• STT Info
  • STT Info Pörssitiedotteet
  • Business Wire
  • GlobeNewswire
Suomen Pankki

BIS survey of foreign exchange and OTC derivatives markets 201916.9.2019 19:00:00 EEST | Suomen Pankki

April 2019 saw the lowest daily turnover in the Finnish foreign exchange (FX) market since 2004.[1] The average daily FX turnover for financial institutions operating in Finland declined to less than a half, from USD 13.5 billion in 2016 to USD 6.6 billion this year. A similar trend has also been observed in the other Nordic countries. Global FX trading, in turn, has increased by USD 1,500 billion (29%) from April 2016. This information comes from the triennial survey of foreign exchange and OTC derivatives markets conducted by the Bank for International Settlements (BIS) and implemented in Finland by the Bank of Finland.
Suomen Pankki

BIS enkät om valuta- och OTC-derivatmarknaden 201916.9.2019 19:00:00 EEST | Suomen Pankki

Dagsomsättningen i valutahandeln i finansinstituten med verksamhet i Finland var i april 2019 den lägsta sedan 2004.[1] Det genomsnittliga värdet av dagsomsättningen i valutahandeln sjönk under hälften från 13,5 miljarder US-dollar 2016 till 6,6 miljarder dollar i år. Utvecklingen i valutahandeln har varit likartad också i Norden i övrigt, men däremot har den globala valutahandeln ökat med 1 500 miljarder dollar (29 %) från april 2016. Uppgifterna framgår av den enkät om valuta- och OTC-derivatmarknaden som görs vart tredje år av Banken för internationell betalningsutjämning (BIS). Enkäten genomförs i Finland av Finlands Bank.
Suomen Pankki

BIS:n valuutta- ja OTC-johdannaismarkkinakysely 201916.9.2019 19:00:00 EEST | Suomen Pankki

Suomessa toimivien rahoituslaitosten käymän valuuttakaupan päivävaihto oli huhtikuussa 2019 pienimmillään sitten vuoden 2004.[1] Valuuttakaupan päivävaihdon keskimääräinen arvo laski alle puoleen: vuonna 2016 se oli 13,5 mrd. ja tänä vuonna 6,6 mrd. Yhdysvaltain dollaria. Valuuttakaupan kehitys on ollut samansuuntainen myös muualla Pohjoismaissa, mutta sen sijaan globaali valuuttakauppa on kasvanut 1 500 mrd. dollaria (29 %) huhtikuusta 2016. Tiedot käyvät ilmi Kansainvälisen järjestelypankki BIS:n kolmivuosittain tekemästä valuutta- ja OTC-johdannaismarkkinakyselystä. Suomessa kyselyn toteuttaa Suomen Pankki.

Akavan Erityisalat: Odotamme investointeja luoviin aloihin, hyvinvointiin ja hyvään hallintoon16.9.2019 16:09:13 EEST | Akavan Erityisalat

Akavan Erityisalat toivoo budjettiriihen ohjenuoraksi talousarvioesityksen kirjausta siitä, että tieto, osaaminen ja luovuus ovat Suomen tärkeimpiä kilpailutekijöitä. – Nyt peräänkuulutetaan investointeja. Me muistutamme investoinneista paitsi koulutukseen myös luoviin aloihin ja kulttuuriin, sanoo Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja Salla Luomanmäki. – Kirjasto-, museo- ja kulttuurialojamme tulee vahvistaa kansalaisten hyvinvointia lisäävinä peruspalveluina. Lisäksi tarvitsemme julkisen ja yksityisen sektorin innovatiivisia kumppanuuksia, jotka avaavat uusia palvelu- ja bisnesmahdollisuuksia, hyvänä esimerkkinä kulttuurimatkailun kasvava potentiaali. Kaikki nämä osin vielä hyödyntämättömät tiet tuovat hyvinvointia, elinvoimaa ja työpaikkoja maahamme. – Toivomme, että hallitus toteuttaa mahdollisimman ripeästi lupaamansa ”kulttuuriprosentin” eli kasvattaa kulttuurin ja taiteen määrärahojen osuutta valtion budjetissa yhteen prosenttiin. Elävä kulttuuri muodostaa sivistysyhteiskunnan i
Lastensuojelun Keskusliitto

Eurochildin puheenjohtaja Marie-Louise Coleiro Preca: EU:n päättäjien on kuunneltava lapsia nyt16.9.2019 15:39:36 EEST | Lastensuojelun Keskusliitto

Eurochildin puheenjohtaja, Maltan entinen presidentti, H.E. Marie-Louise Coleiro Preca vierailee Suomessa 17.-18.9.2019. Eurochildin puheenjohtajana Coleiro Preca haluaa lisätä lasten kuulemista ja osallisuutta Euroopan päätöksentekoprosesseissa. Hän on itse toiminut politiikassa 16-vuotiaasta alkaen ja tietää, että lapset ovat usein valmiimpia vastuuseen kuin aikuiset uskovat.
Valtion kehitysyhtiö Vake Oy

Vaken strategiaehdotus: yhtiöstä digi- ja ilmastoinvestointien vauhdittaja16.9.2019 15:28:21 EEST | Valtion kehitysyhtiö Vake Oy

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma sisältää selkeän kirjauksen valtio-omaisuuden aktiivisemmasta käytöstä uuden taloudellisen toiminnan synnyttämiseksi, korostaen Vaken tehtävää hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamisen tukena. Tiiviin strategiatyön jälkeen Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n hallitus on luovuttanut kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paaterolle ehdotuksensa yhtiön päivitetyksi rooliksi digi- ja ilmastoinvestointien vauhdittajana. Hallituksen omistajapoliittisen periaatepäätöksen odotetaan valmistuvan loka-marraskuun vaihteessa.
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

OAJ ja Tieteentekijöiden liitto käynnistävät tiiviin edunvalvonnallisen yhteistyön16.9.2019 15:00:00 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

Yliopistosektorin suurin ammattiliitto Tieteentekijöiden liitto ryhtyy edunvalvontayhteistyöhön Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kanssa. Järjestöt ovat sopineet yhteistyöstä, jonka myötä Tieteentekijöiden liitto ja OAJ valmistelevat ja toteuttavat kaiken yliopistoja koskevan sopimusedunvalvonnan sekä korkeakoulu- ja tiedepoliittisen vaikuttamisen tiiviissä yhteistyössä. Samalla Tieteentekijät liittyy OAJ:n johtamaan ryhmittymään tulevissa keskusjärjestö Akavan ja neuvottelujärjestö JUKOn vaaleissa.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>