• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 10.12.201910.12.2019 19:52:21 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan päivän kokouksen päätöstiedote on julkaistu sivuillamme. Päätöstiedote 10.12.2019 Pöytäkirja korvaa esityslistan ja päätöstiedotteen, kun pöytäkirja on tarkastettu. Lisää tietoa kaupunkiympäristölautakunnan toiminnasta voit lukea sivuiltamme osoitteesta: https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/kaupunkiymparistolautakunta/ https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/kaupunkiymparistolautakunta/
Tasavallan presidentin kanslia

Speech by the President of the Republic of Finland to the new Government on 10 December 201910.12.2019 18:57:13 EET | Tasavallan presidentin kanslia

Prime Minister, Distinguished Members of Government, I congratulate you, Prime Minister, for the vote of confidence you just received from Parliament. You will be heading the 76th Government since Finland gained its independence. You are assuming responsibility as a result of a quick process. You have received the backing of the majority of Parliament and the government programme is familiar to you and your ministers. The disagreements within the former Government grew too deep. At the same time, the political debate has become heated. The atmosphere is partly tense. The world around is unstable. It is becoming harder and harder to predict developments in world politics. Conditions in Finland are also demanding. It is important for us to find a better dialogue. But it does not mean the absence of pointed and critical debate. It is important to respect the opinions of those who hold a different view. I am fully prepared to support you in all such efforts. The programme you have inherite
Tasavallan presidentin kanslia

Republikens president Sauli Niinistös tal till den nya regeringen den 10 december 201910.12.2019 18:56:27 EET | Tasavallan presidentin kanslia

Ärade statsminister, bästa medlemmar av statsrådet! Jag gratulerar er, ärade statsminister, för det förtroende ni fått av riksdagen. I dag tillträder under er ledning det självständiga Finlands sjuttiosjätte regering. Ni tar på er ansvaret efter ett snabbt förlopp. Ni har majoritetens stöd i riksdagen och regeringsprogrammet är bekant för er och era ministrar. Meningsskiljaktigheterna inom den förra regeringen blev för djupa. Efter det har den politiska debatten varit mycket intensiv. Stämningen är ställvis konfliktfylld. Världen omkring oss är instabil. Det är allt svårare att förutse hur världspolitiken utvecklas. Också i hemlandet är förhållandena mycket krävande. Det är viktigt att vi hittar ett bättre gemensamt språk. Det betyder ingalunda avsaknad av skarp och rentav kritisk debatt. Men det är också viktigt att respektera åsikter som avviker från de egna. Dessa ansatser vill jag på alla sätt stödja. Det program ni får i arv av den förra regeringen är mycket omfattande. Arbetet me
Tasavallan presidentin kanslia

Speech by the President of the Republic of Finland to the resigned Government on 10 December 201910.12.2019 18:55:47 EET | Tasavallan presidentin kanslia

Esteemed Minister Rinne, I thank you for your kind words. I would also like to thank you and your Government for smooth, even if short-lived, cooperation. Politics is full of surprises. Six months ago, we found ourselves in this very same room. At that time, it was the Sipilä’s Government that was stepping down while your Government was being inaugurated shortly before Finland was to assume the Presidency of the Council of the European Union. While executing your duties as Prime Minister, you were faced with a situation in which you were compelled to tender your resignation. It was, no doubt, a hard decision, even personally. The developments were exceptional, but not unique. This, too, is part of the democratic process and proof that our system works. Only a week after your letter of resignation, a new Government was appointed for the country. Dear Ministers of the former Government, You will now continue your work for Finland with the new Government based on the programme adopted by
Tasavallan presidentin kanslia

Republikens president Sauli Niinistös tal till den avgående regeringen den 10 december 201910.12.2019 18:54:59 EET | Tasavallan presidentin kanslia

Ärade riksdagsledamot Rinne! Tack för era vänliga ord. Jag vill också tacka er och er regering för ett gott, om än kortvarigt, samarbete. Politiken är full av överraskningar. För bara ett halvår sedan befann vi oss här i samma sal. Då var det statsminister Sipiläs regering som på tröskeln till Finlands ordförandeskapsperiod i Europeiska unionen gav plats åt er nya regering. När ni bar regeringsansvaret råkade ni i en situation där ni blev tvungen att be om er regerings avgång. Det var utan tvivel ett tungt beslut för er, även personligen. Händelserna har varit ovanliga, men inte exceptionella. Även detta hör till demokratin och visar att vårt system fungerar. Endast en vecka efter er anmälan om att regeringen avgår har en ny regering utnämnts i landet. Bästa ministrar i den avgående regeringen! Ni går vidare med arbetet i statsrådet vårt land till fromma i enlighet med den förra regeringens regeringsprogram och ni fortsätter att genomföra det. Jag är beredd att bygga vidare vårt goda s
Museokortti

Aineeton lahja on ympäristöteko – hanki Museokortti-museosta joululahjaksi unohtumaton elämys tai vaikkapa pala ikimetsää10.12.2019 17:31:32 EET | Museokortti

Mitä antaa joululahjaksi, kun haluaa välttää turhaa tavaraa ja säästää ympäristöä? Museot tarjoavat laajan kirjon aineettomia lahjaideoita Museokortista pakopeleihin ja korsuyöstä luonnonsuojeluun. Antamalla aineettomia lahjoja voi sekä tukea kestävää kehitystä että ilahduttaa läheisiä. Kokosimme museoiden parhaat aineettomat lahjaideat.
Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe uudelle hallitukselle Presidentinlinnassa 10.12.201910.12.2019 16:49:43 EET | Tasavallan presidentin kanslia

Arvoisa pääministeri, hyvät valtioneuvoston jäsenet, Onnittelen Teitä, arvoisa pääministeri, eduskunnalta saamastanne luottamuksesta. Tänään johdollanne aloittaa itsenäisen Suomen 76. hallitus. Te otatte vastuun kantaaksenne nopean prosessin jälkeen. Takananne Teillä on eduskunnan enemmistön tuki ja hallituksen ohjelma on Teille ja ministereille tuttu. Edellisen hallituksen sisäiset erimielisyydet kävivät liian syviksi. Samalla poliittinen keskustelu on käynyt hyvin kiivaaksi. Ilmapiiri on paikoin tulehtunut. Maailma ympärillämme on epävakaa. Maailmanpolitiikan kehityskulkuja on entistä vaikeampi ennustaa. Olosuhteet myös kotimaassa ovat hyvin vaativat. On tärkeää, että me löydämme paremman yhteisen kielen. Se ei tarkoita, etteikö terävää ja kriittistäkin keskustelua käytäisi. Mutta tärkeää on kunnioittaa myös niitä näkemyksiä, jotka omasta poikkeavat. Näitä pyrkimyksiä olen valmis kaikin tavoin tukemaan. Edelliseltä hallitukselta periytyvä ohjelmanne on laaja. Työ on vasta aluillaan,
Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe eronneelle hallitukselle Presidentinlinnassa 10.12.201910.12.2019 16:28:26 EET | Tasavallan presidentin kanslia

Arvoisa kansanedustaja Rinne, Kiitän Teitä ystävällisistä sanoistanne. Samalla kiitän Teitä ja hallitustanne hyvästä, joskin lyhytkestoiseksi jääneestä yhteistyöstä. Politiikka on yllätyksellistä. Vain puoli vuotta sitten olimme tässä samassa huoneessa. Silloin pääministeri Sipilän hallitus oli väistymässä ja Teidän uusi hallituksenne aloittamassa juuri Euroopan unionin puheenjohtajuuskauden alla. Hallitusvastuuta kantaessanne ajauduitte tilanteeseen, jossa Teidän oli pyydettävä hallituksenne eroa. Päätös oli varmasti Teille raskas, myös henkilökohtaisesti. Tapahtumat olivat poikkeuksellisia, mutta eivät ainutlaatuisia. Tällainenkin kuuluu demokratiaan ja osoittaa järjestelmän toimivuutta. Vain viikko eroilmoituksenne jälkeen maahan nimitettiin uusi hallitus. Hyvät eronneen hallituksen ministerit, Tulette jatkamaan työtä valtioneuvostossa maamme eteen edellisen hallituksen ohjelman pohjalta ja sen toimeenpanoa jatkaen. Omalta osaltani olen valmis jatkamaan hyvää yhteistyötämme. Arvoisa

Väitös 14.12.: Digitaalisia tuotteita koskevaa kuluttajakäyttäytymistä ymmärrettävä paremmin (Makkonen)10.12.2019 16:00:00 EET | Jyväskylän yliopisto

Erilaiset digitaaliset tuotteet, kuten Internetin kautta jaeltava musiikki, elokuvat, sarjat ja kirjat, ovat viime vuosien aikana tulleet oleelliseksi osaksi monien kuluttajien arkielämää. Niitä koskevassa kuluttajakäyttäytymisen ymmärryksessämme on kuitenkin yhä merkittäviä puutteita. Tuore väitöstutkimus syventää ja laajentaa tätä ymmärrystä erityisesti digitaalisen musiikin ja musiikin latauskauppojen kontekstissa.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>