• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Työterveyslaitos

Arbetsengagemang upplevs mest inom människorelaterade yrken och inom administrativt ledarskapsarbete22.3.2023 09:00:00 EET | Työterveyslaitos

I materialet som sammanställts av svaren i Arbetshälsoinstitutets Arbetsengagemang-test framkommer att arbetsengagemang är kopplat till hälsa, arbetsförmåga och tillfredsställelse med livet. Enligt resultaten är arbetsengagemang inte ett sällsynt fenomen i finländskt arbetsliv. Det finns dock skillnader mellan olika verksamhetsområden. Arbetsengagemanget är stort speciellt inom undervisnings-, social- och hälsovårdssektorn. Inom industriellt arbete är engagemanget mindre.
Työterveyslaitos

Work engagement is highest in interpersonal work and administrative management work22.3.2023 09:00:00 EET | Työterveyslaitos

Work engagement is connected to health, work ability and satisfaction in life, according to the data compiled from the responses to the Finnish Institute of Occupational Health’s Work engagement test. According to the results, work engagement is not an unknown phenomenon in the Finnish work life. However, there are differences between industrial sectors. High levels of work engagement can be found in the education, social welfare and health care sectors, in particular. In industrial work, the engagement level is lower.
Työterveyslaitos

Työn imua eniten ihmissuhdeammateissa ja hallinnollisessa johtamistyössä22.3.2023 09:00:00 EET | Työterveyslaitos

Työn imu on yhteydessä terveyteen, työkykyyn ja tyytyväisyyteen elämässä, kertoo Työterveyslaitoksen Työn imu -testin vastauksista koottu aineisto. Tulosten mukaan työn imu ei ole suomalaisessa työelämässä harvinainen ilmiö. Eroja toimialojen väliltä kuitenkin löytyy. Korkeaa työn imua on etenkin opetus-, sosiaali- ja terveysalalla. Teollisessa työssä imu on vähäisempää.
Flow Festival

Flow Festivalilta uutta tietoa festivaalin ympäristövaikutuksista22.3.2023 09:00:00 EET | Flow Festival

Flow Festival julkistaa tänään Flow Impacts -tutkimushankkeen raportin. Yhteistyössä kestävän tulevaisuuden asiantuntijayritys D-matin kanssa tehdyssä tutkimuksessa toteutettiin laajennettu materiaali- ja hiilijalanjälkilaskenta vuoden 2022 Flow Festivalista. Raportti antaa täysin uutta tietoa musiikkifestivaalin laajamittaisista ympäristövaikutuksista. Hanke jatkuu tapahtuma-alalle suunnatun luonnonvarojen käytön budjetointityökalun suunnittelulla. Työkalun avulla tapahtumatoimijat voivat suunnitella, seurata ja vähentää ympäristökuormitustaan.
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

SuPerin selvitys: Suurin osa lähihoitajista palkataan sijaisiksi erikoissairaanhoitoon22.3.2023 08:57:00 EET | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

SuPerin selvityksen mukaan lähihoitajia palkataan erikoissairaanhoitoon yhä enemmän ja monipuolisempiin työtehtäviin. “Selvityksen pohjalta voidaan todeta, että erikoissairaanhoidossa työskentelevät superilaiset ovat ammattitaitoisia ja ylpeitä työkokemuksen ja lisäkoulutuksen tuottamasta osaamisesta. Lähihoitajien osuutta pitää kuitenkin nostaa erikoissairaanhoidossa ja heidät tulee palkata vakituisiin työtehtäviin”, sanoo SuPerin asiantuntija Elina Ottela.
Lapin ELY-keskus

Etelä-Lappiin ennustetaan normaalia ja Pohjois-Lappiin vaikeaa kelirikkokevättä22.3.2023 08:36:30 EET | Lapin ELY-keskus

Kelirikkokeväästä ennustetaan lähes koko valtakunnan tasolla normaalia, mutta pohjoisimmassa Lapissa kelirikko voi olla vaikeampi. Kelirikon lopullinen vaikeusaste riippuu kuitenkin vielä paljon kevään säistä. Esimerkiksi kuiva ja aurinkoinen sää sekä yöpakkaset voivat helpottaa tilannetta. Eri teiden ja jopa tieosien välillä voi esiintyä voimakasta paikallista vaihtelua.
Geeklab

