• STT Info
  • Business Wire
Suomen nuoret lesket ry

Nuorena leskeytyneen näkökulma keskusteluun leskeneläkkeistä23.5.2019 16:54:37 EEST | Suomen nuoret lesket ry

Viime päivinä käyty keskustelu leskeneläkkeistä on koettu harhaanjohtavana nuorena leskeytyneiden keskuudessa. Otsikoissa olleet suuret eläkkeet eivät ole todellisuutta kuin vain ani harvoille. Keskusteluissa tuntuu unohtuneen myös se tosiasia, että suuri joukko nuoria leskiä jää kokonaan ilman eläkettä. Nuorena leskeytyneelle leskeneläke on tärkeä tuki, jolla voidaan ennaltaehkäistä puolison kuoleman aiheuttamia negatiivisia seurauksia.
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Objection! exhibition opens at the Helsinki City Museum23.5.2019 13:33:30 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Does disagreement have enough space to live in the middle of our consensus-seeking everyday life? Why is disagreement being pushed aside even though it is the basis of political activity in a democracy? And how can a city serve as a growth platform for public disagreement? How have different forms of opposition manifested in the history of Helsinki? Helsinki City Museum's new exhibition Objection! will open on the fourth floor of the museum on 24 May 2019.
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Utställningen Oenig! öppnas i Helsingfors stadsmuseum23.5.2019 13:33:13 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Har osämjan tillräckligt med livsutrymme mitt i vår konsensusinriktade vardag? Varför trängs oenighet undan, trots att den är grunden till politisk verksamhet i en demokrati? Och hur kan staden fungera som substrat för offentlig oenighet? Hur har olika former av motstånd tett sig i Helsingfors historia? Helsingfors stadsmuseums nya utställning Oenig! öppnas på museets fjärde våning 24.5.2019.
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Toista mieltä! -näyttely avautuu Helsingin kaupunginmuseossa23.5.2019 13:32:55 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Onko eripuralla riittävästi elintilaa keskellä konsensushakuista arkeamme? Miksi erimielisyyttä sysätään syrjään, vaikka se on poliittisen toiminnan perusta demokratiassa? Entä kuinka kaupunki voi toimia kasvualustana julkiselle erimielisyydelle? Miten erilaiset vastarinnan muodot ovat näyttäytyneet Helsingin historiassa? Helsingin kaupunginmuseon uusi Toista mieltä! -näyttely avautuu 24.5.2019 museon neljännessä kerroksessa.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>