• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Aluehallintovirasto

Förslag om utmärkelsetecken som utdelas den 6 december kan lämnas in fram till den 30 april3.3.2021 10:00:00 EET | Aluehallintovirasto

Förslag på mottagare av Finlands Vita Ros´ och Finlands Lejons ordnar, som förlänas på självständighetsdagen den 6 december 2021, ska lämnas till regionförvaltningsverken senast den 30 april 2021. Förslagen bör grunda sig på välmotiverade personliga meriter enligt riddarordnarnas stadgar. Ordenskapitlet gör de slutliga framställningarna till republikens president om vem som ska tilldelas utmärkelsetecken.
Aluehallintovirasto

Ehdotukset itsenäisyyspäivänä 6.12. myönnettävistä kunniamerkeistä on toimitettava viimeistään 30.4.3.3.2021 10:00:00 EET | Aluehallintovirasto

Ehdotukset itsenäisyyspäivänä 6.12.2021 myönnettävien Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkkien saajista on toimitettava aluehallintovirastoille viimeistään 30.4.2021. Ehdotusten on perustuttava hyvin perusteltuihin ritarikuntien sääntöjen mukaisiin henkilökohtaisiin ansioihin. Ritarikuntien hallitus tekee lopulliset esitykset annettavista kunniamerkeistä tasavallan presidentille.
Destia Oy

Destian tilinpäätös ja vuosikertomus vuodelta 2020 julkaistu3.3.2021 09:00:21 EET | Destia Oy

Destian liikevaihto oli 563,8 miljoonaa euroa vuonna 2020, laskien hieman vuoden 2019 liikevaihdosta (569,9). Vertailukelpoinen liikevoitto vuonna 2020 oli 16,4 miljoonaa euroa, joka puolestaan nousi edellisvuoteen verrattuna (11,2). Vuoden 2020 tulosta paransivat Kunnossapitopalvelut-liiketoiminnan onnistuneet hankkeet sekä vahva kehitys Kaupunkikehitys ja asiantuntijapalvelut -liiketoiminnassa. Uusien kansainvälisten strategisten avauksien edistäminen vuonna 2020 oli suunniteltua maltillisempaa muun muassa COVID-19-pandemian tuomien hidasteiden takia. Toimitusjohtaja Tero Kiviniemi kommentoi vuotta 2020 ”Destian tulos vuonna 2020 oli vakaa. COVID-19-pandemian vaikutus näkyi toimialallamme elvytyspäätöksistä huolimatta, mutta sen suorat vaikutukset Destian liiketoimintaan ja projekteihin olivat kuitenkin suhteellisen maltilliset. Tulos ei kuitenkaan syntynyt haasteitta: sitä värittivät muun muassa varautuminen koronapandemiaan sekä ponnistelut projektinhallinnan kehittämiseksi. Joudui

RAKLIn ja Kiinteistöliiton selvitys: Kaavavaatimukset vaikuttavat merkittävästi asuntorakentamisen hintaan3.3.2021 09:00:00 EET | RAKLI ry

RAKLIn ja Kiinteistöliiton toteuttaman selvityksen mukaan kaavavaatimusten yhteisvaikutuksella on merkittävä asuntorakentamisen hintaan vaikuttava tekijä. Suurin kustannuksia lisäävä tekijä on autopaikkavaatimus. Myös yhteis- ja liiketiloilla sekä pyöräpaikkavaatimuksilla voi olla huomattava kustannusvaikutus. Selvityksessä kustannusvaikutukset on laskettu käyttäen neljää kaavaesimerkkiä, joista kolme sijaitsee Helsingissä ja yksi Turussa.
Espoon kaupunki - Esbo stad

Evenemangskalendern för företagare och företag får fortsättning 3.3.2021 08:56:00 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad

Esbo har testat en ny digital evenemangskalender som samlar ihop information om evenemang och utbildningar för företag, företagare och dem som planerar att starta eget. Försöket har lyckats så bra att kalendern förblir i användning åtminstone till slutet av juni 2021. Målet är att kalendern ska bli permanent och utvidgas till att täcka företagarevenemang i hela huvudstadsregionen.
Espoon kaupunki - Esbo stad

Yrittäjien ja yritysten tapahtumat kokoava kalenteri saa jatkoa 3.3.2021 08:43:07 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad

Espoossa on testattu uutta digitaalista tapahtumakalenteria, joka kokoaa yhteen yrityksille, yrittäjille ja yrittäjyyttä suunnitteleville suunnattujen tapahtumien ja koulutusten tiedot. Kokeilu on onnistunut niin hyvin, että kalenterin käyttö jatkuu ainakin kesäkuun 2021 loppuun saakka. Tavoitteena on, että laajenee pysyväksi, koko pääkaupunkiseudun yrittäjätapahtumat kattavaksi kalenteriksi.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten söker aktörer för restaurering av vårdbiotoper (landskapen i Österbotten)3.3.2021 08:36:27 EET | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Våren 2020 startades Helmi-livsmiljöprogrammet, vars mål är att stärka den biologiska mångfalden i Finland genom restaurering av värdefulla livsmiljöer, bland annat på vårdbiotoper och på värdefulla fågelområden. Inom Helmi-programmet görs inventeringar och det är med dessa inventeringar som grund som restaureringsobjekten väljs ut. Restaureringsåtgärderna som görs inom Helmi-programmet planeras i samarbete med markägarna och kan i sin helhet finansieras genom programmet.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus etsii toimijoita kunnostamaan arvokkaita perinnebiotooppeja (Pohjalaismaakunnat)3.3.2021 08:36:26 EET | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Helmi-elinympäristöohjelma käynnistyi keväällä 2020. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ennallistamalla ja suojelemalla arvokkaita elinympäristöjä, kuten perinnebiotooppeja ja lintuvesiä. Kunnostettavat kohteet valitaan tehtäviin luontokartoituksiin perustuen. Kunnostustoimet suunnitellaan yhteistyössä maanomistajien kanssa ja toimet voidaan kokonaisuudessaan rahoittaa Helmi-ohjelmasta.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>