• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 22.4.202122.4.2021 18:31:45 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontui torstaina 22.4.2021. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston seuraava kokous on torstaina 6.5.2021.
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helsingin koronakyselytunti 28. huhtikuuta kello 18 alkaen – kysy ennakkoon tai tilaisuuden aikana22.4.2021 17:05:00 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki järjestää kaikille avoimen koronakyselytunnin keskiviikkona 28. huhtikuuta kello 18 alkaen. Helsinki-kanavalla lähetettävän tilaisuuden aikana pormestari Jan Vapaavuori, sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja Juha Jolkkonen, kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Liisa Pohjolainen ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio sekä kaupungin muut asiantuntijat vastaavat kuntalaisten esittämiin koronatilannetta koskeviin kysymyksiin.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Raahen seudun joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelma on valmistunut22.4.2021 16:31:33 EEST | Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen teettämä Raahen seudun joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelma 2021 on valmistunut. Työssä on määritelty kuntien välisen joukkoliikenteen palvelutaso Raahen seudulle sekä Raahen, Oulaisten ja Oulun välille. Samalla on laadittu joukkoliikenteen linjasto tulevaa sopimuskautta varten. Suunnitelman mukaan kilpailutettu liikenne käynnistyy elokuussa 2021.
Alvar Aalto -säätiö

Alvar Aalto Museum serves the visitors at the Säynätsalo Town Hall until summer 202322.4.2021 15:30:41 EEST | Alvar Aalto -säätiö

Alvar Aalto Museum and its exhibitions are still open to the public this week in Jyväskylä. The museum will close on 26 April 2021, however, at which time many of the its operations will transfer to Säynätsalo Town Hall, which was designed by Alvar Aalto. Alvar Aalto Foundation’s museum shop, Alvar Aalto Shop, is already serving customers in the centre of Jyväskylä, near Kirkkopuisto.
Alvar Aalto -säätiö

Alvar Aalto -museo palvelee asiakkaita Säynätsalon kunnantalolla kesään 2023 asti22.4.2021 15:30:40 EEST | Alvar Aalto -säätiö

Alvar Aalto -museo näyttelyineen on avoinna viimeistä viikkoa yleisölle. Museo sulkeutuu 26.4.2021 alkaen ja osa museon toiminnoista ja palveluista löytyy jatkossa Alvar Aallon suunnittelemalta Säynätsalon kunnantalolta. Alvar Aalto -säätiön museokauppa Alvar Aalto Shop on jo aiemmin siirtynyt palvelemaan asiakkaita Jyväskylän keskustaan Kirkkopuiston läheisyyteen
Suomen Pankki

Eurosystemets penningpolitiska beslut22.4.2021 15:00:00 EEST | Suomen Pankki

ECB:s pressmeddelande 22.4.2021 Vid sitt sammanträde idag beslutade ECB-rådet att än en gång bekräfta sin mycket ackommoderande penningpolitik. Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på marginalutlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten förblir oförändrade på 0,00 procent, 0,25 procent respektive -0,50 procent. ECB-rådet förväntar sig att ECB:s styrräntor ligger kvar på nuvarande eller lägre nivåer tills dess att inflationsutsikterna stadigt rör sig till en nivå som är tillräckligt nära, men under 2 procent, under bedömningsperioden och att en sådan konvergens på ett enhetligt sätt återspeglats i underliggande inflationsdynamik. ECB-rådet kommer att fortsätta sina köp inom ramen för PEPP-programmet (stödköpsprogram föranlett av pandemin), som sammanlagt omfattar 1 850 miljarder euro, fram till åtminstone slutet av mars 2022 och, i varje fall som helst, till dess att coronakrisfasen bedöms vara över. Eftersom inkommande uppgifter har bekräftat den gemen
Suomen Pankki

