Nordic Lights Group Oyj

Nordic Lights Group Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2023: Vuosi 2023 käynnistyi odotusten mukaisesti – ostotarjousprosessi etenee

24.5.2023 09:00:02 EEST | Nordic Lights Group Oyj | Yhtiötiedote

Nordic Lights Group Oyj Yhtiötiedote 24.5.2023 klo 9.00

Nordic Lights Group Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2023: Vuosi 2023 käynnistyi odotusten mukaisesti – ostotarjousprosessi etenee

TAMMI - MAALISKUU 2023 LYHYESTI (Q1)

 • Liikevaihto laski 8% ja oli yhteensä  20,5 miljoonaa euroa (22,2)
 • EBITA laski 37% ja oli yhteensä 2,1 miljoonaa euroa (3,3)
 • EBITA marginaali oli 10,2% (14,8%)
 • Oikaistu EBITA laski 24% ja oli yhteensä 2,6 miljoonaa euroa (3,4)
 • Oikaistu EBITA marginaali oli 12,7% (15,3%)
 • Liikevoitto laski 49% ja oli yhteensä 1,3 miljoonaa euroa (2,5)
 • Liikevoittomarginaali oli 6,2% (11,2%)
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 1,1 miljoonaa (2,4)
 • Montana BidCo Oy julkisti 28.2.2023 vapaaehtoisen suositellun julkisen käteisostotarjouksen kaikista Nordic Lightsin osakkeista

Raportin luvut ovat tilintarkastamattomia ellei toisin mainita. Edellisen vuoden vastaavan ajankohdan luvut ovat sulkeissa.

OHJEISTUS VUODELLE  2023 (MUUTTUMATON)

Nordic Lightsin liikevaihto kasvoi nopeasti sekä vuonna 2022 (24,3 %) että vuonna 2021 (51,9 %), mikä johtui pääasiassa yhtiön markkinaosuuden kasvusta. Yhtiö näkee mahdollisuuksia markkina-aseman vahvistamiseen entisestään myös vuonna 2023, mutta kokonaisuudessaan markkinakysynnän odotetaan heikkenevän, etenkin vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Vuonna 2022 kannattavuus parani merkittävästi yhtiön onnistuneiden kustannusinflaatiota hillitsevien ja tasapainottavien sekä tuotannon tehokkuutta parantavien toimenpiteiden ansiosta. Yhtiö näkee mahdollisuuksia jatkaa marginaalin parantamista myös vuonna 2023.

Yhtiö on julkaissut 16 helmikuuta 2023 seuraavanlaisen ohjeistuksen vuodelle 2023:

 • Nordic Lightsin liikevaihdon arvioidaan pysyvän suunnilleen edellisen vuoden tasolla (2022: 82,4 miljoonaa euroa). Etenkin vuoden 2023 ensimmäisen ja myös toisen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan jäävän vuoden 2022 vastaavia ajankohtia alemmaksi, ja vuoden 2023 toisen vuosipuoliskon liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2022 vastaavaa ajankohtaa korkeammalla.
 • Vuoden 2023 oikaistun EBITA-marginaalin arvioidaan olevan korkeampi kuin edellisenä vuonna.

TOM NORDSTRÖM, Toimitusjohtaja:

Vuosi 2023 alkoi odotusten mukaisesti. Myynti parani vuoden lopusta, mutta jäi edellisvuoden tasosta. Kuten aiemmin olemme kertoneet, vuoden 2022 ensimmäiseen puoliskoon vaikutti positiivisesti se, että jälleenmyyjät kasvattivat varastojaan edellisen vuoden 2021 toimitusketjuihin liittyneiden haasteiden helpottaessa. Kaiken kaikkiaan vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihtomme laski 8 prosenttia edellisvuodesta 20,5 miljoonaan euroon. Uskomme nyt, että useimmat jälleenmyyjät ovat nyt normalisoineet varastotasonsa ja uskomme myynnin jälkimarkkinoilla jälleen kasvavan tulevina vuosineljänneksinä.

Oikaistu EBITA oli 2,6 miljoonaa euroa (3,4) eli 12,7 prosenttia (15,3 %) liikevaihdosta. Matalampi marginaali johtui alhaisemmasta liikevaihdosta, hieman korkeammista kustannuksista ja alhaisemmasta bruttokatteesta. Bruttokatteen lasku johtui pääasiassa alemmasta jälkimarkkinamyynnin tasosta, mikä taasen johtui edellä mainitusta tiettyjen jälleenmyyjien varastotasojen muutoksesta. Tästä syystä jälkimarkkinamyynnin osuus oli alkuvuonna vain 20 prosenttia, kun tyypillisesti se on 30 prosenttia.

Nordic Lights on viime vuosina kasvanut vahvasti ja kannattavasti vakiinnuttaen asemansa luotettuna premium-toimittajana tunnettujen raskaiden työkoneiden valmistajien piirissä. Samalla liiketoimintamme kasvu eri maantieteellisillä alueilla ja toimialoilla on tasapainottanut toimialaan osin kuuluvaa kausivaihtelua ja luo meille uusia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia.

