Suomen Pankki

Eurosystemets penningpolitiska beslut18.7.2024 15:25:00 EEST | Suomen Pankki

ECB:s pressmeddelande 18 juli 2024 ECB-rådet beslutade idag att hålla de tre styrräntorna oförändrade. Inkommande uppgifter ger i stort sett stöd åt ECB-rådets tidigare bedömning av inflationsutsikterna på medellång sikt. Även om vissa mått på underliggande inflation tickade upp i maj, beroende på engångsfaktorer, var de flesta mått antingen stabila eller sjönk i juni. I linje med förväntningarna har inflationseffekten av lönetillväxt dämpats av vinster. Penningpolitiken håller finansieringsförhållandena restriktiva. Samtidigt är det inhemska pristrycket fortsatt högt, tjänsteinflationen förhöjd och den totala inflationen lär sannolikt ligga kvar över målet en bra bit in på nästa år. ECB-rådet är fast beslutet att säkerställa att inflationen inom rimlig tid återgår till 2-procentsmålet på medellång sikt. Styrräntorna kommer att hållas tillräckligt restriktiva under så lång tid som behövs för att uppnå detta mål. ECB-rådet kommer att fortsätta att följa ett databeroende tillvägagångssät
Suomen Pankki

ECB Monetary policy decisions18.7.2024 15:25:00 EEST | Suomen Pankki

ECB press release 18 July 2024 The Governing Council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged. The incoming information broadly supports the Governing Council’s previous assessment of the medium-term inflation outlook. While some measures of underlying inflation ticked up in May owing to one-off factors, most measures were either stable or edged down in June. In line with expectations, the inflationary impact of high wage growth has been buffered by profits. Monetary policy is keeping financing conditions restrictive. At the same time, domestic price pressures are still high, services inflation is elevated and headline inflation is likely to remain above the target well into next year. The Governing Council is determined to ensure that inflation returns to its 2% medium-term target in a timely manner. It will keep policy rates sufficiently restrictive for as long as necessary to achieve this aim. The Governing Council will continue to follow a data-dependent and
Suomen Pankki

EKP:n rahapoliittisia päätöksiä18.7.2024 15:25:00 EEST | Suomen Pankki

EKP:n lehdistötiedote 18.7.2024 EKP:n neuvosto päätti tänään pitää EKP:n kolme ohjauskorkoa ennallaan. Tuoreimmat tiedot tukevat yleisesti EKP:n neuvoston aiempaa arviota keskipitkän aikavälin inflaationäkymistä. Vaikka jotkin pohjainflaation mittarit nousivat toukokuussa kertaluonteisten tekijöiden vuoksi, valtaosa mittareista pysyi ennallaan tai laski kesäkuussa. Palkkojen nopean nousun vaikutusta inflaatioon on odotusten mukaisesti vaimennettu voitoilla. Rahoitusolot ovat kireät rahapolitiikan vuoksi. Euroalueen sisäiset hintapaineet ovat edelleen korkeat, palvelujen hintainflaatio on nopeaa ja kokonaisinflaatio pysynee tavoitetta nopeampana vielä hyvän aikaa ensi vuoden puolellakin. EKP:n neuvosto pyrkii määrätietoisesti varmistamaan, että keskipitkän aikavälin inflaatiovauhti palautuu kohtuullisessa ajassa kahden prosentin tavoitteen mukaiseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi ohjauskorot pidetään riittävän rajoittavina niin kauan kuin on tarpeen. EKP:n neuvosto määrittää rajoittavuude

Keskuskauppakamari: Von der Leyenin painotus kilpailukykyyn ja toimeenpanoon oikea suunta EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi18.7.2024 14:04:43 EEST | Keskuskauppakamari

Keskuskauppakamari pitää jatkokautta EU:n komission puheenjohtajana hakevan Ursula von der Leyenin linjapuheen ja poliittisen ohjelman painotuksia oikeina. Euroopan kilpailukyvyn korostaminen on perusta myös ilmastotavoitteiden saavuttamiselle, toteaa Keskuskauppakamarin johtava elinkeino- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkinen.
Vihreät Euroopan parlamentissa

Europarlamentaarikot Ohisalo ja Niinistö: Ilmastotoimien vauhdittaminen ja oikeusvaltion puolustaminen ovat syy tukea von der Leyeniä jatkokaudelle komission johtoon18.7.2024 13:36:47 EEST | Vihreät Euroopan parlamentissa

Vihreiden europarlamentaarikot Maria Ohisalo ja Ville Niinistö tukevat Ursula von der Leyenin valintaa toiselle kaudelle EU-komission puheenjohtajaksi. Von der Leyen sitoutui edistämään ilmastotoimia sekä puolustamaan oikeusvaltiota ja vastustamaan äärioikeiston nousua Euroopassa. Vihreiden ryhmän selkeä enemmistö äänestää samoin von der Leyenin puolesta ryhmäkeskustelujen perusteella. Valinnasta äänestetään EU-parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa torstaina iltapäivällä.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Lämmin sää on lisännyt sinilevähavaintoja (Pohjalaismaakunnat)18.7.2024 13:15:00 EEST | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Merialueella Kaskisissa on havaittu hieman levää kahdella seurantapisteellä ja Mustasaaressa on havaittu runsaasti levää Raippaluodonselällä. Selkämeren rannikolla levähavainnot ovat lisääntyneet myös etelämpänä Uudenkaupungin ja Rauman edustalla. Sisävesissä levätilanne on rauhallinen. Kuluvalla viikolla seurannassa on havaittu hieman sinilevää Alajärvellä Etelä-Pohjanmaalla järven etelä- ja pohjoisrannalla.
Tulli

Oletusarvojen käyttö muuttuu hiilirajamekanismin päästötietojen raportoinnissa18.7.2024 12:40:00 EEST | Tulli

EU:n uuden hiilirajamekanismin myötä maahantuojien on raportoitava tuomiensa CBAM-tavaroiden päästötiedot Euroopan komissiolle. Toistaiseksi siirtymäkauden raportointivelvoitetta on helpotettu mahdollisuudella käyttää oletusarvoja, mutta heinäkuusta alkaen niitä saa käyttää enää hyvin rajoitetusti eli maahantuojien on selvitettävä todelliset päästötiedot valmistajilta.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye