• STT Info
  • Business Wire

Teknologiateollisuuden työmarkkinaosapuolet: Yhteinen työhyvinvointihanke tuotti hyvää tulosta11.12.2018 12:02 | Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry

Työhyvinvointi paranee selkeästi ja monilla mittareilla mitattuna, kun yritykset ja henkilöstö satsaavat yhdessä toiminnan kehittämiseen. Tämä näkyy selkeästi esimerkiksi niissä yrityksissä, jotka ovat osallistuneet teknologiateollisuuden Työkaari kantaa -hankkeeseen. Parhaimmillaan sairauspoissaolot puolittuivat ja erilaisia työaikajoustoja otettiin laajasti käyttöön.
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Koetusta sisäilman laadusta saatiin tietoa Helsingin peruskoulujen opetushenkilöstöltä11.12.2018 11:45 | Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Helsinki on saanut kattavasti tietoa henkilöstön kokemasta sisäilman laadusta kaupungin peruskouluissa. Työterveyslaitos toteutti viime huhtikuussa opettajille ja koulunkäyntiavustajille suunnatun kyselyn kaikissa kaupungin 101:ssä suomen- ja ruotsinkielisessä peruskoulussa. Vastauksia saatiin yli 2 500 ja vastausprosentti oli 65. Kysely tehtiin sähköisesti.
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Information om den upplevda kvaliteten på inomhusluften erhölls av undervisningspersonal på Helsingfors grundskolor11.12.2018 11:34 | Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Helsingfors har fått omfattande information om hur personalen upplever kvaliteten på inomhusluften i stadens grundskolor. I april i år utförde Arbetshälsoinstitutet en enkät som riktade sig till lärare och skolgångsbiträden i stadens alla 101 finsk- och svenskspråkiga grundskolor. Över 2 500 svar inkom och svarsprocenten var 65. Enkäten utfördes elektroniskt.
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Pääkaupunkiseudun ravintoloiden ja suurtalouksien keittiöiden pintapuhtaudessa parannettavaa11.12.2018 10:57 | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Espoon seudun ympäristöterveys, Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ja Vantaan ympäristökeskus selvittivät ravintoloiden ja suurtalouksien pintojen puhtautta vuosina 2017 ja 2018. Näytteitä otettiin 202 ravintolasta ja 127 suurtaloudesta, joissa käsiteltiin helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita.
MB Funds

MB Funds to accelerate Raksystems’ growth - the leading professional services provider in property segment aims at international markets11.12.2018 10:30 | MB Funds

PRESS RELEASE 11.12.2018 at 10.30 AM. Finnish private equity investor MB Funds becomes a majority shareholder in leading professional services provider in Finnish property segment, Raksystems Insinööritoimisto Oy. The current management continues in their management roles and as significant shareholders of the company. Founder of Raksystems, Marko Malmivaara, continues as the largest management shareholder and CEO of the company.
Suomen Autoteknillinen Liitto ry (SATL)

SATL:n verkko-osaamiskeskuksen esiselvityshanke on saatu päätökseen11.12.2018 10:26 | Suomen Autoteknillinen Liitto ry (SATL)

SATL:n esiselvitys autoalan osaamisen kehittämisen uudesta toimintamallista ja verkko-osaamiskeskuksen toteutuksesta on valmistunut. Hanke toteutettiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämällä EU:n Euroopan sosiaalirahaston tuella. Se myönnettiin Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta aikavälille 1.1.-30.9.2018. Rakennerahasto-ohjelma tukee työllisyyden ja osaamisen edistämistä sekä sosiaalista osallisuutta.
Wolfcom

Fredman Group ostaa osuuden ruokahävikin vähentämiseen erikoistuneesta start-up yhtiö Biovaaka Oy:stä11.12.2018 10:01 | Wolfcom

Ravintoloiden digitaalisiin omavalvonta- ja johtamispalveluihin erikoistunut kotimainen perheyhtiö Fredman Group on ostanut 19,5 % lappeenrantalaisen startup-yhtiö Biovaaka Oy:n osakkeista. Saimaan ammattikorkeakoulussa kehitetty älykäs biovaaka vähentää ravintola-asiakkaiden jättämää jätettä ja auttaa ravintoloita toimimaan kustannustehokkaammin. Kaupan myötä Fredman Group toteuttaa strategiaansa kasvaa foodtech-alan johtavaksi kansainväliseksi toimijaksi.
Fujitsu

Fujitsun asiantuntijat opettavat ohjelmointia ja tietotekniikkaa helsinkiläisessä Haagan peruskoulussa11.12.2018 09:08 | Fujitsu

Helsinki 11.12.2018 – Fujitsun asiantuntijat ovat opettaneet Haagan peruskoulun kahdeksasluokkalaisille ohjelmointia ja tietotekniikkaa syksyn 2018 aikana. Opetusta on kerran viikossa joululomaan asti. Tietotekniikan valinnaiskurssi koostuu yhteensä 17:stä 90 minuutin tuntikokonaisuudesta. Fujitsu koulutuksesta ja ohjauksesta suurimmalla osalla tunneista. Kaikilla tunneilla on mukana myös Haagan peruskoulun fysiikan, kemian ja matematiikan opettaja Johannes Posti. Hän käynnisti kurssin elokuussa ja piti itse neljä ensimmäistä oppituntia, joiden jälkeen Fujitsu on jatkanut työtä. Joulukuussa päättyvällä kurssilla opiskelee 24 koululaista. Oppilaat perehtyvät syksyn aikana muun muassa eri tyyppisiin laitteisiin, tietokoneen toimintaan datan näkökulmasta, koodaamisen perusperiaatteisiin ja koodaamisen harjoittelemiseen, perusohjelmointiin, ohjelmointikieliin, ohjelmointitekniikkaan ja tietoturvaan. Työvälineinä oppilailla ovat Raspberry Pi -laitteet, jotka koostuvat yhdestä ohjelmoitavast
Kiinteistöliitto

Taloyhtiöt isossa roolissa liikenteen murroksessa11.12.2018 08:20 | Kiinteistöliitto

Autopaikkojen riittävyys ja hinnoittelu ovat kuumia keskustelunaiheita suomalaisissa taloyhtiöissä, eikä lainsäädännöstä ole johdettavissa yksiselitteisiä ratkaisuja kaikkiin kysymyksiin. Kiinteistöliitto kartoitti autopaikkoja, polkupyörien säilytystä ja muita taloyhtiöitä koskevia liikennekysymyksiä Liikennepalvelut taloyhtiössä -hankkeessa, jonka keskeiset havainnot ovat luettavissa nyt julkaistavasta raportista.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>