• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Kutsu medialle - Tervetuloa tutustumaan 5.4. uuden ajan itsemittauspisteeseen Vuosaareen31.3.2023 12:38:06 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskuksessa otetaan huhtikuun alussa käyttöön uudenlainen MedicubeX Oy:n kehittämä itsemittauspiste. Asiakkaat voivat itse käydä esimerkiksi ennen vastaanotolle tuloa mittaamassa itsehoitokuutiossa verenpaineen, sykkeen, happisaturaation, lämmön, painon ja kehon koostumuksen. Lisäksi pisteellä voi mitata suppean EKG:n (sydänfilmin). Asiakas saa mittaustuloksista tulosteen. Mittaus kestää vain noin kymmenen minuuttia.
Suomen Fysioterapeutit – Finlands Fysioterapeuter ry

Kustannukset kuriin kuntoutuksella31.3.2023 11:25:31 EEST | Suomen Fysioterapeutit – Finlands Fysioterapeuter ry

Seuraavan hallituksen on ratkaistava vaikeita kansanterveydellisiä ja kansantaloudellisia ongelmia. Suomen väestö ikääntyy, työikäisten keho ja mieli eivät kestä työelämän vaatimuksia ja kasvava sukupolvi on historiallisen huonossa kunnossa. Samalla valtio velkaantuu. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvua on kyettävä hillitsemään, heikentämättä kuitenkaan palveluiden laatua tai saatavuutta ja pitämällä kiinni osaavasta henkilöstöstä.
Valvira

Hoiva-avustajien määrää mahdollista lisätä, mutta ensisijaista on edelleen palvelutarpeen mukainen henkilöstömäärä ja monipuolinen henkilöstörakenne31.3.2023 11:09:21 EEST | Valvira

Hoiva-avustajien määrää voidaan hoivakodeissa lisätä, kun vanhuspalvelulain mukainen henkilöstön vähimmäismitoitus nousee huhtikuun alusta. Välittömään asiakastyöhön osallistuvan henkilöstön vähimmäismitoitus on 1.4.2023 alkaen 0,65 työntekijää asiakasta kohden, jolloin uusi viitteellinen hoiva-avustajien määrä voi valvontaviranomaisten näkemyksen mukaan olla noin kaksi työntekijää kymmentä asiakasta kohden. Yhdessä työvuorossa voi työskennellä yksi hoiva-avustaja kahta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöä kohden.
Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Möjligt att öka antalet omsorgsassistenter – det viktigaste är dock fortfarande en personalstyrka som motsvarar servicebehovet och en mångsidig personalstruktur31.3.2023 11:05:18 EEST | Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

När minimidimensioneringen av personal enligt äldreomsorgslagen ökar från början av april är det möjligt att öka antalet omsorgsassistenter vid vårdhem. Minimidimensioneringen av personal som deltar i direkt klientarbete är från den 1 april 2023 0,65 anställda per klient, varvid det nya riktgivande antalet omsorgsassistenter enligt tillsynsmyndigheternas åsikt kan vara cirka två anställda per tio klienter. Ett arbetsskift kan omfatta en omsorgsassistent per två yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.
Viestintätoimisto Manifesto Oy

Paree Group: 50-vuotiaan Paree Groupin uudistettu liiketoimintastrategia hakee ratkaisuja hyvinvointiin ja kestävän kehityksen kysymyksiin31.3.2023 11:00:00 EEST | Viestintätoimisto Manifesto Oy

Tänä vuonna 50 vuotta täyttävä Paree Group on suomalaiset juuret omaava perheomisteinen yritys, jonka tytäryrityksiä ovat Serres Oy, Innokas Medical Oy, Vieser Oy ja Cubist IT Ab. Juhlavuoden aluksi Paree Group uudisti myös liiketoimintastrategiansa ja juhliikin nyt tasavuosia katse tulevaisuuteen suunnattuna.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Esko Systems hankkii kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän ja asiakaskäyntien optimoinnin kotimaiselta Mediconsultilta31.3.2023 10:23:33 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Suomalainen potilastietojärjestelmätoimittaja ja asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden hyvinvointialueille tarjoava Esko Systems Oy kilpailutti vuonna 2022 sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän, jossa pakollisena optiona oli kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä ja asiakaskäyntien optimointi sekä mobiilikäyttö. Kilpailutuksen voitti tuolloin Mediconsult Oy Saga Sosiaalihuolto -järjestelmällä. Nyt hankittava Saga Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä ja optimointi tulee osaksi Esko asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuutta (APTJ), jonka ensimmäiset käyttöönotot tehdään Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella. Saga Kotihoito tuo hyvinvointialueille yhtenäiset kirjaamis- ja toimintamallit. Järjestelmä mahdollistaa myös reaaliaikaisen tiedonjaon sosiaalihuollon viranomaisten ja kotihoidon ammattilaisten välillä. ”Nyt hyödynnettävä optio Kotihoidon ratkaisusta täydentää APTJ-kokonaisuutta ja vahvistaa edelleen yhtiöiden välistä yhteistyötä kotimaisen kokonaisuuden toimit
HSY

Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen ilmastopäästöt vähenivät lähes 30 prosenttia – kaatopaikkakaasusta sähköä ja lämpöä31.3.2023 10:17:49 EEST | HSY

Vaikka pääkaupunkiseudulla syntyvä sekajäte ohjataan nykyisin jätevoimalaan poltettavaksi, Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen kaatopaikkatoiminnasta syntyy yhä ilmastopäästöjä. Päästöt kuitenkin vähenivät huomattavasti viime vuonna. Tämä johtuu siitä, että kaatopaikkakaasua syntyy aikaisempaa vähemmän ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY kerää kaasun tehokkaasti talteen ja hyödyntää energiana.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>