• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire

President Niinistö diskuterade med Förenta staternas president Biden18.1.2022 19:36:16 EET | Tasavallan presidentin kanslia

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 1/2022 18.1.2022 Republikens president Sauli Niinistö och Förenta staternas president Joseph R. Biden förde ett telefonsamtal tisdagen den 18 januari 2022. Presidenterna fortsatte sitt tidigare samtal, som ägde rum den 13 december 2021. Under den långa diskussionen behandlades säkerhetsläget i Europa, de allvarliga spänningarna vid Ukrainas gränser och möjligheterna att hitta lösningar. Samtalet fördes på initiativ av USA.

President Niinistö spoke with US President Biden18.1.2022 19:15:38 EET | Tasavallan presidentin kanslia

Office of the President of the Republic of Finland Press release 1/2022 18 January 2022 President of the Republic of Finland Sauli Niinistö and President of the United States Joseph R. Biden had a phone call on Tuesday, 18 January 2022. The Presidents continued their earlier discussion which took place 13 December 2021. In the long conversation, the Presidents discussed European security situation, the serious tensions at the borders of Ukraine and possibilities for finding solutions. The call was initiated by the United States.

Presidentti Niinistö keskusteli Yhdysvaltain presidentti Bidenin kanssa18.1.2022 19:14:37 EET | Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 1/2022 18.1.2022 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Yhdysvaltain presidentti Joseph R. Biden kävivät puhelinkeskustelun tiistaina 18. tammikuuta 2022. Presidentit jatkoivat aiempaa keskusteluaan, joka käytiin 13. joulukuuta 2021. Pitkässä keskustelussa käsiteltiin Euroopan turvallisuustilannetta, vakavaa jännitettä Ukrainan rajoilla ja keskusteltiin mahdollisuuksista löytää ratkaisuja. Puhelu käytiin Yhdysvaltojen aloitteesta.
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 18.1.202218.1.2022 18:16:22 EET | Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Lautakunnan tiistaina 18. tammikuuta pidetyn kevätkauden ensimmäisen kokouksen päätöstiedote on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Kokouksessa ei ennakkotiedoista poiketen käsitelty seuraavia esityslistan asioita, vaan niiden käsittely siirtyy seuraavaan kokoukseen: - Yksityisen hoidon tuen kuntalisämuutokset, päiväkotihoidossa ja esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa 1.6.2022 alkaen - Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettava esiopetuskorvaus 1.6.2022 alkaen - Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle maksettava sisaruskorvaus 1.7.2022 alkaen Kokouksen esityslista on saatavilla toimialan verkkosivuilta.
Helsingin seudun kauppakamari

Helsingin seudun kauppakamarin kauppakamariyksiköiden hallitukset, aluejohtokunnat ja valiokunnat nimettiin vuodelle 202218.1.2022 17:30:00 EET | Helsingin seudun kauppakamari

Helsingin seudun kauppakamarin valtuuskunta on nimennyt kokouksessaan Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksiköiden hallitukset. Kauppakamariyksiköt toimivat vahvoina elinkeinoelämän vaikuttajina alueellaan. Tämän lisäksi valtuuskunta on nimennyt aluejohtokunnat ja valiokuntien edustajat.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Raskaus altistaa vakavalle koronavirusinfektiolle – raskaana olevat lisätty vakavan koronataudin riskiryhmiin18.1.2022 16:12:53 EET | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on lisännyt raskaana olevat vakavalle koronavirustaudille altistavien sairauksien tai tilojen listalle. Riskiryhmien listaus on tuotettu Kansallista rokotusasiantuntijaryhmää (KRAR) kuullen. Lista pohjautuu lääketieteelliseen riskinarvioon. Riskiryhmään kuuluvat kaikki raskaana olevat. Tieto koronaviruksen ja rokotusten vaikutuksesta raskaana olevalle, sikiölle sekä syntyneelle lapselle on merkittävästi lisääntynyt. Lisäksi omikronvariantin leviäminen sekä vaikeutunut epidemiatilanne vahvistavat koronarokotteiden merkitystä myös raskaana oleville. Raskaus lisää naisen riskiä sairastua vakavaan koronavirusinfektioon sekä nostaa sairaala- ja tehohoidon tarvetta. Koronavirusinfektion on todettu lisäävän myös pre-eklampsian eli raskausmyrkytyksen riskiä. ”Jos raskaana oleva saa koronatartunnan, ennenaikaisen synnytyksen todennäköisyys kasvaa. Koronatauti lisää myös veritulppien riskiä, joka on raskaana olevilla jo ennestään suurempi kuin muilla”, kert
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

THL: Voimakkaiden rajoitustoimien tarkoituksenmukaisuus kyseenalaista, koronastrategiassa tulisi painottaa rokotuksia ja oireisten kotieristystä18.1.2022 15:12:55 EET | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

THL katsoo, että tärkein keino hillitä omikrontartuntojen aiheuttamaa sairaalahoidon kuormitusta on se, että ikääntyneet ja riskiryhmiin kuuluvat rokotetaan kolmanteen kertaan mahdollisimman nopeasti. Lisäksi etenkin suurimman tartuntariskin tapahtumia tulee edelleen rajoittaa. THL on julkaissut lausuntonsa valmiuslaista sekä koronan epidemiatilanteesta. Lausuntojen mukaan äärimmäiset sulkutoimet voisivat madaltaa omikronin aiheuttamaa tartuntahuippua, mutta toisaalta todennäköisesti pitkittäisivät tautitilannetta. Tämä saattaisi puolestaan nostaa vakavien tautitapausten riskiä, kun rokotettujen saama suoja vakavaa tautimuotoa vastaan ehtisi heiketä. ”Omikron leviää todella nopeasti. Merkittävä hidastuminen edellyttäisi sitä, että koko väestön kontakteja rajoitettaisiin erittäin voimakkaasti. Tällaisen toimen hyödyllisyys ei kuitenkaan ole yksiselitteistä,” sanoo THL:n ylilääkäri Otto Helve. ”Epidemian pitkittyessä väestön rokotussuoja alkaa hiipua. Pitkittyminen ei myöskään välttämätt
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Nykyisiä rajoituksia esitetään jatkettavaksi seuraavat kaksi viikkoa18.1.2022 15:11:56 EET | Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Koronan omikron-aalto on edelleen Pirkanmaallakin noususuuntainen. Testattujen perusteella voidaan arvioida, että noin joka toinen hengitystieinfektioon sairastunut potee tällä hetkellä koronaa. Lisäksi henkilökunnan ja heidän perheidensä sairastuminen haastaa sairaalahoidon järjestämistä. Taysissa koronapotilaiden määrä on kasvussa, hoidossa on yli 40 potilasta ensisijaisesti koronan takia. Teho-osaston potilasmäärä on pysynyt viikon ajan samalla tasolla. Nykyisiä rajoituksia esitetään aluehallintovirastolle jatkettavaksi.
Espoon kaupunki - Esbo stad

Tilastot ja tutkimukset -kuukausitiedote tammikuu 202218.1.2022 15:10:43 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad

Koronaepidemian vaikutukset näkyvät espoolaisten palvelutyytyväisyydessä - Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2021 -tutkimus on valmistunut. Espoo yritysten toimintaympäristönä 2021 -tutkimuksen mukaan erityisesti yksinyrittäjien liikevaihto on pienentynyt koronaepidemian aikana. Espoon väestö oli vuoden 2021 marraskuun lopussa ennakkotietojen mukaan 296 600 asukasta. Työttömien määrä oli vuoden 2021 marraskuussa alhaisin sitten helmikuun 2020, jonka jälkeen koronarajoitukset astuivat voimaan.
Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Asiattomasta johtamistavasta ja muusta epäasiallisesta kohtelusta toimitusjohtajalle ja yhtiölle sakkoja18.1.2022 14:36:50 EET | Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi Lahdessa toimivan, muovituotteita valmistavan yhtiön toimitusjohtajan työturvallisuusrikoksesta 50 päiväsakkoon ja yhtiön 6 000 euron yhteisösakkoon. Lisäksi toimitusjohtaja ja yhtiö velvoitettiin maksamaan työntekijälle tilapäisestä haitasta 3 000 euroa ja kärsimyskorvauksena 2 000 euroa. Tapauksessa oli kyse epäasiallisesta kohtelusta ja haitallisesta kuormittumisesta. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 17.1.2022.
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus etenee Helsingissä18.1.2022 13:44:13 EET | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helsinki vastaa ainoana kuntana Manner-Suomessa sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen järjestämisestä vastedeskin. Helsingissä kaupunginvaltuusto on myös tulevaisuudessa kaupunkilaisten sote-asioiden päättäjä, mutta sote-rahoitus tulee jatkossa valtiolta. Sote-uudistusta koskevien palveluiden piiriin kuuluu Helsingissä lähivuosina jopa 700 000 asukasta ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen yhteenlaskettu vuosibudjetti on noin 2,350 miljardia euroa.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>