ECB Monetary policy decisions22.4.2021 15:00:00 EEST | Suomen Pankki

ECB press release 22.4.2021 At today’s meeting, the Governing Council decided to reconfirm its very accommodative monetary policy stance: The interest rate on the main refinancing operations and the interest rates on the marginal lending facility and the deposit facility will remain unchanged at 0.00%, 0.25% and -0.50% respectively. The Governing Council expects the key ECB interest rates to remain at their present or lower levels until it has seen the inflation outlook robustly converge to a level sufficiently close to, but below, 2% within its projection horizon, and such convergence has been consistently reflected in underlying inflation dynamics. The Governing Council will continue to conduct net asset purchases under the pandemic emergency purchase programme (PEPP) with a total envelope of €1,850 billion until at least the end of March 2022 and, in any case, until it judges that the coronavirus crisis phase is over. Since the incoming information confirmed the joint assessment of
Suomen Pankki

EKP:n rahapoliittisia päätöksiä22.4.2021 15:00:00 EEST | Suomen Pankki

EKP:n lehdistötiedote 22.4.2021 EKP:n neuvosto päätti tämänpäiväisessä kokouksessaan pitää vahvasti kasvua tukevan rahapolitiikan linjan ennallaan. Perusrahoitusoperaatioiden korko on edelleen 0,00 %, maksuvalmiusluoton korko 0,25 % ja talletuskorko -0,50 %. EKP:n neuvosto odottaa ohjauskorkojen pysyvän nykyisellä tasolla tai sitä alempina, kunnes arviointijakson inflaationäkymät palautuvat vankasti riittävän lähelle kahta prosenttia (mutta alle sen) ja kehitys näkyy johdonmukaisesti myös pohjainflaatiossa. Pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa (PEPP), johon on varattu 1 850 miljardia euroa, tehdään netto-ostoja vielä ainakin maaliskuun 2022 loppuun saakka. Joka tapauksessa ostoja jatketaan, kunnes EKP katsoo koronaviruspandemian kriisivaiheen päättyneen. Tuoreimmat tiedot ovat vahvistaneet maaliskuun rahapolitiikkakokouksessa tehdyn arvion rahoitusoloista ja inflaationäkymistä oikeaksi, joten EKP:n neuvosto odottaa edelleen, että ostot PEPP-ohjelmassa nopeutuvat kuluvana vuosineljänn
Aluehallintovirasto

Fortsatta sammankomstbegränsningar och skyldighet att hålla säkert avstånd i Södra Finland till mitten av maj - stängningsbeslutet för motions- och rekreationsutrymmen förlängs inte22.4.2021 14:37:51 EEST | Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har meddelat beslut som förlänger sammankomstbegränsningarna och skyldigheten att trygga säkert avstånd för kunderna vid användningen av olika slags utrymmen. Begränsningarna hålls oförändrade annanstans än i Egentliga Tavastland där det tack vare den gynnsamma utvecklingen av det epidemiologiska läget är möjligt att lindra sammankomstbegränsningen från sex till högst tio personer. Besluten meddelades för perioden 1–16.5.2021. Däremot kommer stängningsbeslutet för utrymmen för motion och rekreation så som läget är idag inte att förlängas efter att de nuvarande besluten inte längre är i kraft.
Aluehallintovirasto

Kokoontumisrajoitukset ja asiakastilojen turvavälivelvoite jatkuvat Etelä-Suomessa toukokuun puoliväliin asti - liikunta- ja virkistystilojen sulkupäätöksiä ei olla jatkamassa22.4.2021 14:34:40 EEST | Aluehallintovirasto

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksiä, joilla jatketaan kokoontumisrajoituksia ja velvoitetta taata asiakkaille turvavälit laajasti erilaisten tilojen käytössä. Rajoitukset jatkuvat ennallaan muualla paitsi Kanta-Hämeessä, missä suotuisasti kehittyneen epidemiatilanteen ansiosta kokoontumisrajoitusta voidaan lieventää kuudesta enintään kymmeneen henkilöön. Päätökset tehtiin ajalle 1.-16.5.2021. Sen sijaan liikunta- ja virkistystilojen sulkupäätöksiä ei tämänhetkisen tilanteen valossa olla jatkamassa nykyisten määräysten voimassaolon päättymisen jälkeen.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>