• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 1.10.20201.10.2020 18:37:04 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontui torstaina 1.10.2020. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston seuraava kokous on torstaina 29.10.2020.

Statement by President of the Republic of Finland Sauli Niinistö for the High-Level Meeting on the 25th anniversary of the Fourth World Conference on Women, 1 October 20201.10.2020 17:46:56 EEST | Tasavallan presidentin kanslia

Mr. Secretary-General, Mr. President, Thank you for convening this high-level meeting at such a crucial point in time. We are celebrating the 25th anniversary of the Beijing Declaration and Platform for Action, the most progressive document ever on the rights of women and girls. But this year also marks 20 years since the UN Security Council Resolution on Women, Peace and Security was adopted, and 10 years since UN Women was established. These achievements, as well as the objectives we have set ourselves on gender equality in Sustainable Development Goal number five, are widely acknowledged. And progress has been made in several areas that were prioritized in Beijing – access to education, women’s health and well-being, and women’s political representation and participation. However, the work is by no means complete. I am alarmed by the ongoing attempts to challenge women’s and girls’ rights, including sexual and reproductive health and rights. Today, we are at a crossroads. We must th

Republikens president Sauli Niinistös anförande vid 25-årsjubileet av Pekingdeklarationen om kvinnors rättigheter den 1 oktober 20201.10.2020 17:45:52 EEST | Tasavallan presidentin kanslia

Herr generalsekreterare, Herr ordförande! Tack för att ni sammankallade detta möte på hög nivå vid en så avgörande tidpunkt. Vi firar 25-årsjubileet av Pekingdeklarationen och handlingsplanen, det mest progressiva dokumentet någonsin om kvinnors och flickors rättigheter. I år är det också 20 år sedan FN:s säkerhetsråd antog resolutionen om kvinnor, fred och säkerhet, och 10 år sedan UN Women grundades. Dessa framsteg, liksom de mål som vi har satt upp för jämställdhet i mål 5 i Agenda 2030 för hållbar utveckling, är allmänt erkända. Och framsteg har gjorts på flera områden som prioriterades i Peking – till exempel när det gäller tillgång till utbildning, kvinnors hälsa och välbefinnande och kvinnors politiska representation och deltagande. Arbetet är dock inte på något sätt slutfört. Jag är djupt oroad över de pågående försöken att ifrågasätta kvinnors och flickors rättigheter, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. I dag står vi vid ett vägskäl. Vi måste komma på nya

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puheenvuoro YK:n Pekingin naisten oikeuksien julistuksen 25-vuotisjuhlakokouksessa 1.10.20201.10.2020 17:45:03 EEST | Tasavallan presidentin kanslia

Herra pääsihteeri, herra puheenjohtaja, Kiitos, että kutsuitte koolle tämän korkean tason kokouksen tällaisena ratkaisevan tärkeänä ajankohtana. Juhlistamme sitä, että Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman – kaikkien aikojen edistyksellisimmän naisten ja tyttöjen oikeuksia koskevan asiakirjan – hyväksymisestä on kulunut 25 vuotta. Mutta tänä vuonna tulee myös kuluneeksi 20 vuotta siitä, kun YK:n turvallisuusneuvoston ”Naiset, rauha ja turvallisuus” päätöslauselma hyväksyttiin ja 10 vuotta siitä, kun UN Women perustettiin. Nämä saavutukset sekä päämäärät, jotka olemme itse asettaneet sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi viidennessä kestävän kehityksen tavoitteessa, ovat laajalti tunnustettuja. Ja edistystä on tapahtunut monilla niistä osa-alueista, jotka Pekingissä asetettiin etusijalle – pääsy koulutukseen, naisten terveys ja hyvinvointi sekä naisten poliittinen edustautuminen ja osallistuminen. Työ ei kuitenkaan missään nimessä ole vielä valmis. Olen huolestunut jatkuvista
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Två slags understöd öppnas för att stöda idrottsföreningar under coronatiden1.10.2020 17:19:54 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Idag den 1 oktober 2020 beslöt Helsingfors kultur- och fritidsnämnds idrottssektion att öppna upp coronaunderstödet som riktas till idrottsföreningar i Helsingfors för en ny ansökan. Dessutom beslöt idrottssektorn att öppna ett inriktat verksamhetsunderstöd för idrottsföreningar för att stöda dem med de ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningar som orsakats av att skolornas gymnastiksalar varit stängda 2020. Ansökningsperioden börjar den 5 oktober 2020.
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Liikuntaseurojen korona-ajan tueksi avataan kaksi avustusmuotoa1.10.2020 17:17:43 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto on tänään 1.10.2020 päättänyt avata helsinkiläisille liikuntaseuroille suunnatun korona-avustuksen uudelleen haettavaksi. Lisäksi liikuntajaosto päätti avata kohdennetun toiminta-avustuksen liikuntaseuroille koulujen liikuntasalien sulkemisesta aiheutuneisiin taloudellisiin ja toiminnallisiin haasteisiin vuonna 2020. Avustushaut avautuvat 5.10.2020.
SDP EDUSKUNTA

SDP:n Niina Malm: Paikallinen sopiminen on jo nyt mahdollista1.10.2020 15:42:00 EEST | SDP EDUSKUNTA

