• Lehdistötiedotteet
  • Pörssitiedotteet
  • Business Wire
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Beslutsfattandet om organisationsbidragen fortskrider7.12.2023 13:13:29 EET | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Västra Nylands välfärdsområde stödjer organisationers allmännyttiga verksamhet ekonomiskt genom att anvisa bidrag för organisationsverksamhet. Bidragssamarbetet stödjer i enlighet med grunderna för beviljande välfärdsområdets uppgift som gäller organiseringsansvar, det vill säga ordnande av social- och hälsovårdstjänster i enlighet med behovet hos befolkningen i området och på ett effektivitetsbaserat sätt. Organisationernas tjänster kompletterar särskilt verksamheten som främjar välfärden och hälsan samt delaktigheten och likvärdigheten. Besluten om de allmänna grunderna för beviljande av organisationsbidrag, typerna av bidrag: partnerskapsbidrag och allmänt bidrag, samt systemet för poängsättning som stödjer beslutsfattandet fattades i framtids- och utvecklingsnämnden i oktober.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Järjestöavustusten päätöksenteko etenee7.12.2023 13:09:43 EET | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue avustaa järjestöjen yleishyödyllistä toimintaa taloudellisesti, kohdentamalla avustuksia järjestötoimintaan. Avustusyhteistyö tukee myöntämisperiaatteidensa mukaisesti hyvinvointialueen järjestämisvastuutehtävää eli sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä alueen väestön tarpeen mukaisesti ja vaikuttavuusperusteisesti. Järjestöjen palvelut täydentävät erityisesti hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävää toimintaa. Järjestöavustusten yleisistä myöntämisperiaatteista, avustuslajeista: kumppanuus- ja yleisavustus sekä päätöksentekoa tukevasta pisteytysjärjestelmästä päätettiin Tulevaisuus – ja kehittämislautakunnassa lokakuussa.
Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Pk-Pulssi: Viisi prosenttia pk-sektorin työnantajista konkurssivaarassa lähikuukausina7.12.2023 13:06:55 EET | Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Pienten ja keskisuurten yritysten nykytilanne on kaikilla mittareilla vuodentakaista heikompi. Niin kysyntä, työllisyys, investoinnit kuin ulkomaankauppakin ovat supistuneet tänä vuonna eikä lähikuukausina odoteta merkittävää kohennusta tilanteeseen. Yrityksistä viisi prosenttia on vaarassa ajautua konkurssiin talvikuukausina. Pidemmällä tähtäimellä seuraavalta 12 kuukaudelta odotetaan kuitenkin varovaista käännettä parempaan, ilmenee EK:n yrityskyselystä.
Vaasan yliopisto

Väitös: Teknisiä ohjeita laajennetun todellisuuden avulla? Uusi malli auttaa huomiomaan vaaran paikat7.12.2023 12:43:09 EET | Vaasan yliopisto

Uudet teknologiat, kuten älyrannekkeet, robotit, tekoäly sekä AR, VR ja muu laajennettu todellisuus, ympäröivät meitä yhä laajemmin elämän eri osa-alueilla. Hypen, hyödyn ja huvin lisäksi ne tuovat myös uusia, arkisia haasteita esimerkiksi työelämään, ilmenee Satu Rantakokon väitöstutkimuksesta. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti siihen, miten laajennettua todellisuutta voidaan käyttää teknisten ohjeiden välittämisessä.
Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Pk-Pulssi: Viisi prosenttia pk-sektorin työnantajista konkurssivaarassa lähikuukausina7.12.2023 12:30:00 EET | Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Pienten ja keskisuurten yritysten nykytilanne on kaikilla mittareilla vuodentakaista heikompi. Niin kysyntä, työllisyys, investoinnit kuin ulkomaankauppakin ovat supistuneet tänä vuonna eikä lähikuukausina odoteta merkittävää kohennusta tilanteeseen. Yrityksistä viisi prosenttia on vaarassa ajautua konkurssiin talvikuukausina. Pidemmällä tähtäimellä seuraavalta 12 kuukaudelta odotetaan kuitenkin varovaista käännettä parempaan, ilmenee EK:n yrityskyselystä.

Julkisen taiteen ohjausryhmä haluaa ennallistaa vahingoitetun Lauri Viidan muistomerkin7.12.2023 12:20:10 EET | Tampereen taidemuseo ja Muumimuseo

Tampereen kaupungin Julkisen taiteen ohjausryhmä on kokoontunut 7.12.23 ja käsitellyt kokouksessaan kahta Tampereen julkisiin taideteoksiin aiemmin syksyllä kohdistunutta vahingontekoa. Taiteilija Pertti Mäkisen tekemästä Lauri Viidan muistomerkistä Pispalanharjulla irrotettiin suuria osia ja Unto Hietasen Kalapoika-veistos varastettiin kokonaisuudessaan Nekalasta. Lauri Viidan muistomerkki pyritään ennallistamaan ja Kalapoika korvataan toisella teoksella.
Pohjois-Savon ELY-keskus

Sonkajärven Myllykankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma nähtävillä7.12.2023 12:10:04 EET | Pohjois-Savon ELY-keskus

YIT Energia Oy suunnittelee Sonkajärven kunnan alueelle tuulivoimahanketta. Myllykankaan tuulivoimahankealue sijoittuu Sonkajärven kunnan pohjoisosaan ja sen pinta-ala on noin 2160 hehtaaria ja sinne suunnitellaan rakennettavaksi enintään 12 tuulivoimalaa. Mielipiteitä voi esittää 15.1.2024 asti ja yleisötilaisuus järjestetään Sukevalla 12.12.2023
Attendo

Turvateknologiasta tukea ikääntyneiden hoivaan – pilotit käynnistyivät Uudessakaupungissa ja Helsingissä7.12.2023 12:03:57 EET | Attendo

Ikääntyneiden terveydenhuollon älykkäät ratkaisut voivat tarjota monia hyötyjä, kuten parantaa vanhusten unenlaatua ja turvallisuuden tunnetta, tuoda mielenrauhaa läheisille ja helpottaa hoivahenkilökunnan työstressiä. Suomalaisen Inlisol Oy:n kehittämää ratkaisua testataan parhaillaan Helsingin kaupungin palvelukeskuksessa ja hoivayhtiö Attendon Ilonakodissa Uudessakaupungissa.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Viimeinen
  • >>