• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Scanfil Oyj

Scanfil och grandcentrix samarbetar i tillverkningen av Vodafone Asset Solar8.6.2023 09:00:00 EEST | Scanfil Oyj

Scanfil plc Pressmeddelande 8 juni 2023 kl. 8:00 Scanfil och grandcentrix samarbetar i tillverkningen av Vodafone Asset Solar Scanfil och grandcentrix har ingått ett avtal gällande tillverkning och vidareutveckling av Vodafone Asset Solar. Grandcentrix är ett innovativt tyskt IoT-företag som är en del av Vodafone-koncernen sedan 2020. Vodafone Asset Solar tracker är en soldriven spårningsutrustning. Produkten tillåter enkel och kostnadseffektiv spårning och övervakning med hjälp av solenergisystemets resurser. Detta kan användas inom processoptimering i energileverans logistik, produktion och service. – Med den integrerade solcellsmodulen och ett hållbart batteri, kan trackern fungera utan behov av underhåll i mer än 8 år. Dessutom ger Vodafone-tjänsten kunden en helhetslösning för spårning och analys av tillgängliga resurser, inklusive en plan för internationell uppkoppling och stöd. Detta och en IoT-plattform möjliggör hantering av alla tillgängliga resurser, förklarar Sebastian Boll
Scanfil Oyj

Scanfil and grandcentrix to cooperate in the manufacturing of Vodafone Asset Solar tracker8.6.2023 09:00:00 EEST | Scanfil Oyj

Scanfil plc Press release 8 June 2023 at 9.00 a.m. EEST Scanfil and grandcentrix to cooperate in the manufacturing of Vodafone Asset Solar tracker Scanfil and grandcentrix have agreed on manufacturing and further developing the Vodafone Asset Solar tracker. grandcentrix is an innovative German IoT company part of Vodafone Group since 2020. The Vodafone Asset Solar is a solar-powered asset tracker. It enables simple and cost-effective tracking and monitoring of goods and assets for process optimization in logistics, production, and supply chain. “With the integrated solar module and a durable battery, the tracker can work maintenance-free for a predicted lifetime of more than 8 years. In addition, the Vodafone service will provide the customer an end-to-end solution for asset tracking, including a data plan for international connectivity, support and an IoT tracker platform to manage their assets”, explains Sebastian Boll, Product Manager Asset Solar at grandcentrix. The Asset Solar was
Scanfil Oyj

Scanfil aloittaa valmistamaan Vodafonen Asset Solar tracker -laitteita8.6.2023 09:00:00 EEST | Scanfil Oyj

Scanfil Oyj Lehdistötiedote 8.6.2023 klo 9.00 Scanfil aloittaa valmistamaan Vodafonen Asset Solar tracker -laitteita Scanfil ja grandcentrix ovat sopineet Vodafonen Asset Solar -seurantalaiteiden tuotannosta ja edelleen kehityksestä. grandcentrix on innovatiivinen saksalainen IoT-yritys, joka on kuulunut osaksi Vodafonea vuodesta 2020. Vodafonen Asset Solar on aurinkoenergialla toimiva seurantalaite. Se mahdollistaa yksinkertaisen ja kustannustehokkaan tavaroiden seurannan ja toiminnan optimoinnin logistiikassa, tuotannossa ja toimitusketjussa. ”Integroidun aurinkomoduulin ja kestävän akun ansiosta seurantalaite on huoltovapaa ja laitteen on arvioitu saavuttavan yli 8 vuoden käyttöiän. Lisäksi Vodafone-palvelu tarjoaa asiakkaalle kokonaisvaltaisen seurantaratkaisun, joka pitää sisällään kansainväliset tietoyhteydet, tukipalvelut ja IoT-seuranta-alustan tavaroiden hallintaa varten”, kertoo Sebastian Boll, joka työskentelee grandcentrixillä Asset Solar trackerin tuotepäällikkönä. Asset S
Suomen ympäristökeskus

Suojelualuesuunnittelussa huomioitava ilmastonmuutoksen ja maankäytön vaikutukset8.6.2023 09:00:00 EEST | Suomen ympäristökeskus

Suojelualueverkostolla on keskeinen rooli luontokadon torjumisessa, mutta ilmastonmuutoksen vaikutukset ulottuvat myös suojelualueille. Suomen ympäristökeskuksen (Syke) vetämän Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa (SUMI) -hankkeen tulosten mukaan maamme suojelualueiden ilmasto on jo muuttunut. Tulevaisuudessa muutokset voimistuvat, ja ne voivat yhdessä suojelualueiden ympäristön maankäytön kanssa vaikuttaa merkittävästi luonnonvaraisten lajien ja luontotyyppien säilymiseen.
Tampereen yliopisto

Geenitutkimus tarkentaa pre-eklampsian ja sydän- ja verisuonitautien yhteyttä8.6.2023 08:49:56 EEST | Tampereen yliopisto

Suomessa toteutettu laaja pre-eklampsian perinnöllisiä riskitekijöitä selvittänyt tutkimus osoitti, että kyseisellä raskauskomplikaatiolla ja verenpainetaudilla on monia yhteisiä alttiustekijöitä. Pre-eklampsiaan sairastuneiden naisten kannattaakin kiinnittää erityistä huomiota elintapoihin verenpainetaudin ja muiden sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisemiseksi.
IVALO.COM

Viherpesun loppu - uusi työkalu antaa kuluttajalle mahdollisuuden valita vastuullisemmin8.6.2023 08:45:10 EEST | IVALO.COM

Vaateostoksilla voi olla vaikeaa saada todenmukaista tietoa ostopäätösten eettisyydestä tai ympäristövaikutuksista. Aidosti vastuullisia yrityksiä ja tuotteita ei ole helppoa erottaa viherpesusta. Kuluttajaliiton 2022 tekemän selvityksen mukaan jopa 81% kuluttajista piti erittäin tai melko vaikeana tunnistaa, mikä tuote on aidosti vastuullinen. EU on puuttumassa kuluttajaa harhauttavaan viherpesuun direktiiviehdotuksella ympäristömainonnasta. Kattavan ja yhdenmukaisen sääntelyn luominen vie kuitenkin aikaa. Vastuullisen muodin markkinapaikka IVALO.COM on kehittänyt ratkaisuksi ainutlaatuisen IVALO.COM 360 -vastuullisuusvalidioinnin.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens ansvarsområde för trafik och infrastruktur har publicerat planen för väghållningen och trafiken för åren 2023–2027 på webben8.6.2023 08:00:00 EEST | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Planen har gjorts upp för NTM-centralen i Södra Österbottens verksamhetsområde och den omfattar landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten. NTM-centralen i Södra Österbottens mål är att uppfylla väganvändarnas behov så väl som möjligt inom ramen för tillgängliga resurser.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue on julkaissut "Tienpidon ja liikenteen suunnitelma vuosille 2023–2027" suunnitelman8.6.2023 08:00:00 EEST | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Suunnitelma on tehty Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueelle ja se käsittää Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan sekä Etelä-Pohjanmaan maakunnat. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tavoite on täyttää käytettävissä olevin resurssein mahdollisimman hyvin tienkäyttäjien tarpeet.
Messukeskus

Millainen on huomisen esinemaailmamme? – Habitaressa syyskuussa esittäytyvät prototyypit näyttävät suuntaa8.6.2023 08:00:00 EEST | Messukeskus

Habitaren Protoshop-näyttelyssä 2023 esittäytyvät prototyypit on valittu. Uuden muotoilun suuntia ilmentävä näyttely avaa näkymän huomisen esinemaailmaan. Tuoteideoissa nähdään uusia tulkintoja klassisiin kalustetyyppeihin, oivaltavia pientuotteita ja ratkaisuja kotien muuttuviin kalustushaasteisiin. Habitare järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 13.–17.9.2023.
Jyväskylän yliopisto

Väitös: Vaihdevuodet heikentävät veriarvoja, mutta eivät laske lepoenergiankulutusta tai rasvanpolttokykyä (Karppinen)8.6.2023 08:00:00 EEST | Jyväskylän yliopisto

TtM Jari Karppinen tutki liikuntalääketieteen väitöskirjassaan vaihdevuosien ja fyysisen aktiivisuuden yhteyttä aineenvaihduntaan mittaamalla lepoenergiankulutusta, rasvan käyttöä levossa ja liikkuessa sekä veren aineenvaihduntatuotteiden pitoisuuksia. Karppinen selvitti myös, kertooko tehokkaammin toimiva rasvanpoltto paremmasta kyvystä hallita verensokeria sokerirasituskokeen aikana.
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Finländarna förhåller sig negativare till den gröna omställningen än befolkningen i de övriga nordiska länderna8.6.2023 07:26:35 EEST | Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Jämfört med befolkningen i de övriga nordiska länderna ser finländarna klimatförändringen som ett mindre allvarligt hot, de anser att kostnaderna för klimatåtgärderna är för höga och de är inte lika villiga att satsa offentliga medel på att bekämpa klimatförändringen. Det visar en enkät som Nordiska rådet har låtit göra. Finländarna är också mer bekymrade än genomsnittet över hur klimatåtgärderna påverkar sysselsättningen.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>