NYAB Oyj

NYAB Oyj:n siirtyminen IFRS-raportointiin – vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen taloudelliset tiedot

29.6.2023 15:35:01 EEST | NYAB Oyj | Yhtiötiedote

NYAB Oyj
YHTIÖTIEDOTE
29.06.2023 kello 15:35

NYAB Oyj:n siirtyminen IFRS-raportointiin – vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen taloudelliset tiedot

NYAB Oyj on siirtynyt suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaiseen IFRS-raportointiin. Tässä tiedotteessa NYAB esittää tilintarkastamattomia IFRS-standardeja noudattavia taloudellisia tietoja vuoden 2023 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä. IFRS-siirtymän keskeisiä muutoksia on tarkasteltu NYABin 29.6.2023 julkaistun konsernitilinpäätöksen osiossa ”2. IFRS-standardien ensimmäinen käyttöönotto”. NYAB julkaisee aikaväliltä 1.1.2023–30.6.2023 laaditun IFRS-standardien mukaisen puolivuosikatsauksen 25.8.2023.

 

Konsernin keskeiset tunnusluvut (IFRS)

01–03/2023
(3 kk)

01–03/2022
(3 kk)

01–12/2022
(12 kk)

Liikevaihto, 1000 euroa

39 152

17 476

253 318

Käyttökate (EBITDA), 1000 euroa

-648

-445

30 389

  % liikevaihdosta

-1,7 %

-2,5 %

12,0 %

EBITA, 1000 euroa

-1 537

-856

27 217

  % liikevaihdosta

-3,9 %

-4,9 %

10,7 %

Liikevoitto/tappio (EBIT), 1000 euroa

-2 051

-858

25 744

  % liikevaihdosta

-5,2 %

-4,9 %

10,2 %

Tilikauden tulos, 1000 euroa

-2 816

-1 017

23 320

Oman pääoman tuotto (ROE), edelliset 12 kk, %

13,0 %

ei saatavilla

22,5 %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), edelliset 12 kk, %

13,3 %

ei saatavilla

22,7 %

Omavaraisuusaste, %

73,6 %

73,1 %

69,6 %

Nettovelkaantumisaste (gearing), %

5,7 %

-1,4 %

3,9 %

Nettovelka/käyttökate, edelliset 12 kk

0,33

ei saatavilla

0,23

Vapaa kassavirta, 1000 euroa

-3 252

4 548

3 699

Tilauskanta, 1000 euroa

235 026

156 308

239 682

 

Konsernin laaja tuloslaskelma 1.1.–31.3.2023

Tuhatta euroa

FAS

IFRS-siirtymän vaikutus

IFRS

Liikevaihto

39 152

0

39 152

Liiketoiminnan muut tuotot

94

0

94

Materiaalit ja palvelut

-31 153

0

-31 153

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

-7 057

-318

-7 375

Poistot ja arvonalentumiset

-6 522

5 120

-1 403

Liiketoiminnan muut kulut

-1 517

150

-1 366

Liikevoitto (-tappio)

-7 003

4 952

-2 051

Rahoitustuotot

268

0

268

Rahoituskulut

-568

-21

-589

Rahoitustuotot ja -kulut

-300

-21

-321

Osuus osakkuusyhtiö voitosta (tappiosta)

-399

203

-195

Voitto (tappio) ennen veroja

-7 701

5 135

-2 567

Tuloverot

-354

105

-250

Tilikauden voitto (tappio)

-8 056

5 239

-2 816

Muut laajan tuloksen erät

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi

Muutos kumulatiivisessa muuntoerossa

-319

-49

-368

Tilikauden muut laajat tuloksen erät verovaikutus huomioiden

-319

-49

-368

Tilikauden laaja tulos

-8 375

5 190

-3 185

 

Konsernin tase 31.3.2023

Tuhatta euroa

FAS

IFRS-siirtymän vaikutus

IFRS

VARAT

Pitkäaikaiset varat

Liikearvo

200 772

-79 586

121 186

Aineettomat hyödykkeet

27

3 292

3 319

Aineelliset hyödykkeet

14 996

-971

14 024

Käyttöoikeusomaisuuserät

0

3 253

3 253

Muut pitkäaikaiset saamiset ja sijoitukset

16 325

203

16 529

Laskennalliset verosaamiset

0

451

451

Pitkäaikaiset varat yhteensä

232 120

-73 358

158 762

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus

1 467

0

1 467

Myyntisaamiset

34 238

0

34 238

Asiakassopimuksiin perustuvat omaisuuserät

26 788

0

26 788

Muut saamiset

6 416

0

6 416

Rahat ja pankkisaamiset

13 572

0

13 572

Lyhytaikaiset varat yhteensä

82 481

0

82 481

VARAT YHTEENSÄ

314 601

-73 358

241 242

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma

Osakepääoma

80

0

80

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

273 235

-130 860

142 375

Muuntoerot

-319

-2 432

-2 752

Kertyneet voittovarat

-18 684

56 508

37 824

Oma pääoma yhteensä

254 312

-76 784

177 528

Varaukset

82

-82

0

Velat

Pitkäaikaiset velat

Pitkäaikaiset korolliset velat

17 028

-971

16 056

Vuokrasopimusvelat

0

2 161

2 161

Laskennalliset verovelat

3 109

1 108

4 217

Siirtovelat

0

102

102

Varaukset

0

82

82

Pitkäaikaiset velat yhteensä

20 137

2 481

22 618

Lyhytaikaiset velat

Lyhytaikaiset korolliset velat

4 377

0

4 377

Vuokrasopimusvelat

0

1 026

1 026

Asiakassopimuksiin perustuvat velat

12 149

0

12 149

Ostovelat ja muut velat

23 545

0

23 545

Lyhytaikaiset velat yhteensä

40 071

1 026

41 097

Velat yhteensä

60 207

3 507

63 715

OMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

314 601

-73 358

241 242

 

Konsernin laaja tuloslaskelma 1.1.–31.3.2022

Tuhatta euroa

FAS

IFRS-siirtymän vaikutus

IFRS

Liikevaihto

11 613

5 863

17 476

Liiketoiminnan muut tuotot

718

-678

40

Materiaalit ja palvelut

-8 622

-7 953

-16 576

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

-3 183

170

-3 013

Poistot ja arvonalentumiset

-1 364

952

-413

Liiketoiminnan muut kulut

-1 513

3 141

1 628

Liikevoitto (-tappio)

-2 352

1 494

-858

Rahoitustuotot

40

1

41

Rahoituskulut

-177

51

-127

Rahoitustuotot ja -kulut

-137

52

-85

Osuus osakkuusyhtiö voitosta (tappiosta)

33

-33

0

Voitto (tappio) ennen veroja

-2 456

1 512

-943

Tuloverot

-122

48

-74

Tilikauden voitto (tappio)

-2 578

1 561

-1 017

 

 

 

 

Muut laajan tuloksen erät

 

 

 

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi

 

 

 

Muutos kumulatiivisessa muuntoerossa

0

-234

-234

Tilikauden muut laajat tuloksen erät verovaikutus huomioiden

0

-234

-234

Tilikauden laaja tulos

-2 578

1 327

-1 251

 

Konsernin tase 31.3.2022

EUR tuhatta

FAS

IFRS:ään siirtymisen vaikutus yhteensä

IFRS

VARAT

 

 

 

Pitkäaikaiset varat

 

 

 

Liikearvo

220 377

-102 239

118 138

Aineettomat hyödykkeet

562

9 842

10 404

Aineelliset hyödykkeet

13 627

-543

13 084

Käyttöoikeusomaisuuserät

0

2 445

2 445

Muut pitkäaikaiset saamiset ja sijoitukset

5 368

-743

4 626

Laskennalliset verosaamiset

0

492

492

Pitkäaikaiset varat yhteensä

239 935

-90 746

149 188

 

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus

2 860

-1 049

1 811

Myyntisaamiset

19 001

0

19 001

Asiakassopimuksiin perustuvat omaisuuserät

27 616

0

27 616

Muut saamiset

403

0

403

Rahat ja pankkisaamiset

13 033

0

13 033

Lyhytaikaiset varat yhteensä

62 914

-1 049

61 865

VARAT YHTEENSÄ

302 849

-91 795

211 054

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma

Osakepääoma

80

0

80

Muut rahastot

2 045

-2 045

0

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

270 565

-131 315

139 250

Muuntoerot

2

-762

-759

Kertyneet voittovarat

-22 355

38 166

15 812

Oma pääoma yhteensä

250 337

-95 954

154 383

 

Tilinpäätössiirrot

2 228

-2 228

0

Varaukset

19

-19

0

 

Velat

Pitkäaikaiset velat

Pitkäaikaiset korolliset velat

7 451

-677

6 774

Vuokrasopimusvelat

0

1 709

1 709

Laskennalliset verovelat

0

4 589

4 589

Varaukset

0

19

19

Pitkäaikaiset velat yhteensä

7 451

5 639

13 091

 

Lyhytaikaiset velat

Lyhytaikaiset korolliset velat

1 799

0

1 799

Vuokrasopimusvelat

0

663

663

Asiakassopimuksiin perustuvat velat

43

0

43

Ostovelat ja muut velat

40 973

103

41 076

Lyhytaikaiset velat yhteensä

42 814

767

43 581

Velat yhteensä

50 266

6 406

56 672

OMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

302 849

-91 795

211 054

Yhteyshenkilöt

Aku Väliaho

talous- ja rahoitusjohtaja

NYAB Oyj

aku.valiaho@nyabgroup.com

Johan Larsson

toimitusjohtaja

NYAB Oyj

johan.larsson@nyabab.se

Tietoja julkaisijasta NYAB Oyj

NYAB on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Olemme mahdollistamassa Pohjoismaiden vihreää siirtymää tarjoamalla uusiutuvaa energiaa ja kestävää infrastruktuuria koskevia suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon palveluita julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille. NYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 350 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

NYAB Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55

Yhtiötiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone