• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Suomen Pankki

I Finland påträffades 908 förfalskade eurosedlar under första halvåret 202015.7.2020 11:00:00 EEST | Suomen Pankki

Bland de utelöpande sedlarna i Finland påträffades 908 förfalskade eurosedlar under första halvåret 2020, vilket är ungefär dubbelt så mycket som vid motsvarande tidpunkt 2019. ”Under första halvåret har det funnits mer falska sedlar i omlopp i Finland än vanligt. Framför allt sedlar av dålig kvalitet, så kallade film- och souvenirsedlar, har passerat som betalningsmedel”, säger Finlands Banks sedelexpert Olli Vehmas. ”Det är dock lätt att se att dessa sedlar är falska, eftersom de saknar säkerhetsdetaljer”, fortsätter Vehmas. Vanligast förekommande bland de förfalskningar som påträffades under första halvåret 2020 i Finland var valören 20 euro (384 st,), medan valören 10 euro var näst vanligast (290 st.) och valören 50 euro tredje vanligast (163 st.). ”Det är alltid skäl att ge akt på sedlarnas säkerhetsdetaljer när man hanterar sedlar”, säger Vehmas. Period (första eller andra halvåret) 1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020 Antal förfalskningar 341 492 426 554 908 För att bekämpa förfal
Suomen Pankki

A total of 908 counterfeit euro banknotes found in Finland in the first half of 202015.7.2020 11:00:00 EEST | Suomen Pankki

In the first half of 2020, a total of 908 counterfeit euro banknotes were detected among banknotes in circulation in Finland. The number of counterfeits has approximately doubled from the corresponding period in 2019. ‘The number of counterfeit banknotes in circulation in Finland was higher than usual in the first half of 2020. Some people have succeeded in using, in particular, low-quality counterfeits such as movie money and souvenir banknotes as a means of payment,’ says Olli Vehmas, Banknote Specialist at the Bank of Finland. ‘These banknotes are easy to identify as counterfeits, however, because they do not contain any security features,’ he continues. Among the banknotes in circulation in Finland the first half of 2020, the EUR 20 was the most frequently discovered counterfeit note (384 counterfeits), followed by the EUR 10 (290 counterfeits) and EUR 50 (163 counterfeits). ‘It is always advisable to check the security features when handling banknotes,’ says Vehmas. Period (the fi
Suomen Pankki

Suomessa löytyi 908 euroseteliväärennöstä alkuvuonna 202015.7.2020 11:00:00 EEST | Suomen Pankki

Suomessa setelien kierrosta löydettiin vuoden 2020 ensimmäisen puoliskon aikana 908 euroseteliväärennöstä. Määrä on suunnilleen kaksinkertainen vuoden 2019 vastaavaan aikaan verrattuna. ”Väärennettyjä seteleitä on liikkunut Suomessa alkuvuonna tavallista enemmän. Erityisesti heikkolaatuisia, niin kutsuttuja elokuva- ja matkamuistoseteleitä, on pystytty käyttämään maksuvälineenä”,sanoo seteliasiantuntija Olli Vehmas Suomen Pankista. ”Nämä setelit on kuitenkin helppo tunnistaa vääriksi, sillä niissä ei ole turvatekijöitä”, Vehmas jatkaa. Alkuvuonna 2020 Suomessa kierrossa olleiden setelien joukosta löydettiin eniten 20 euron väärennöksiä, niitä oli yhteensä 384. Seuraavaksi eniten oli 10 euron väärennöksiä eli 290, ja 50 euron väärennöksiä oli 163. "Seteleitä käsiteltäessä on aina hyvä kiinnittää huomiota setelin turvatekijöihin", Vehmas toteaa. Ajanjakso (vuoden 1. tai 2. puolisko) 1/2018 2/2018 1/2019 2/2019 1/2020 Väärennösten lukumäärä 341 492 426 554 908 Väärennöksiä ehkäistään uude
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Suomen maatalouden kasvihuonekaasupäästöistä 75 prosenttia on lähtöisin maaperästä – maatalouden ilmastotiekartta nostaa pellonkäytön resurssitehokkuuden avaintekijäksi15.7.2020 10:00:00 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Tänään julkistettu maatalouden ilmastotiekartta –raportti arvioi, että mikäli turvemaiden päästöjä vähennetään, kivennäismaiden hiilensidontaa tehostetaan ja biokaasuntuotantoa sekä maatilojen aurinkoenergian käyttöä lisätään, on maatalouden aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä mahdollista leikata nykyisestä 29 % vuoteen 2035 ja 38 % vuoteen 2050 mennessä nykylaskennalla ja ilman tuotannon supistamista. Tutkimustiedon karttuessa voitaisiin päästöjä vähentää kivennäismaiden hiilensidontaa kehittämällä ja turvemaiden toimia tehostamalla mahdollisesti jopa 42 prosenttia vuoteen 2035 ja 77 prosenttia vuoteen 2050 satoisuuden ja viljelyteknologian kehittyessä. Yhteiskunnalta tarvitaan kuitenkin merkittäviä toimia ja lisää tieteellistä tutkimusta ilmastoviisaan maatalouden tueksi. Ilmastotoimien tulisi myös kohdistua viljelyyn ja viljelijöihin tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti. Mikäli maataloustuotantoa jatketaan jotakuinkin nykyisin käytännöin, vähenisivät maataloutemme kasvihuonekaasupää
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Helsingin kaupunginkirjasto aloittaa omatoimikäytön kolmessa kirjastossa14.7.2020 15:30:00 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Herttoniemen, Laajasalon ja Suomenlinnan kirjastot aloittavat kesän aikana omatoimikäyttö-palvelun, jossa asiakkaat voivat käyttää kirjastoa varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella. Suomenlinnan kirjastossa omatoimikäyttöä on tarjottu jo aikaisemmin, mutta koronatilanteen vuoksi palvelu on ollut tauolla. Nyt omatoimikäyttö-palvelu alkaa myös Laajasalon kirjastossa 13.7. ja Herttoniemen kirjastossa 3.8. Suomenlinnassa omatoimikäyttö jatkuu perjantaista 17.7. lähtien. Suomenlinnan omatoimikäyttö on tarkoitettu vain alueen asukkaille, muiden kirjastoiden omatoimikäyttö-palvelut ovat avoimia kaikille kirjaston asiakkaille.
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Meröppet påbörjas i tre bibliotek av Helsingfors stadsbibliotek14.7.2020 15:29:00 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Meröppet påbörjas under sommaren i biblioteken i Hertonäs, Degerö och Sveaborg, där kunderna kan använda biblioteket utanför de egentliga öppettiderna. Man har redan tidigare erbjudit meröppet i biblioteket i Sveaborg men servicen har varit på paus på grund av coronasituationen. Nu börjar meröppet även i biblioteket i Degerö den 13 juli och i Hertonäs den 3 augusti. Meröppet fortsätter från och med fredagen den 17 juli i Sveaborg. Meröppet i Sveaborg är avsett enbart för områdets invånare, meröppet-servicen inom de andra biblioteken är öppna för alla kunder.
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Helsinki City Library to provide self-service operations in three locations14.7.2020 15:28:00 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

In the summer, Herttoniemi, Laajasalo and Suomenlinna Libraries will begin providing self-service operations that enable customers to use the library independently outside the actual opening hours. Suomenlinna Library has provided customers with self-service use before, but due to the coronavirus situation, the service has been on hold. Now, self-service use will also be provided by Laajasalo Library from 13 July and Herttoniemi Library from 3 August. At Suomenlinna Library, the self-service operations will continue from Friday 17 July. In Suomenlinna, self-service use is only intended for local residents, but the self-service operations provided by the other libraries are open to all customers.
Keskuskauppakamari

Viennin syöksykierre oikenemassa – EU:n suunta ratkaisee Suomen tilanteen14.7.2020 13:59:18 EEST | Keskuskauppakamari

Kauppakamarien tänään julkistamien vientiasiakirjatilastojen perusteella Suomen tavaravienti tippui kesäkuussa enää kuusi prosenttia, kun toukokuussa pudotusta oli 20 prosenttia. Viime viikolla tulli ilmoitti Suomen viennin arvon laskeneen EU-maihin vielä toukokuussa 31,7 prosenttia ja EU:n ulkopuolellekin 30 prosenttia. Suomen viennissä saattaa olla orastavia merkkejä paremmasta, mutta ratkaisevaa on, kuinka nopeasti Eurooppa toipuu koronasta, arvioi tilannetta Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori.
Varma

Ennakkokutsu Varman puolivuositulosinfoon 21.8.202014.7.2020 12:19:05 EEST | Varma

Hyvä taloustoimittaja, Varma julkistaa puolivuosituloksensa 2020 perjantaina 21.8.2020 klo 9.00-10.00 mediatilaisuudessa. Tilaisuus järjestetään Varman toimistolla osoitteessa Salmisaarenranta 11, Helsinki sekä samanaikaisesti etäyhteydellä. Merkitsethän päivän jo nyt kalenteriin. Toimitusjohtaja Risto Murto esittelee tilaisuudessa Varman puolivuosituloksen ja kertoo talouden näkymistä, ja sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä kertoo Varman sijoitussalkun kehittymisestä ja markkinanäkymistä koronapandemian mullistamassa sijoitusympäristössä. Puheenvuorojen jälkeen on aikaa mediakohtaisten haastattelujen tekemiseen. Voit ilmoittautua jo tilaisuuteen Voit jo nyt ilmoittautua tilaisuuteen viestintäpäällikkö Suvi Vesteriselle, suvi.p.vesterinen@varma.fi, puh. 040 555 8029 (tavoitettavissa 24.7. saakka ja 4.8. alkaen). Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, oletko osallistumassa tilaisuuteen paikan päällä Varman toimistolla vai etäyhteydellä. Lähetämme uuden kutsun lähemp
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>