Markkinat ovat edelleen epävakaat ja, kuten olemme aiemmin ohjeistaneet, odotamme liikevaihdon jäävän myös toisella vuosineljänneksellä kovan vuoden 2022 vertailukauden alle. Arvioimme liikevaihdon palaavan jälleen kasvu-uralle vuoden 2023 jälkipuoliskolla. Kausivaihtelusta huolimatta liiketoimintamme taustalla oleva myönteinen kehitys on jatkunut ja asiakkaamme ovat säilyttäneet melko positiiviset lyhyen aikavälin näkymät.

Helmikuussa Methode julkisti vapaaehtoisen suositellun julkisen käteisostotarjouksen, ja omistaa tällä hetkellä 99,4 prosenttia Nordic Lightsin osakkeista. Uskon, että yhdistyminen tuo Nordic Lightsille lisää resursseja ja lisää merkittäviä kasvumahdollisuuksia.

 

AVAINLUVUT

(miljoonaa euroa)

1-3/2023

1-3/2022

Muutos

1-12/2022

Liikevaihto

20,5

22,2

-7,8%

82,4(1

Bruttokate

6,6

7,0

-5,2%

28,7

Bruttokatemarginaali (%)

32,2%

31,3%

0,9%

34,8%

Käyttökate (EBITDA)

2,6

3,8

-32,6%

14,3

Käyttökatemarginaali (%)

12,5%

17,1%

-4,6%

17,3%

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liiketoiminnan muissa kuluissa

0,5

0,1

 

1,2

Oikaistu käyttökate

3,1

3,9

-21,6%

15,5

Oikaistu käyttökatemarginaali (%)

15,0%

17,7%

-2,6%

18,8%

EBITA

2,1

3,3

-36,5%

12,3

EBITA-marginaali (%)

10,2%

14,8%

-4,6%

14,8%

Oikaistu EBITA

2,6

3,4

-23,7%

13,4

Oikaistu EBITA-marginaali (%)

12,7%

15,3%

-2,6%

16,3%

Liikevoitto

1,3

2,5

-49,2%

9,0(1

Liikevoittomarginaali (%)

6,2%

11,2%

-5,0%

10,9%

Oikaistu liikevoitto

1,8

2,6

-31,9%

10,2

Oikaistu liikevoittomarginaali (%)

8,6%

11,7%

-3,1%

12,3%

Osakekohtainen tulos (EPS)

0,03

0,09

-63,6%

0,23

Osakkeiden lukumäärä, keskimäärin

20 957 962

 

17 940 430

 

 

19 449 196

 

Liiketoiminnan rahavirta

1,1

2,4

-54,6%

11,3

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

0,8

0,7

17,6%

1,9

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin, % liikevaihdosta

4,0%

 3,1%

0,9%

2,3%

Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen (suhdeluku)

0,2

 2,1

 

0,2

Konsernin henkilöstön määrä tilikauden päättyessä

260

301

-13,6%

271

 

Keskeiset tunnusluvut ovat tilintarkastamattomia, ellei toisin ole mainittu. 1) Tilintarkastettu

 

OSTOTARJOUS

Montana BidCo Oy, joka on välillisesti Methode Electronics, Inc.:n kokonaan omistama, ja Nordic Lights Group Oyj allekirjoittivat 28.2.2023 yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Tarjouksentekijä teki vapaaehtoisen, Nordic Lightsin hallituksen suositteleman julkisen ostotarjouksen kaikista Nordic Lightsin osakkeista.

Montana BidCo omistaa tällä hetkellä 99,4% Nordic Lightsin osakkeista alkuperäisen ja jälkikäteisen tarjouksen tuloksena.  Tarjoustekijän tarkoituksena on hankkia kaikki  osakkeet ja hakea Nordic Lightsin osakkeiden poistamista Nasdaq First Growth Market Finland-markkinapaikkalta.

 

TALOUDELLISET KATSAUKSET 2023

Nordic Lights julkaisee osavuosikatsaukset vuonna 2023 seuraavasti:

 • 31.8.2023 Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023
 • 30.11.2023 Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2023

 

 

Pietarsaaressa 24.5.2023

NORDIC LIGHTS GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja

Tom Nordström, toimitusjohtaja, Nordic Lights Group Oyj

Tel. +358 400 909005

tom.nordstrom@nordiclights.com

 

Ann-Louise Brännback, talousjohtaja, Nordic Lights Group Oyj

Tel. +358 40 190 1165

ann-louise.brannback@nordiclights.com

 

 

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy

Tel. +358 9 612 9670

 

Tietoa Nordic Lightsista

Pietarsaaresta lähtöisin oleva suomalainen Nordic Lights on raivannut tiensä raskaiden työkoneiden korkealaatuisten valaisinratkaisujen globaaliksi premium-toimittajaksi useilla vaativilla toimialoilla. Nordic Lightsin missiona on mahdollistaa työkoneiden turvallinen ja tehokas käyttö. Kolmen vuosikymmenen kokemuksella Nordic Lights tekee yhteistyötä vaativimpien työkoneiden valmistajien kanssa aina suunnittelusta tuotantoon ja jälkimarkkinatukeen saakka. Vuonna 2022 Nordic Lightsin liikevaihto oli 82 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 300 työntekijää globaalisti. Yhtiön osake (NORDLIG) on listattu Nasdaq Helsingin First North -markkinapaikalla. www.nordiclights.com

 

Yhtiötiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone