• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Kuluttajaliitto

Vihdoinkin vihreää valoa viherpesun torjunnassa23.3.2023 12:57:50 EET | Kuluttajaliitto

Viherpesu vaikeuttaa kuluttajan mahdollisuuksia tehdä arjessaan ympäristön kannalta kestävämpiä valintoja. Viherpesua on perusteettomien vastuullisuusväitteiden ja -merkkien esittäminen ja käyttäminen myyntitarkoituksessa. Asiaan on vihdoin tulossa parannuksia tuoreen direktiiviehdotuksen myötä. Samaan aikaan saatiin myös muita kuluttajan kannalta hyviä uutisia: suunnitteilla on parannuksia kuluttajan oikeuteen saada rikkoontunut tuote korjattua.
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Kannelmäen aseman ympäristöä ja Sitratoria kunnostetaan23.3.2023 12:31:58 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsingin kaupunki aloittaa huhtikuussa kunnostustyöt Kannelmäen aseman ympäristössä. Kaustisentieltä rakennetaan uusi oikoreitti asemalaiturille jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Sitratorille tulee uusi leikkipaikka, ja penkkejä ja pyörätelineitä uusitaan. Aseman ympäristössä uusitaan myös istutuksia. Ennen kunnostustöiden aloittamista alueelta kaadetaan puita.
SDP EDUSKUNTA

SDP:n Tuula Väätäinen: Työhyvinvointi on inhimillinen tuottavuustekijä23.3.2023 10:52:03 EET | SDP EDUSKUNTA

Viime aikoina on uutisoitu paljon työuupumuksen kasvusta työpaikoilla. Työterveyslaitoksen seurantatutkimusten mukaan joka neljäs suomalainen työntekijä oireilee tai kokee työuupumuksen uhkaa. Mielenterveyden häiriöt ovat yleisin syy, miksi työikäiset ovat pois töistä. Työntekijät, erityisesti nuoret, kokevat jopa työpahoinvointia. Työpahoinvointi työpaikoilla näkyy työkyvyttömyytenä, sairauspoissaoloina, sitoutumisen puutteena ja ennenaikaisina eläköitymisinä.
Tampereen yliopisto

Väitös: Toimiva vuorovaikutus on edellytys diabeetikon omahoidon onnistumiselle23.3.2023 10:09:43 EET | Tampereen yliopisto

Jokaisella terveydenhuollossa asioivalla potilaalla on oikeus hyvään kohteluun, mikä rakentuu vuorovaikutuksessa terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Toimiva vuorovaikutus on erityisen keskeistä pitkäaikaissairautta sairastavien kannalta, jotka asioivat terveydenhuollossa useasti, ja joiden hoidontarve saattaa olla elinikäinen. FM Maija Peltola tutki viestinnän väitöskirjassaan tyypin 2 diabeetikoiden vuorovaikutuskokemuksia lääkärien ja hoitajien kanssa käydyistä keskusteluista, joilla oli ollut omahoitoa edistävä tai estävä merkitys.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>