SkartaNYAB Oyj

SkartaNYAB Oyj muuttaa nimensä NYAB Oyj:ksi ja asettaa strategiset tavoitteet vuosille 2022–2024

31.10.2022 12:20:00 EET | SkartaNYAB Oyj | Sijoittajauutiset

SkartaNYAB Oyj
SIJOITTAJAUUTINEN
31.10.2022 kello 12.20

SkartaNYAB Oyj muuttaa nimensä NYAB Oyj:ksi ja asettaa strategiset tavoitteet vuosille 2022–2024

Skarta ja NYAB yhdistivät voimansa maaliskuun lopussa kiihdyttääkseen vauhtia puhtaan tulevaisuuden rakentamisessa. Tällä hetkellä yli 70 prosenttia konsernin liikevaihdosta tulee Ruotsista, jossa NYAB on saavuttanut poikkeuksellisen kannattavaa orgaanista kasvua ja rakentanut vahvan yrityskulttuurin sekä arvostetun brändin. SkartaNYAB haluaa vahvistaa yhteistä kulttuuria Suomen ja Ruotsin välillä ja yksinkertaistaa brändiportfoliotaan ottamalla käyttöön NYAB-nimen myös Suomen rakentamisen liiketoiminnassa. Samalla konsernin emoyhtiön nimi muuttuu NYAB Oyj:ksi, mistä on tarkoitus päättää tänään koollekutsutussa ylimääräisessä yhtiökokouksessa 22.11.2022.

NYAB Oyj -konserni jatkaa puhtaan tulevaisuuden rakentajana, jonka visiona on olla puhtaiden energiaratkaisujen edelläkävijä ja arvostettu hiilineutraalin yhteiskunnan rakennuskumppani Pohjoismaissa. Se on mahdollistamassa Pohjoismaiden vihreää siirtymää tarjoamalla uusiutuvan energian ja kestävän infrastruktuurin rakentamista koskevia suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon palveluita julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille.

Yhtiö julkaisi toukokuussa pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Konsernin vuotuisen orgaanisen kasvun tavoitellaan olevan yli 7 prosenttia, EBITA-marginaalin yli 10 prosenttia, omavaraisuusasteen yli 45 prosenttia ja osingon yli 30 prosenttia oikaistusta nettotuloksesta. Pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi SkartaNYAB Oyj:n hallitus on päättänyt tarkentaa konsernin strategiaa hyväksymällä seuraavat, vuosille 2022–2024 asetetut strategiset tavoitteet:

  1. Jatkuva kannattava kasvu
  2. Uusiutuvan energian hankkeiden kaupallistamisen kiihdyttäminen
  3. Yrittäjähenkisen kulttuurin vahvistaminen

Jatkuva kannattava kasvu

Konserni on vahvasti läsnä Ruotsin markkinoilla, erityisesti Norrbottenin alueella, jossa puhtaaseen tulevaisuuteen tähtäävien investointihankkeiden on arvioitu yltävän seuraavan 10–20 vuoden aikana jopa yli sataan miljardiin euroon. Konserni on osallistunut jo useisiin hankkeisiin ja on hyvissä asemissa kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseksi alueella. Kaupungistuminen ja sen mukanaan tuomat investoinnit kestävään infrastruktuuriin ja energiaan tarjoavat jatkuvasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös Tukholman alueella. Konserni keskittyy jatkossakin rakentamaan monipuolisen ja huolella valikoidun tilauskannan, joka sisältää useita monivuotisia sopimuksia ja keskittyy suhdanteista riippumattomille markkinoille, joilla kysyntä on suurta, kuten myös vastasyklisille markkinoille.

Suomessa konserni on kuluvana vuonna ottanut merkittäviä edistysaskelia energiarakentamisessa, jonka markkinat ovat kasvussa myös Ruotsissa. Esimerkiksi kansalliset ja rajat ylittävät investoinnit sähkönsiirtoyhteyksien rakentamiseen tarjoavat konsernille mahdollisuuden hyödyntää osaamistaan myös rajat ylittävissä projekteissa ja saavuttaa synergiaetuja eri liiketoimintayksiköiden välillä. Konserni on myös integroimassa Suomen liiketoimintamalliaan vastaamaan Ruotsin mallia, jossa yhtiö keskittyy projektinjohtoliiketoimintaan ja toimii tiiviissä yhteistyössä laajan alihankkijaverkoston kanssa. Toimintamalli mahdollistaa aiempaa kevyemmän kiinteän kulurakenteen ja yksinkertaistaa konsernin sisäisiä liiketoimintaprosesseja.

Konserni parantaa tulevaisuudessa myös digitaalisia kyvykkyyksiään tehostaakseen liiketoimintojaan entisestään ja seuraa tarkasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia tuovien teknologioiden kehittymistä. Lisäksi kannattavan kasvun tukemiseksi toteutetaan strategisia yritysjärjestelyitä.

 

Uusiutuvan energian hankkeiden kaupallistamisen kiihdyttäminen

Konsernilla on monipuolista osaamista suunnittelu- ja asiantuntijapalveluista kattavasti uusiutuvan energian arvoketjussa sekä nopeasti kasvava hankekehitysportfolio. Konsernin oma hankekehitys keskittyy aurinkovoimahankkeisiin, joita voidaan täydentää tuulivoiman rakentamisella sekä vetyratkaisuilla valikoiduissa projekteissa. Energiamarkkinoiden epävarmuus ja epävakaa geopoliittinen tilanne ovat vauhdittaneet tarvetta kotimaisille uusiutuvan energian hankkeille, jotka parantavat Pohjoismaiden energiaomavaraisuutta. Konserni pyrkii jatkossa solmimaan kumppanuuksia, jotka tuovat mukanaan eri mahdollisuuksia kehitettävien uusiutuvan energian hankkeiden rahoittamiseksi ja kaupallistamiseksi sekä kiihdyttävät uusien hankkeiden kehittämistä sekä Suomessa että Ruotsissa. Aktiivinen hankekehitys mahdollistaa myös konsernin energiarakentamisen liiketoiminnan merkittävän kasvattamisen hankkeiden suunnittelua, hankintaa ja rakentamista koskevien sopimusten myötä.

 

Yrittäjähenkisen kulttuurin vahvistaminen

Konsernin johto muodostuu pääosin yrittäjätaustaisista henkilöistä, jotka ovat myös yhtiön merkittäviä osakkeenomistajia ja joilla on pitkä kokemus rakentamisen toimialalta. Yrittäjyys on konsernille tärkeä arvo, jota se haluaa entisestään vahvistaa läpi organisaation. Yrittäjyyttä kuvaa työskentely koko sydämestä, vastuuntuntoisesti ja ketterästi, mikä johtaa myös koko konsernin menestyksekkääseen taloudelliseen suoriutumiseen.

Konserni haluaa vahvistaa henkilöstön pitkäaikaista osakeomistajuutta ja edistää suoriteperusteista toimintakulttuuria yhtiössä, minkä tukemiseksi se lanseerasi kesäkuussa uudet koko konsernin henkilöstön kattavat osakepohjaiset kannustinjärjestelmät. Yhtiön johdon tavoitteena on, että tulevaisuudessa jokainen työntekijä olisi myös yhtiön osakkeenomistaja. Konsernin menestys rakentuu yrittäjyyteen, vahvaan toimialatuntemukseen ja monimuotoiseen asiantuntijuuteen. Näihin asioihin kiinnitetään myös huomiota rekrytoinneissa ja potentiaalisia yrityskauppakohteita kartoitettaessa.

Yhteyshenkilöt

Johan Larsson

toimitusjohtaja

SkartaNYAB Oyj

johan.larsson@nyabab.se

Tietoja julkaisijasta SkartaNYAB Oyj

SkartaNYAB on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Strategiamme pohjautuu vahvaan erikoisrakentamisosaamiseen ja tavoitteenamme on laajentaa toimintaamme tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen arvoketjussa kohti puhtaan energian kokonaishankkeita, joissa näemme erinomaisia kasvumahdollisuuksia. SkartaNYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 300 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

SkartaNYAB Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55

Yhtiötiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone