• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Metsäteollisuus ry

Suomen metsäkeskuksen mittaukset antavat epätarkan kuvan ensiharvennusten laadusta Keski-Suomessa30.3.2023 11:53:09 EEST | Metsäteollisuus ry

Maastossa tehdyt ensiharvennusten tarkistusmittaukset antavat selvästi paremmat tulokset metsään jäävän puuston määrästä kuin Suomen metsäkeskuksen aiemmin esittämät tiedot kertovat. Lisäksi ajourien välit olivat pidemmät. Metsäteollisuus ry:n jäsenten tekemät tarkastukset tehtiin metsäkeskuksen Keski-Suomessa loppuvuonna 2022 toteutetun erillisselvityksen pohjalta. Viranomaisen toteuttaman laadunarviointimenetelmän luotettavuutta tulee parantaa.
AKY - Akavalaiset yrittäjät  ry

AKY – Akavalaiset yrittäjät: Hyvinvointialueiden hankintapolitiikka uhkaa palveluiden saatavuutta ja pienyrittäjien elinkeinovapautta30.3.2023 11:34:58 EEST | AKY - Akavalaiset yrittäjät ry

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueille vuoden alussa. Sote-palveluiden on vastattava väestön tarpeeseen. Hyvinvointialueet voivat tuottaa palveluita omana toimintanaan tai hankkia palveluita yksityiseltä sektorilta. Hankintamenettelynä on useimmiten kilpailutus tai palveluseteli. Hyvinvointialueet ovat ratkaisseet palvelutuotantonsa eri tavoin. Joillakin alueilla on käytössä palveluseteli ja palveluntuottajien rekisteröintimenettelyt, toisilla taas on käynnissä erilaisia kilpailutuksia. Hankintalain tulkinta on osoittautunut alueilla kirjavaksi. Osa hyvinvointialueista on sulkenut julkisten hankintojen ulkopuolelle kaikki sellaiset palveluntarjoajat, jotka ovat työsuhteessa kyseiseen hyvinvointialueeseen.
Flow Festival

Klubimusiikin maailmantähtiä Flow Festivalin Resident Advisor Front Yardille30.3.2023 11:00:00 EEST | Flow Festival

Flow Festival tuo jälleen joukon klubimusiikin ajankohtaisimpia tähtiä festivaalille yhteistyössä maailman johtavan elektronisen musiikin online-median Resident Advisorin kanssa. Flow’n Resident Advisor Front Yardilla esiintyviin kansainvälisiin ja kotimaisiin DJ-maailman huippunimiin lukeutuvat muun muassa Eris Drew & Octo Octa, Kerri Chandler, Folamour, Jyoty, Sansibar ja Jori Hulkkonen.
Suomen kansallismuseo

Escape from Pompeii – a snapshot of a rich culture in a moment of devastation30.3.2023 10:55:00 EEST | Suomen kansallismuseo

Opening at the Maritime Museum of Finland, the Escape from Pompeii exhibition highlights the splendour of the ancient Roman cities of Pompeii and Herculaneum, the everyday lives of their residents and their fate in the face of the natural disaster. The exhibition also tells the rarely heard story of the Roman fleet’s daring attempt to save the cities’ residents from destruction. The exhibition will be open at Maritime Centre Vellamo in Kotka from 31 March to 1 October 2023.
Suomen kansallismuseo

Flykten från Pompeji visar en stillbild av den rika kulturen i förstörelsens stund30.3.2023 10:55:00 EEST | Suomen kansallismuseo

Utställningen Flykten från Pompeji, som öppnas i Finlands sjöhistoriska museum, lyfter fram de antika städerna Pompejis och Herculaneums prakt, invånarnas vardag och öde under en naturkatastrof. Samtidigt berättar den en sällan hörd historia om den romerska flottans våghalsiga försök att rädda städernas invånare från förstörelsen. Utställningen visas på Maritimcentret Vellamo i Kotka 31.3–1.10.2023.
Suomen kansallismuseo

Pako Pompejista näyttää pysäytyskuvan rikkaasta kulttuurista tuhon hetkellä30.3.2023 10:55:00 EEST | Suomen kansallismuseo

Suomen merimuseossa avautuva Pako Pompejista -näyttely tuo esiin antiikin Rooman kaupunkien Pompejin ja Herculaneumin loiston, asukkaiden arjen ja kohtalon luonnonkatastrofin hetkellä. Samalla se kertoo harvoin kuullun tarinan Rooman laivaston uhkarohkeasta yrityksestä pelastaa kaupunkien asukkaat tuholta. Näyttely on avoinna Merikeskus Vellamossa Kotkassa 31.3.–1.10.2023.
Hämeen kauppakamari

Urheiluseurojen hallitusosaamista vauhditetaan30.3.2023 10:49:44 EEST | Hämeen kauppakamari

Suomen Urheiluopisto ja Hämeen kauppakamari ovat kehittäneet koulutusohjelman, jonka avulla vahvistetaan urheiluseurojen puheenjohtajien ja hallitusten jäsenten osaamista. ”Vierumäellä maaliskuun lopulla alkavan urheiluseurojen hallitusosaamista kehittävän pilottikoulutuksen jälkeen koulutusohjelmaa on tarkoitus laajentaa koko Suomeen ja jatkossa urheiluopistot voivat toteuttaa koulutusohjelmaa oman paikallisen kauppakamarin kanssa”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.
Kokkolanseudun Kehitys Oy, KOSEK

Med cykel och buss till naturbesöksmål och nationalpark i Karlebyregionen30.3.2023 10:45:00 EEST | Kokkolanseudun Kehitys Oy, KOSEK

I Mellersta Österbotten testades utflyktsbussen Retkibussi för första gången under sommaren 2021. Då kunde man resa med bussen till olika delar av Mellersta Österbotten. Man började fundera vidare på idén och utökade den med möjligheter att resa så enkelt som möjligt och att kombinera färdsätt som bygger på hållbar utveckling – det är nämligen också möjligt att ta med cykel på bussen.
Kokkolanseudun Kehitys Oy, KOSEK

Pyörä & Retkibussi vie Kokkolan seudun luontokohteisiin ja kansallispuistoon30.3.2023 10:45:00 EEST | Kokkolanseudun Kehitys Oy, KOSEK

Retkibussia kokeiltiin Keski-Pohjanmaalla ensimmäistä kertaa kesällä 2021, ja tuolloin bussilla pääsi matkustamaan eri puolille Keski-Pohjanmaata. Ideaa lähdettiin miettimään eteenpäin, ja uutena ominaisuutena tuotiin esille matkustamisen helppous ja kestävän kehityksen mukaisten liikkumismuotojen yhdistäminen – bussiin kun voi ottaa mukaan myös polkupyörän.
SDP EDUSKUNTA

SDP:n Paula Werning: Työvoiman saatavuuteen tulee panostaa pikaisesti30.3.2023 10:39:55 EEST | SDP EDUSKUNTA

Kansanedustaja Paula Werning (sd.) pitää tärkeänä, että ensi hallituskaudella etsitään pikaisesti ratkaisuja työvoiman saatavuuden tehostamiseksi. Suomessa vallitseva työvoimapula ei koske ainoastaan hoitoalaa. Koko julkisella sektorilla työvoiman riittävyydessä on haasteita ja saman ongelman äärellä ollaan esimerkiksi myös ravintola-, siivous-, rakennus- ja kuljetusalalla. Tosiasia on, että osaajia tarvitaan myös monille erikoisaloille. - Työvoimapula on iskenyt salaman tavoin ja kun suuria ikäluokkia eläköityy muutamassa vuodessa yhä enemmän, tilanne tulee hankaloitumaan entisestään. Nyt on viimeistään otettava härkää sarvista ja panostettava kaikin tavoin siihen, että tämä ongelma ratkaistaan, Werning painottaa. Tällä hallituskaudella on tehty mittavia toimenpiteitä työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton edistämiseksi ja tämä on yksi osa ratkaisua. - Tavoitteeksi on asetettu vähintään kaksinkertaistaa työvoiman maahanmuutto nykytasosta vuoteen 2030mennessä. Vaikka myönnettyjen lup
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>