• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 29.10.202029.10.2020 17:06:21 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontui torstaina 29.10.2020. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston seuraava kokous on torstaina 12.11.2020.
Espoon kaupunki - Esbo stad

Mayor Jukka Mäkelä’s budget proposal for 2021: Espoo will secure services for residents, in spite of major challenges posed by the coronavirus29.10.2020 17:00:00 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad

The coronavirus pandemic has weakened the employment situation and the expected local income tax and corporation tax revenues, while especially the need for social and health services has increased. “The city will secure services for its residents even in these challenging times. Our personnel have developed new digital services, adopted new remote work methods and been able to respond quickly to the needs of our residents. The development and digitalisation of services will continue in the coming years,” says Jukka Mäkelä, Mayor of Espoo.
Espoon kaupunki - Esbo stad

Stadsdirektör Jukka Mäkeläs budgetförslag 2021: Esbo säkrar tjänsterna för invånarna trots de utmaningar coronapandemin medför29.10.2020 17:00:00 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad

Sysselsättningsläget har försämrats på grund av coronaviruspandemin. Likaså försämras avkastningen av kommunal- och samfundsskatterna, samtidigt som behovet av tjänster ökar, speciellt inom social- och hälsovårdssektorn. ”Staden säkerställer att Esboborna har tillgång till tjänster också i svåra tider. Personalen har utvecklat nya digitala tjänster, tillägnat sig nya sätt att arbeta på distans och snabbt svarat på Esbobornas behov. Vi fortsätter att utveckla och digitalisera tjänster under de kommande åren”, säger stadsdirektör Jukka Mäkelä.
Espoon kaupunki - Esbo stad

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän talousarvioehdotus 2021: Espoo turvaa palvelut kuntalaisille, vaikka korona tuo merkittäviä haasteita  29.10.2020 17:00:00 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad

Koronaviruspandemia on heikentänyt työllisyystilannetta sekä kunnallis- sekä yhteisöveron tuotto-odotuksia samalla, kun erityisesti sosiaali- ja terveystoimen palvelutarve on kasvanut. ”Kaupunki turvaa espoolaisten palvelut myös haastavana aikana. Henkilöstö on kehittänyt uusia digitaalisia palveluja, omaksunut uudet etätyötavat ja pystynyt nopeasti vastaamaan espoolaisten tarpeisiin. Palvelujen kehittämistä ja digitalisointia jatketaan tulevina vuosina”, sanoo Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.
Siemens Osakeyhtiö

MEDIAKUTSU: Flexible Europe -julkistustilaisuus 5.11. klo 8.45: ”Trump tai Biden, EU tarvitsee johtavia teknologioita ja ratkaisuja ilmastonmuutokseen. Nyt meillä on.”29.10.2020 15:00:00 EET | Siemens Osakeyhtiö

Suomi esittelee lippulaivahankkeen, kun maailma ihmettelee Yhdysvaltoja. Flexible Europe -ekosysteemi tarjoaa ilmastonmuutosta torjuvan polun taloudelliseen kasvuun sekä Suomelle että koko Euroopalle. Media on tervetullut Päärautatieaseman Kulttuurihalliin kuulemaan uudesta mahdollisuudesta Suomelle. TEM, Teknologiateollisuus, Fingrid, EU-komissio, EK, Lidl ja Siemens Osakeyhtiö avaavat näkymää menestykseen. Uutisen ennätyksellisestä hankkeesta ekosysteemin digivihreällä teknologialla kertoo Sinebrychoff.
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

JHL lakkoon Jyväskylässä: Yt-neuvottelut pelkkää teatteria, kaupungin neuvoteltava henkilöstön kanssa aidosti talouden kohentamisen keinoista29.10.2020 15:00:00 EET | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

JHL vastustaa Jyväskylän kaavailemia suurlomautuksia, irtisanomisia ja työehtojen heikentämisiä lakolla. Kaupungin työntekijöistä koulunkäynninohjaajat, varhaiskasvattajat ja liikuntapalvelujen JHL:läiset jäsenet ovat lakossa 30.10. Liitto vaatii, että Jyväskylän on muka-neuvottelujen sijaan neuvoteltava aidosti henkilöstönsä kanssa siitä, miten kaupungin talous saadaan parempaan kuntoon.
Suomen Pankki

EKP:n rahapoliittisia päätöksiä29.10.2020 14:55:37 EET | Suomen Pankki

EKP:n lehdistötiedote 29.10.2020 Nykytilanteessa riskit painottuvat selvästi odotettua heikomman kehityksen suuntaan, joten EKP:n neuvosto tulee arvioimaan tarkasti uusia tietoja esimerkiksi pandemian etenemisestä, rokotteiden saatavuudesta ja valuuttakurssikehityksestä. Joulukuussa julkaistavien euroalueen talousnäkymiä koskevien eurojärjestelmän asiantuntijoiden arvioiden avulla saadaan parempi kuva talouden näkymistä ja riskitasapainosta. EKP:n neuvosto päivittää niiden perusteella oman tilannearvionsa. Se säätää välineitään tilanteen kehittymisen mukaan varmistaakseen, että rahoitusolot pysyvät suotuisina ja tukevat talouden elpymistä, hillitsevät pandemian kielteistä vaikutusta inflaationäkymiin ja edistävät siten symmetrisen inflaatiotavoitteen mukaisesti inflaation palautumista kestävästi lähemmäksi tavoitetta. Tässä tilanteessa EKP:n neuvosto teki seuraavat rahapoliittiset päätökset: 1) Perusrahoitusoperaatioiden korko on edelleen 0,00 %, maksuvalmiusluoton korko 0,25 % ja tall
Suomen Pankki

