• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Finanssivalvonta

Results of the EU-wide stress tests: Finnish banking sector’s solvency would withstand a strong weakening in the operating environment30.7.2021 20:06:00 EEST | Finanssivalvonta

On 30 July 2021, at 19.00 Finnish time, the European Banking Authority (EBA) published the results of its EU-wide stress test exercise to assess the resilience of significant banks to possible changes in the operating environment. The stress tests measured the impact of an unlikely but plausible strong weakening in the operating environment on the profits and capital ratios of large European banks. In the stress tests, the banks assessed the impact on their profit and capital position in accordance with common guidelines and methodology, and based on figures at the end of 2020.
Finanssivalvonta

Stresstestresultaten för europeiska banker: den finländska banksektorns kapitaltäckning skulle klara en kraftig konjunkturnedgång i omvärlden30.7.2021 20:06:00 EEST | Finanssivalvonta

Europeiska bankmyndigheten EBA publicerade den 30 juli 2021 kl. 19 finsk tid resultaten av det EU-omfattande stresstestet, som mäter betydande bankers motståndskraft vid eventuella omvärldsförändringar. I stresstestet prövades hur en osannolik men möjlig kraftig konjunkturnedgång i omvärlden skulle påverka stora europeiska bankers resultatförmåga och kapitaltäckning. Bankerna analyserade i stresstestet effekterna på resultat- och kapitalutvecklingen i enlighet med gemensamma anvisningar och metoder på basis av siffrorna för utgången av 2020.
Finanssivalvonta

Eurooppalaiset pankkien stressitestit julkaistu: Suomen pankkisektorin vakavaraisuus kestäisi toimintaympäristön voimakkaan heikkenemisen30.7.2021 20:06:00 EEST | Finanssivalvonta

Euroopan pankkiviranomainen EBA julkaisi 30.7.2021 kello 19 Suomen aikaa tulokset EU:n laajuisista stressitesteistä, jotka mittaavat merkittävien pankkien kestokykyä mahdollisissa toimintaympäristön muutoksissa. Stressitesteillä testattiin epätodennäköisen mutta mahdollisen toimintaympäristön voimakkaan heikkenemisen vaikutusta suurten eurooppalaisten pankkien tuloksentekokykyyn ja vakavaraisuuteen. Stressitesteissä pankit arvioivat vaikutuksia kukin omalta kohdaltaan yhteisen ohjeistuksen ja metodologian mukaisesti vuoden 2020 lopun lukujen perusteella.
Aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää Pirkanmaalle kokoontumisrajoituksen, myös lähikontaktit pystyttävä välttämään asiakas- ja toimitiloissa30.7.2021 14:00:00 EEST | Aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt määrätä tartuntatautilain pykälän 58 nojalla kokoontumisrajoituksen sekä tartuntatautilain pykälän 58 d nojalla ns. turvavälimääräyksen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien sekä Punkalaitumen kunnan alueelle. Määräykset ovat voimassa 5.-29.8.2021.
Aluehallintovirasto

Itä-Suomen aluehallintovirasto: Oikeudellisia edellytyksiä avin asettamille kokoontumisrajoituksille Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa ei tällä hetkellä ole30.7.2021 11:56:19 EEST | Aluehallintovirasto

Itä-Suomen aluehallintovirasto on tänään saanut päätökseen arvioinnin kokoontumisrajoitusten asettamisesta kiihtymisvaiheeseen siirtyneiden Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun soten osalta. Aluehallintovirasto sai asian arviointiin vaikuttavat viimeiset selvitykset eilen torstai-iltana virka-ajan päättymisen jälkeen. Aluehallintovirasto katsoo, että oikeudellisia edellytyksiä kokoontumisrajoitusten asettamiseksi ei kummankaan sairaanhoitopiirin alueella tällä hetkellä ole.
HUS

Uudenmaan koronakoordinaatioryhmän näkemyksen mukaan HUS-alue on leviämisvaiheen kynnyksellä30.7.2021 11:07:23 EEST | HUS

Koronavirustartunnat ovat nyt kuudetta viikkoa kasvussa Uudellamaalla. Alueellinen koronakoordinaatioryhmä on huolissaan kasvavista tartuntamääristä paitsi nuorten aikuisten myös hieman vanhempien ikäryhmien keskuudessa. Ryhmän näkemys on, että HUS-alue on nyt leviämisvaiheen kynnyksellä. Näkemys perustuu voimassaolevaan kansalliseen koronastrategiaan. Asiaan liittyvät päätökset pyritään tekemään ensi viikolla.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>