• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

Kyselytutkimus: Jo lähes puolet nuorista sijoittaa osakkeisiin ja arvopapereihin – usko lottoamiseen horjuu2.12.2022 08:45:00 EET | Danske Bank A/S, Suomen sivuliike

Jo lähes puolet nuorista sijoittaa osakkeisiin, arvopapereihin tai vastaaviin. Nuoret näkevät sijoittamisen tapana säästää eivätkä pidä vanhempien tavoin lottoamista enää todennäköisempänä ja hyväksyttävimpänä tapana vaurastua, selviää Danske Bankin vuosittaisesta Taloudellinen mielenrauha 2022 -kyselytutkimuksesta.
Jyväskylän yliopisto

Kone opetettiin seulomaan röntgenkuvasta varhaista nivelrikkoa ennustava piirre – voi säästää tarpeettomilta tutkimuksilta ja hoidoilta2.12.2022 08:30:38 EET | Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopiston ja Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin tutkijat kehittivät yhteistyössä tekoälypohjaisen neuroverkon tunnistamaan uusi varhaisen polvinivelrikon piirre röntgenkuvista. Tekoäly onnistui tekemään lääkärin kanssa yhteneväisen diagnoosin 87% tapauksissa. Tulos on tärkeä, koska röntgenkuva on varhaisen nivelrikon ensisijainen diagnostiikkamenetelmä polven nivelrikossa. Varhaisen vaiheen diagnoosi voi säästää potilaan tarpeettomilta tutkimuksilta, hoidoilta ja jopa tekonivelleikkaukselta.
Tampereen yliopisto

Väitös: Työn ja työttömyyden rajalla arjen paikkoja eletään monipuolisesti2.12.2022 08:08:00 EET | Tampereen yliopisto

Työssäolon ja työttömyyden raja voi tulla näkyväksi yllättävillä tavoilla työmarkkinamarginaalissa oleville. Esimerkiksi Asiaton oleskelu kielletty -kieltomerkki tehdasalueen portilla voi toimia työmarkkinoiden rajalla olemisen symbolina työttömälle, joka kantaa mielessään kielteisiä työelämämuistoja. Hallintotieteiden maisteri Sami Lind avaa väitöskirjassaan työmarkkinamarginaalissa olevien korkeakoulutettujen arjen paikkojen ja päivittäisen elämän kokemuksellista rakentumista.
Tampereen yliopisto

Väitös: Oman näkökulman esittäminen palauttaa yhteysymmärrystä videovälitteisessä vuorovaikutuksessa2.12.2022 08:07:19 EET | Tampereen yliopisto

Videovälitteisen vuorovaikutuksen ongelmat ovat tulleet tutuiksi erityisesti pandemiavuosien aikana. YTM Sakari Ilomäki tarkastelee väitöskirjassaan vuorovaikutuksen ymmärrysongelmia ja niiden korjaamista vuorovaikutuksen näkökulmasta. Ilomäen tutkimus osoittaa, että ymmärrysongelmien tunnistamisen ja korjaamisen tavat ovat perusteiltaan samoja videovälitteisessä ja kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa. Tapoja täytyy kuitenkin soveltaa, jotta ne sopivat videovälitteiseen toimintaympäristöön.
Tampereen yliopisto

Väitös: Yrittäjät kaipaavat uudenlaista taloustietoa johtamistyönsä tueksi2.12.2022 08:00:00 EET | Tampereen yliopisto

Taloustiedon nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen olisi keino auttaa pieniä yrityksiä menestymään. KTM Kati Kouhia-Kuusiston väitöskirja keskittyy taloustiedon hyödyntämiseen ja tarpeisiin erityisesti yrittäjän näkökulmasta. Tutkimus osoittaa, että vaikka yrittäjät arvostavat taloustietoa, suuri osa yrittäjistä hyödyntää taloustietoa johtamistyössään vain vähän. Yrittäjille tarjolla oleva taloustieto ei kohtaa yrittäjien tarpeita.
Tampereen yliopisto

Väitös: Asiakaslähtöinen kotihoidon palvelu edellyttää erilaisten näkökulmien yhdistämistä2.12.2022 08:00:00 EET | Tampereen yliopisto

Iäkkäiden ihmisten kotihoidon asiakasmäärä kasvaa lähivuosina voimakkaasti. Asiakaslähtöinen iäkkäiden ihmisten kotihoidon palvelu edellyttää vahvaa asiakkaan ja perheen osallistumista, laajaa moniammatillista palveluntarpeen arviointia, palvelumallien uudistamista teknologiaa hyödyntäen sekä tiivistä yhteistyötä kotihoidon toimijoiden, johtajien ja poliittisten päättäjien välillä. KT, THM Päivi Sanerma tuotti väitöstutkimuksessaan arviointikriteerit sekä suositukset asiakaslähtöisen kotihoidon toteuttamiseksi.
Jyväskylän yliopisto

Pitkäkestoinen kuntoutus kohentaa ikääntyneen toimintakykyä ja elämänlaatua2.12.2022 08:00:00 EET | Jyväskylän yliopisto

Fysioterapeutin ohjaama kotiharjoittelu parantaa ikääntyneiden fyysistä suorituskykyä ja ylläpitää elämänlaatua, havaittiin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tehdyssä väitöskirjassa. Vuoden kestäneellä ohjatulla kotiharjoittelulla pystyttiin vähentämään myös sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä kahden vuoden aikana henkilöillä, joilla oli lähtötilanteessa gerastenia eli oireyhtymä, joka heikentää toimintakykyä ja hidastaa esimerkiksi tulehduksista toipumista.
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Genom det nya svenskspråkiga spelet Arbetslivets spelregler får eleverna i nian lära sig om sina rättigheter och skyldigheter i arbetslivet2.12.2022 07:30:00 EET | Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Nu kan också eleverna i de svenskspråkiga skolorna lära sig om arbetslivets spelregler och de färdigheter som behövs i arbetslivet genom ett nytt inlärningsspel. Spelet är en del av fackcentralen FFC:s tjänst Arbetslivets spelregler, som läroanstalterna kan utnyttja i undervisningen.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>