Eurosystemets penningpolitiska beslut29.10.2020 14:45:00 EET | Suomen Pankki

ECB:s pressmeddelande 29 oktober 2020 I det aktuella läget med riskerna tydligt på nedåtsidan kommer ECB-rådet att noga granska inkommande information, inbegripet pandemins dynamik, utsikterna för ett vaccin och valutakursens utveckling. Eurosystemets makroekonomiska framtidsbedömningar i december kommer att möjliggöra för en ny ingående bedömning av de ekonomiska utsikterna och riskbalansen. Mot bakgrund av denna uppdaterade bedömning kommer ECB-rådet att omkalibrera sina instrument på lämpligt vis för att kunna agera på lägesutvecklingen och säkerställa att de finansiella förutsättningarna förblir gynnsamma för en ekonomisk återhämtning samt motverka pandemins negativa effekter på den förväntade inflationsbanan. På så vis främjas på ett hållbart vis inflationskonvergens mot målet, i linje med åtagandet för symmetri. Vid sitt sammanträde idag fattade ECB-rådet följande penningpolitiska beslut: 1) Räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på marginalutlåning
Suomen Pankki

ECB Monetary policy decisions29.10.2020 14:45:00 EET | Suomen Pankki

ECB press release 29 October 2020 In the current environment of risks clearly tilted to the downside, the Governing Council will carefully assess the incoming information, including the dynamics of the pandemic, prospects for a rollout of vaccines and developments in the exchange rate. The new round of Eurosystem staff macroeconomic projections in December will allow a thorough reassessment of the economic outlook and the balance of risks. On the basis of this updated assessment, the Governing Council will recalibrate its instruments, as appropriate, to respond to the unfolding situation and to ensure that financing conditions remain favourable to support the economic recovery and counteract the negative impact of the pandemic on the projected inflation path. This will foster the convergence of inflation towards its aim in a sustained manner, in line with its commitment to symmetry. In the meantime, the Governing Council of the ECB took the following monetary policy decisions: (1) The
Yliopiston Apteekki

Yliopiston Apteekki myönsi apurahan rationaalisen lääkehoidon ja riskienhallinnan tutkimukseen29.10.2020 14:00:00 EET | Yliopiston Apteekki

Vuosittainen 20 000 euron tutkimusapuraha myönnettiin Helsingin yliopistossa väitöstutkimusta tekevälle proviisori Sonja Kalliolle. Kallio tutkii avohuollon apteekkien osallistumista lääkitysriskien hallintaan ja iäkkäiden lääkkeiden käytön järkeistämiseen yhdessä muun terveydenhuollon kanssa. Apurahan avulla Yliopiston Apteekki haluaa edistää lääkehuollon tutkimusta Suomessa.
Donier Gastronomie Oy

TAKAISINVETO: Bettine tuotemerkillä myytävässä vuohenjuustossa todettu listeriaepäily29.10.2020 13:54:13 EET | Donier Gastronomie Oy

Valmistaja: Bettinehoeve Parasta ennen: 28.10.-30.12.2020 Pakkauskoko 1 kg x 2 Bettinehoeven tehtaalla on havaittu listeriabakteeria tuotantolaitteistossa. Tuotteissa sitä ei ole testeissä löydetty. Varotoimenpiteenä olemme kuitenkin päättäneet vetää kaikki tuotteet, joissa on parasta ennen päiväys 28.10.-31.12.2020 välillä. Listeriabakteeri saattaa aiheuttaa vakavia terveysongelmia riskiryhmään kuuluville kuten vanhuksille, lapsille ja raskaana oleville. Jälleenmyyjät ovat saattaneet myydä tuotetta myös leikattuina paloina juustojen irtomyyntitiskissä. Jälleenmyyjiä on ohjeistettu poistamaan tuotteet välittömästi myynnistä. Kuluttajia pyydetään palauttamaan ostamansa tuotteet tai tyhjä pakkaus ostopaikkaan. Ostos hyvitetään. Lisätietoja antaa Jussi Nuotio, Donier Gastronomie Oy 09-2212517
Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

MFA: Government Report on Finnish Foreign and Security Policy 2020 – security and global responsibility sharing go hand in hand29.10.2020 13:39:41 EET | Ulkoministeriö / Utrikesministeriet

Today, the Government adopted the Government Report on Finnish Foreign and Security Policy and submitted it to Parliament. The Report assesses Finland's foreign and security policy operating environment and defines the goals and priorities of Finnish foreign and security policy. By implementing these goals the Government strengthens Finland's security and prosperity.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>