Suomalainen Geeklab Oy on saanut 1,5 miljoonan euron sijoituksen ja pyrkii johtavaksi globaaliksi markkinointiteknologiayhtiöksi mm. IDFA-ratkaisuillaan.22.3.2023 08:15:02 EET | Geeklab

Mobiilimarkkinointiteknologiayritys Geeklab on saanut 1,5 miljoonan euron sijoituksen kasvupääomasijoitusrahastoja hallinnoivan Bocap Private Equity Oy:n partnereilta. Geeklab on jo päässyt hyvään vauhtiin kansainvälistymisessään, sillä sen asiakkaat koostuvat etupäässä Fortune 500 -yhtiöistä ja muista eurooppalaisista ja aasialaisista monikansallisista yhtiöistä. Sijoituksella vauhditetaan yhtiön pyrkimystä johtavaksi globaaliksi luotettavaa dataa tuottavaksi ’’MarTech’’ -yhtiöksi. Tavoitteena on nopeuttaa yhtiön kasvua sekä laajentaa nykyistä analyyttistä palvelutarjoamaa, jonka keskiössä on asiakkaiden käyttäjähankinnan erilaiset hallinta- ja saavutettavuustyökalut. Geeklab kehittää myös uuden yksityisyyden suojaavan mobiilimarkkinointituotteen, joka korvaa äskettäin poistuneen Appleen liittyvän IDFA-ratkaisun. Nämä työkalut ovat erittäin keskeisessä roolissa globaalin mobiilimarkkinoinnin ammattilaisille.
Keskuskauppakamari

Jäänmurtajahankinnoista on päätettävä alkavalla vaalikaudella22.3.2023 08:15:00 EET | Keskuskauppakamari

Metsäteollisuus ry, Suomen Satamaliitto ry ja Keskuskauppakamari vetoavat, että jäänmurtajahankinnoista päätetään Suomessa tulevalla hallituskaudella. Suomen vanhenevaa jäänmurtokalustoa on uusittava vähäpäästöisemmillä ja nykyaikaisten rahtialusten tarpeisiin vastaavilla jäänmurtajilla. Hankintojen avulla taataan Suomen ulkomaankaupan sujuvuus ja toimivuus pitkälle tulevaisuuteen.
SDP EDUSKUNTA

SDP:n Marko Asell: Hyvinvointialue ei ole nimensä mittainen, ennen kuin siellä edistetään aidosti myös liikuntaa   22.3.2023 08:14:19 EET | SDP EDUSKUNTA

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä julkaisi eilen raportin ”Kulttuurin ja liikunnan hyvinvointivaikutukset osaksi päätöksenteko- ja ohjausjärjestelmää”. Raportti on ansiokas katsaus siihen, mitä Suomessa olisi hyvä tehdä toisin, jotta aidosti edistäisimme ihmisten hyvinvointia jatkossa paremmin. Esimerkiksi sote-uudistuksen keskeisenä tavoitteena on ollut ennaltaehkäisevien toimien lisääminen uusilla hyvinvointialueilla, mutta tässä yhteydessä ei mainita sanallakaan liikuntaa.
CLIC Innovation Oy

EU-rahoitteinen TREASoURcE-hanke toteuttaa sähköautojen akkujen uusiokäyttöä tutkivan pilotin Lempäälässä ja Norjassa22.3.2023 07:30:00 EET | CLIC Innovation Oy

Nelivuotisen TREASoURcE-kiertotaloushankkeen puitteissa toteutetussa pilotissa on tarkoitus tutkia sähköautojen akkujen uusiokäyttöä aurinkoenergian varastoinnissa. Suomessa pilotti toteutetaan Pirkanmaalla, Lempäälän kuntakeskuksessa sijaitsevassa Lempäälä-talossa. Norjassa kohteena on maan eteläosassa sijaitseva moottoriurheilukeskus Rudskogen. Käytetyistä sähköautojen akuista valmistetut akustot asennetaan pilottikohteisiin kesän 2023 aikana.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>