Metsäteollisuus ry on ilmoittanut tänään irtautuvansa työehtosopimustoiminnasta. Nykyisten sopimusten päätyttyä neuvottelut työehdoista siirretään yritysten ja henkilöstön välillä käytäviksi. Metsäteollisuus ry:n puheenjohtaja Ilkka Hämälä on todennut päätöksen syyksi sen, että paikallinen sopiminen ei ole edennyt lakiteitse eikä järjestöjen toimenpiteiden toimesta. SDP:n 1. varapuheenjohtaja Niina Malm muistuttaa, että paikallinen sopiminen järjestäytyneillä työpaikoilla on ollut tähän asti täysin mahdollista, jos työnantajalla on aidosti tahto sopia. - Sopiminen ei voi olla yksipuolista sanelua, eikä sanelua pitäisi siksikään sopimiseksi yrittää pukea. Tämä uutinen on päänavaus siihen, että työehtosopimuksia ja palkkoja halutaan nyt polkea. Malm toteaa, että jos paikallista sopimista edistetään poistamalla työehtosopimusten yleissitovuus, asettaa se työntekijän alttiiksi työehtojen heikennykselle. - Kun yleissitovat sopimukset päättyvät, tarkoittaa se sitä, että työpaikoilla kannatta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Käyttäjät tekivät Koronavilkun kautta 600 tartuntailmoitusta syyskuussa – varmista, että sinulla on sovelluksen uusin versio1.10.2020 15:04:17 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Koronavilkun käyttäjät tekivät sovelluksessa 600 ilmoitusta koronavirustartunnasta syyskuussa. Tämä tarkoittaa sitä, että noin joka kolmas syyskuussa viruksen saanut ilmoitti tartunnastaan Koronavilkun kautta. Käyttäjä ilmoittaa tartunnastaan syöttämällä sovellukseen kertakäyttöisen avauskoodin. Avauskoodin antaa tartuntatautien jäljittäjä samalla kun hän haastattelee tartunnan saanutta. Koodin syöttämisen jälkeen sovellus lähettää tiedon niille, jotka ovat voineet altistua tartunnalle. Noin tuhat ihmistä on tehnyt Koronavilkun ilmoituksen perusteella oirearvion Omaolo-palvelussa. Omaolon lisäksi altistumisilmoitukset ovat poikineet yhteydenottoja esimerkiksi työterveyshuoltoon. Näiden yhteydenottojen lukumäärästä THL:ssä ei ole tietoja. Yksityisyydensuojan takia myöskään altistusilmoitusten kokonaismäärästä ei ole tietoa. Yli 2,2 miljoonaa latausta Koronavilkku nopeuttaa virukselle altistuneiden tavoittamista ja tartuntaketjujen katkaisemista. Mitä useampi käyttää sovellusta, sitä use
Kustannusosakeyhtiö Otava

Kustannusosakeyhtiö Otava on ostanut Atena Kustannuksen1.10.2020 15:00:10 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava

Kustannusosakeyhtiö Otava on ostanut tänään allekirjoitetulla sopimuksella Atena Kustannuksen pääomistaja Svenska folkskolans vänner r.f:n osakekannan. Atena on yleiskustantamo, joka julkaisee viitisenkymmentä kauno- ja tietokirjaa vuodessa. Se tunnetaan muun muassa Henriikka Rönkkösen, Roope Lipastin ja Mikko Porvalin teoksista sekä Thomas Eriksonin menestyskirjoista, joista tunnetuin on Idiootit ympärilläni. Atenan julkaisema teos on voittanut Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon viisi kertaa.
Satakunnan ELY-keskus

Leväseurannan viimeisellä viikolla sinilevähavaintoja vain muutamalla järvellä Lounais-Suomessa (Varsinais-Suomi, Satakunta)1.10.2020 14:51:51 EEST | Satakunnan ELY-keskus

Lounais-Suomen sinilevätilanne on kuluneella viikolla ollut viime viikon kaltainen ja sinileviä on havaittu vain muutamalla sisävesien havaintopaikalla. Viime viikon tapaan yhdelläkään merialueen havaintopaikalla ei havaittu sinilevää tällä viikolla. Sisävesien vakioseurantapaikoillakin havaittiin sinilevää tällä viikolla vain kolmella järvellä. Viime viikkojen tapaan Kiskon Kirkkojärvellä havaittiin runsaasti levää, samoin Kemiönsaaren Dragsfjärdenissä. Vähäisiä määriä sinilevää havaittiin Sääksjärvellä Madekallion havaintopaikalla Kokemäellä. Valtakunnallinen sinileväseuranta päättyy tällä viikolla. Varsinais-Suomen ELY-keskukseen voi kuitenkin edelleen ilmoittaa sinilevähavainnoista numeroon 0295 022 530. Myös Järvi-Meriwikiin voi kirjata levähavaintoja, joko kirjautumalla palveluun tai älypuhelimeen ladattavan Havaintolähetti-sovelluksen kautta: https://www.jarviwiki.fi/havaintolahetti/ Linkkejä: Lounais-Suomen levätilannekatsaukset, Levätilanne Järvi-meriwiki (jarviwiki.fi) Havain
Jyväskylän yliopisto

Nanotieteen huippukonferenssi menee pioneerihengessä verkkoon – kärkiaiheina kubitit, kvanttisensorit, biolääketieteen proteiinit ja nanomateriaalit1.10.2020 14:50:52 EEST | Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskus isännöi perinteikästä, kansainvälistä nanotieteen ja -teknologian Nanoscience Days –huippukonferenssia tänä vuonna verkossa 6.-7. lokakuuta. Konferenssin tavoitteena on olla edelläkävijä muille tieteelliselle verkkotapahtumille, sanoo tapahtuman puheenjohtaja Tuomas Puurtinen Jyväskylän yliopistosta. Se tarjoaa verkkokohtaamisen paikan fysiikan, kemian ja biologian alojen nanotutkijoille. Huipputuoreesta aiheesta konferenssissa puhuu esimerkiksi professori Mikko Möttönen, joka tutkimusryhmineen on onnistunut kehittämään kvanttitietokoneen kubittien mittaamiseen soveltuvan uudenlaisen nopean bolometrin.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>