• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Suomen Pankki

A total of 523 counterfeit euro banknotes found in Finland in 202128.1.2022 13:10:00 EET | Suomen Pankki

In 2021, a total of 523 counterfeit euro banknotes were detected among banknotes in circulation in Finland. This was the lowest figure since 2014, when the number of counterfeit euro banknotes was 502. In 2020, the corresponding figure was 1,496. ‘Last year the number of counterfeits was modest in Finland. Usually around 500–2,000 counterfeit euro banknotes are found in Finland each year, so last year there were few counterfeit notes compared with many other years,’ says Olli Vehmas, Banknote Specialist at the Bank of Finland. Of the different banknotes in circulation in 2021, the EUR 20 was the most frequently discovered counterfeit note (188 counterfeits) in Finland, followed by the EUR 10 (156 counterfeits) and the EUR 50 (148 counterfeits). ‘Although it is very rare that one would receive a counterfeit note, it is always advisable to check the security features when handling banknotes,’ Vehmas emphasises. Year 2017 2018 2019 2020 2021 Number of counterfeits 766 833 979 1,496 523 A
Suomen Pankki

Suomessa löytyi 523 euroseteliväärennöstä vuonna 202128.1.2022 13:10:00 EET | Suomen Pankki

Suomen setelikierrosta löydettiin vuoden 2021 aikana 523 euroseteliväärennöstä. Määrä on pienin sitten vuoden 2014, jolloin euroseteliväärennöksiä löytyi 502. Vuoden 2020 vastaava luku oli 1 496. ”Viime vuonna väärennöksiä löytyi Suomesta vähäinen määrä. Yleensä euroseteliväärennöksiä löydetään vuosittain noin 500–2 000, joten viime vuonna väärennettyjä seteleitä löytyi vähän verrattuna moneen muuhun vuoteen”, sanoo seteliasiantuntija Olli Vehmas Suomen Pankista. Vuonna 2021 Suomessa kierrossa olleiden setelien joukosta löydettiin eniten 20 euron väärennöksiä, niitä oli yhteensä 188. Seuraavaksi eniten oli 10 euron väärennöksiä eli 156, ja 50 euron väärennöksiä oli 148. "On hyvin harvinaista joutua tekemisiin väärennetyn setelin kanssa, mutta aina on hyvä kiinnittää huomiota setelin turvatekijöihin seteleitä käsiteltäessä”, Vehmas jatkaa. Ajanjakso 2017 2018 2019 2020 2021 Väärennösten lukumäärä 766 833 979 1 496 523 Euroseteleissä on useita turvatekijöitä, joiden avulla setelin aitoud
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Ulkoministeriö on saanut selvitettyä siihen kohdistuneen vakoilutapauksen28.1.2022 13:07:02 EET | Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Suomalaisiin diplomaatteihin on kohdistettu kybervakoilua paljon julkisuutta saaneella NSO Groupin Pegasus -vakoiluhaittaohjelmalla. Kyseessä on erittäin kehittynyt haittaohjelma, joka on pystytty tuomaan käyttäjän Apple- tai Android-puhelimeen hänen huomaamattaan ja ilman käyttäjän toimenpiteitä. Vakoiluohjelma on voinut mahdollistaa hyvin laajasti puhelimessa olevan tiedon ja sen ominaisuuksien hyväksikäytön.
Hämeen kauppakamari

Hämäläisyritykset kannattavat rokotepassin käyttöönottoa28.1.2022 13:02:51 EET | Hämeen kauppakamari

Hämeessä yritykset kannattavat vahvasti laajennetun rokotepassin käyttöönottoa tarpeellisena keinona avata yhteiskuntaa nopeammin. Tieto selviää kauppakamareiden viimeisimmästä kyselystä, joka tehtiin 25.1.2022. ”Hämeessä yrityksistä lähes 76 prosenttia on sitä mieltä, että rokotepassi on tarpeellinen keino normaaliin pääsemiseksi. Tuore kysely osoittaa suhdanteiden heikkenemistä omikronin nopean leviämisen johdosta”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.
Suomen Kennelliitto ry

Koirille tehdään yhä enemmän terveystutkimuksia: Kennelliiton koirarekisteriin kirjattiin vuonna 2021 yli 94 000 terveystutkimuslausuntoa28.1.2022 12:47:28 EET | Suomen Kennelliitto ry

Suomen Kennelliiton koirarekisteriin kirjattiin vuonna 2021 yli 94 000 erilaista terveystutkimuslausuntoa. Yleisimpiä olivat silmä-, lonkkaniveldysplasia-, kyynärniveldysplasia-, polvilumpioluksaatio- ja selkälausunnot. Lisää koirarotuja tuli terveystutkimusten piiriin, ja myös uusia terveystutkimuksia otettiin käyttöön.
Pohjois-Savon ELY-keskus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 28.1.202228.1.2022 11:48:09 EET | Pohjois-Savon ELY-keskus

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 81,99. Nyt taso on 6 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Vedenpinta alenee hiukan pakkaskauden jatkuessa. Muutokset alkuvuonna ovat olleet hitaita ja sama jatkuu vakaan pakkastalven ajan. Iisalmen reitillä vesistöjen pinnat ovat pysyneet säännöstelyn tavoitetasoilla. Viimeisten viikkojen juoksutukset ovat olleet keskimääräistä hieman pienempiä. Tilanne jatkuu samanlaisena, koska lämpötilaennusteet näyttävät pakkasen jatkuvan. Nilsiän reitin alaosassa Syvärillä ja Vuotjärvellä pinnat ovat ajankohdan keskimääräisellä tasolla. Sama tilanne on myös Juojärvellä. Virtaamat ovat vakaan pakkaskauden hillitseminä hieman keskimääräistä pienempiä. Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 5 cm alle ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,07. Helmikuun aikana muutokset Haukiveden pinnassa ovat vähäisiä. Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä pinnat ovat laskeneet vuodenv
Kustannusosakeyhtiö Siltala

Siltalan helmikuun kirjat28.1.2022 10:13:38 EET | Kustannusosakeyhtiö Siltala

VIIKKO 6 KOMENNUS BUDAPESTIIN on pitkän linjan diplomaatin Pertti Torstilan muistelmateos. Ensimmäisen kerran hän työskenteli Unkarissa 1970-luvun puolivälissä. Kului vuosia ja maita kunnes Unkari kutsui uudelleen. Euroopan "ihmeiden vuoden" 1989 jälkeen Torstila nimitettiin suurlähettilääksi sosialismin kahleista vapautuneeseen maahan. - Ilmestyy 7.2. ************ VIIKKO 7 MURHARYHMÄ – TOSIASIAA TÖRKEÄSTÄ VÄKIVALTARIKOLLISUUDESTA I. Vuonna 1997 Helsingin poliisin murharyhmän väkivaltarikostutkijat alkoivat toimittaa Murharyhmä-nimistä lehteä. Sitä ei ole voinut ostaa kioskeilta tai tilata. Lehteä on jaettu poliiseille, ministeriöihin, pelastajille, lehtien toimituksiin... Nyt poikkeukselliseen aineistoon voi ensimmäistä kertaa tutustua valikoiduilta osin kirjana. Lukija pääsee katsomaan rikostapauksia suoraan ammattilaisen silmin, ilman median suodattimia. Kolmiosaisen kirjasarjan toimittavat Mikko Gustafsson ja Janne Huuskonen. - Ilmestyy 17.2. Osa II ilmestyy kesäkuussa ja osa III s
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>