tapaan tammikuun alussa kaikkialla Suomessa samaan aikaan. Kilpailuun osallistui 120 lukiota, joissa osanottajia oli noin 600. Alkukilpailun perusteella Helsingissä käytävään loppukilpailuun on valittu 14 finalistia eri puolilta Suomea. Loppukilpailun suullista osuutta voi seurata suorana Kauppalehden verkkosivuilta 1.3. klo 14.00 alkaen.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>