• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Potilasvakuutuskeskus

Leikkauksiin liittyvien potilasvahinkojen taajuus alentunut30.3.2023 07:30:00 EEST | Potilasvakuutuskeskus

Leikkauksiin liittyvien potilasvahinkojen suhteuttaminen leikkaustoiminnan kokonaismääriin kertoo leikkaustoiminnan laadusta ja potilasturvallisuudesta. Suomalaisessa rekisteritutkimuksessa havaittiin laskeva trendi leikkauksiin liittyvissä potilasvahingoissa viiden vuoden ajanjaksolla. Potilasvahinkoja korvattiin keskimäärin kaksi jokaista tuhatta leikkausta kohden vuosina 2011–2015, mutta taajuus laski tutkimusjaksolla 2,5:stä 1,9:ään tuhatta leikkausta kohden. Leikkausten potilasturvallisuutta arvioitiin tutkimuksessa, joka on julkaistu kansainvälisessä vertaisarvioidussa tiedejulkaisussa helmikuussa 2023.
Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Ungdomarnas säkerhet vid inlärning i arbetet är huvudsakligen på god nivå30.3.2023 07:26:23 EEST | Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

I Finland finns det på olika arbetsplatser ett stort antal studerande på inlärning i arbetet. Även inom farliga arbeten. Arbetarskyddsmyndigheterna har under de senaste åren väglett och övervakat läroanstalterna intensifierat angående säkerheten vid inlärning i arbetet. ”Vi har strävat efter att särskilt stöda förebyggandet av olyckor i arbetet, fysisk belastning samt risker med kemiska och biologiska agenser vid inlärning i arbetet”, säger överinspektör Jan Mikkonen.
Keskuskauppakamari

Kauppakamarit: Yritysten verotusta ei varaa kiristää – verokiilalaskuri paljastaa työn teettämisen kustannukset30.3.2023 07:14:00 EEST | Keskuskauppakamari

Keskuskauppakamari ja alueelliset kauppakamarit vetoavat, ettei yritysten verotusta kiristetä seuraavalla hallituskaudella. Pysyvälle kasvu-uralle pääsy edellyttää kauppakamarien mukaan sitä, että rakenteellisiin ongelmiin tartutaan ja että yritysten, yrittäjyyden ja yksityisten investointien kannusteet ovat kunnossa. Suomessa on oltava kansainvälisesti kilpailukykyinen toimintaympäristö, erityisesti suhteessa tärkeimpiin verrokkimaihimme. Verokiilalaskurilla voi selvittää nykyiset työllistämisen kustannukset ja palkankorotuksesta käteen jäävän osuuden verojen ja maksujen jälkeen.
Messukeskus

Ensimmäisellä Radical Health Festival Helsingillä vahva ohjelma ja Euroopan-laajuinen kumppanuusverkosto30.3.2023 07:00:00 EEST | Messukeskus

Digitalisoituva toimintaympäristö kasvattaa terveysalan uudistumisen painetta. Tähän haasteeseen vastaa Helsingissä kesäkuussa avautuva uusi eurooppalainen terveysfestivaali Radical Health Festival Helsinki 2023. Festivaali nivoo terveydenhuollon teemat yhteen laajasti ja poikkeuksellisen poikkitieteellisellä tavalla. Radical Health Festival Helsinki järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 12.-14.6.2023.
Pohjois-Karjalan kauppakamari

Kauppakamarit: Yritysten verotusta ei varaa kiristää – verokiilalaskuri paljastaa työn teettämisen kustannukset30.3.2023 07:00:00 EEST | Pohjois-Karjalan kauppakamari

Keskuskauppakamari ja alueelliset kauppakamarit vetoavat, ettei yritysten verotusta kiristetä seuraavalla hallituskaudella. Pysyvälle kasvu-uralle pääsy edellyttää kauppakamarien mukaan sitä, että rakenteellisiin ongelmiin tartutaan ja että yritysten, yrittäjyyden ja yksityisten investointien kannusteet ovat kunnossa. Suomessa on oltava kansainvälisesti kilpailukykyinen toimintaympäristö, erityisesti suhteessa tärkeimpiin verrokkimaihimme. Verokiilalaskurilla voi selvittää nykyiset työllistämisen kustannukset ja palkankorotuksesta käteen jäävän osuuden verojen ja maksujen jälkeen.
Herea Oy

VALOREM vahvistaa asemansa merkittävänä tuulivoimatoimijana Suomessa – projektiportfolio kasvaa 600 MW:lla30.3.2023 06:00:00 EEST | Herea Oy

Vaasa Energy Weekille osallistunut VALOREM tiedottaa kasvattaneensa projektiportfoliotaan Suomessa neljällä uudella tuulivoimaprojektilla. Jo käynnissä olevat Yli-Olhava-projekti ja Viiatti-projektit, joita VALOREM kehittää yhdessä kumppaninsa Enersense Windin kanssa, tulevat valmistuttuaan tuottamaan yhteensä 2 TWh sähköä. Tuotto kattaa 2,5 % koko Suomen energiantarpeesta.
Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Teknisen alan työvoimapula haittaa investointeja ja uhkaa kuntien elinvoimaa: Joka viides kuntien teknisen toimialan työpaikka jää täyttämättä30.3.2023 06:00:00 EEST | Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund

Kuntien teknisen toimialan osaajapula on huutava: alan työpaikoista 22 prosenttia jäi täyttämättä vuonna 2022. Tilanne on heikentynyt hyvin nopeasti viimeisten muutaman vuoden aikana. Tiedot selviävät Kuntaliiton tilaamasta, pian julkaistavasta kuntien teknisen toimialan työvoiman saatavuuden selvityksestä.
Espoon kaupunki - Esbo stad

Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 29.3.202329.3.2023 20:43:27 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti hyväksyä tarveselvityksen Jupperin koulu, päiväkoti ja kirjaston toimipiste -hankkeesta koulun ja päiväkodin osalta sekä tarveselvityksen Postipuun koulu ja päiväkoti -hankkeesta. Lautakunta antoi lausunnon ruotsinkielisen kielikylpytoiminnan koulupolun turvaamiseksi. Lisäksi lautakunta antoi lausunnon Sunan koulun hankesuunnitelmasta. Lautakunta päätti lisäksi lukuvuoden 2023–2024 oppilaspaikoista vuosiluokille 7–9.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>