• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Espoon kaupunki - Esbo stad

Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaoston kokouksesta 29.2.202429.2.2024 21:02:24 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad

Kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaosto keskusteli ja merkitsi tiedoksi poliisin antaman tilannekatsauksen nuorten parissa tapahtuvista ilmiöistä ja jalkautuvan etsivän nuorisotyön toiminnan esittelyn sekä heidän havaintonsa nuorten ajankohtaisista ilmiöistä. Nuorisoasiainjaosto myös kuuli nuorisopalveluiden toiminnan toteutumisen luvut sekä nuorisopalveluiden toiminnan raportin vuodelta 2023.
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 29.2.202429.2.2024 19:37:57 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote 29.2.2024 » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Jaosto kokoontuu seuraavan kerran torstaina 14.3.2024
Tasavallan presidentin kanslia

Presidentti Niinistön toimiston verkkosivut avataan 1.3.29.2.2024 17:02:41 EET | Tasavallan presidentin kanslia

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 12/2024 29.2.2024 Tasavallan presidentti Sauli Niinistön toimikausi päättyy 1. maaliskuuta 2024. Presidenttikauden päättyessä tasavallan presidentin vuosien 2012–2024 verkkosivut arkistoidaan. Presidentti Niinistön tulevan toimiston verkkosivut avataan 1. maaliskuuta iltapäivällä. Presidentti Niinistön tulevan toimiston verkkosivujen osoite on www.presidentniinisto.fi. Verkkosivuilta löytyvät muun muassa presidentti Niinistön toimiston yhteystiedot. Presidenttikausien aikaiset arkistoidut verkkosivut löytyvät 1. maaliskuuta jälkeen osoitteesta www.presidentti.fi/niinisto. Arkistoiduilta sivuilta pääsee edelleen lukemaan esimerkiksi tasavallan presidentin toimikaudellaan pitämiä puheita sekä tasavallan presidentin kanslian tiedotteita ja uutisia. Lisäksi sieltä löytyy kuvia presidenttikausilta. Nykyisessä osoitteessa www.presidentti.fi avataan tulevan tasavallan presidentti Alexander Stubbin presidenttikauden verkkosivut 1. maaliskuuta eduskunnassa
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Malmin oma elokuvateatteri Kino Helios uudistuu29.2.2024 17:02:33 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Malmin oma elokuvateatteri Kino Helios uudistuu maaliskuun alussa. Salia modernisoidaan uudella elokuvateatterikatsomolla. Lisäksi jo 30 vuotta täyttävän teatterin ohjelmistoa monipuolistetaan entisestään ja näytöksiä lisätään vastaamaan kysyntää. Kutsumme median edustajia 6.3. järjestettävään avajaisnäytökseen, jossa esitetään dokumentti Alma – Life Must Be Beautiful.
Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Åtgärdandet av anhopningen av ansökningar för registrering av tjänsteproducenter inom social- och hälsovården fortsätter29.2.2024 16:31:37 EET | Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Ansökningar om registrering av tjänsteproducenter inom social- och hälsovården i det nya Soteri-registret inkommer fortfarande i stora mängder och det kommer att ta länge att behandla dem. Sammanlagt har över 600 ansökningar behandlats, men antalet ansökningar i kö har ökat ytterligare. För närvarande väntar cirka 2950 ansökningar på behandling. Valviras och regionförvaltningsverkens gemensamma register över tjänsteproducenter Soteri har varit i bruk i två månader.
Akava ry

Akava: Työrauhalainsäädännön muutoksiin ei saatu tasapainoa29.2.2024 16:04:41 EET | Akava ry

Akava ei kannata työrauhalainsäädäntöön esitettyjä muutoksia, joista hallitus antoi eduskunnalle esityksen tänään 29. helmikuuta 2024. Akava korostaa, että vaihtoehtoja työrauhan parantamiseksi olisi pitänyt käsitellä laajemmin kolmikantaisessa työryhmässä. Seuraamusjärjestelmää tasapainottavat ja työntekijän oikeusturvaa parantavat muutokset jäivät tekemättä. Työntekijälle ei pidä asettaa hyvitysseuraamusta, vaan vastuun mahdollisista työrauhavelvollisuuden vastaisista toimista pitää jatkossakin olla järjestöillä, Akava painottaa.
Tampereen yliopisto

Tutkimuksesta tukea toisen kotona suoritettavan työn turvallisuuteen sote-alalla29.2.2024 15:30:37 EET | Tampereen yliopisto

Tampereen yliopiston SafeKoti-tutkimushankkeen tulokset tuovat esiin positiivisesti työn turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tuloksissa korostuvat asiakkaasta saatava tieto, tiedonkulku eri hoitavien tahojen kesken, työtehtävien selkeys, vertaistuki ja suora kontakti esihenkilöön sekä työnjako, jossa huomioidaan muun muassa siirtymiin varattava aika ja allokoidaan riittävä aika asiakasta kohden. Suurimpia kokonaisuuksia olivat työn organisointiin ja kotiin työympäristönä liittyvät asiat.
Valvira

Sote-palveluntuottajien rekisteröintihakemusruuhkan purku jatkuu29.2.2024 15:25:43 EET | Valvira

Sote-palveluntuottajien rekisteröintihakemuksia uuteen Soteri-rekisteriin tulee edelleen runsaasti ja niiden käsittely kestää pitkään. Hakemuksia on saatu ratkaistua yhteensä yli 600, mutta jonossa olevien määrä on kasvanut entisestään. Tällä hetkellä käsittelyä odottaa noin 2950 hakemusta. Valviran ja aluehallintovirastojen yhteinen palveluntuottajarekisteri Soteri on ollut käytössä nyt kaksi kuukautta.
STTK ry.

STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla29.2.2024 15:11:05 EET | STTK ry.

Hallituksen esitys työrauhalainsäädännön muutoksista siirtyy tänään eduskuntakäsittelyyn. Muutoksilla muun muassa rajataan oikeutta tukilakkoihin ja poliittisiin työtaisteluihin, säädetään niille ennakkoilmoitusvelvollisuus sekä korotetaan hyvityssakkojen määrää työrauhavelvoitteen vastaisista työtaisteluista. Uuden sääntelyn on tarkoitus astua voimaan heinäkuun alussa. STTK ei hyväksy muutoksia. - Hallituksen esitykseen sisällytetyille työtaisteluoikeuden rajoituksille ei ole perusoikeuksien ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten näkökulmasta hyväksyttäviä syitä, johtaja Minna Ahtiainen korostaa. STTK:n mielestä hallitusohjelman tarkat kirjaukset työtaisteluoikeuden rajoittamiseksi eivät antaneet sijaa aidolle kolmikantaiselle lainvalmistelulle. - Valmisteluaika oli epärealistisen lyhyt, eikä se mahdollistanut huolellista lainvalmistelua. Palkansaajapuolen edustajille varattiin työryhmässä mahdollisuus esittää näkemyksiään valmistelun kohteena olevasta sääntelystä, mutta näkemykset
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye