Nordic Lights Group Oyj

Nordic Lights Group Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023: Liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät odotetusti, ostotarjousprosessia viimeistellään

31.8.2023 09:00:00 EEST | Nordic Lights Group Oyj | Yhtiötiedote

Nordic Lights Group Oyj  Yhtiötiedote  31.8.2023 klo 09.00

Nordic Lights Group Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023: Liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät odotetusti, ostotarjousprosessia viimeistellään

 

Tämä tiedote on tiivistelmä Nordic Lights Group Oyj:n tänään julkistetusta puolivuosikatsauksesta tammi- kesäkuulta 2023. Puolivuosikatsaus taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä ja osoitteessa https://investors.nordiclights.com/raportit-ja-esitykset/..

HUHTI-KESÄKUU 2023 LYHYESTI (Q2)

 • Liikevaihto laski 7 % ja oli yhteensä  21,2 miljoonaa euroa (22,7)
 • EBITA laski 10 % ja oli yhteensä 2,8 miljoonaa euroa (3,1)
 • EBITA marginaali oli 13,3 % (13,8 %)
 • Oikaistu EBITA laski 10 % ja oli yhteensä 3,7 miljoonaa euroa (4,2)
 • Oikaistu EBITA marginaali oli 17,5 % (18,3 %)
 • Liikevoitto laski 14 % ja oli yhteensä 2,0 miljoonaa euroa (2,3)
 • Liikevoittomarginaali oli 9,4 % (10,2 %)
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 1,3 miljoonaa (4,2)

TAMMI-KESÄKUU 2023 LYHYESTI (H1)

 • Liikevaihto laski 7 % ja oli yhteensä  41,7 miljoonaa euroa (44,9)
 • EBITA laski 23 % ja oli yhteensä 4,9 miljoonaa euroa (6,4)
 • EBITA marginaali oli 11,8 % (14,3 %)
 • Oikaistu EBITA laski 16 % ja oli yhteensä 6,3 miljoonaa euroa (7,6)
 • Oikaistu EBITA marginaali oli 15,1 % (16,8 %)
 • Liikevoitto laski 32 % ja oli yhteensä 3,3 miljoonaa euroa (4,8)
 • Liikevoittomarginaali oli 7,8 % (10,7 %)
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 2,4 miljoonaa (6,6)

Raportin luvut ovat tilintarkastamattomia ellei toisin mainita. Edellisen vuoden vastaavan ajankohdan luvut ovat sulkeissa.

OJHEISTUS VUODELLE  2023 (MUUTTUMATON)

Nordic Lightsin liikevaihto kasvoi nopeasti sekä vuonna 2022 (24,3 %) että vuonna 2021 (51,9 %), mikä johtui pääasiassa yhtiön markkinaosuuden kasvusta. Yhtiö näkee mahdollisuuksia markkina-aseman vahvistamiseen entisestään myös vuonna 2023, mutta kokonaisuudessaan markkinakysynnän odotetaan heikkenevän, etenkin vuoden 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Vuonna 2022 kannattavuus parani merkittävästi yhtiön onnistuneiden kustannusinflaatiota hillitsevien ja tasapainottavien sekä tuotannon tehokkuutta parantavien toimenpiteiden ansiosta. Yhtiö näkee mahdollisuuksia jatkaa marginaalin parantamista myös vuonna 2023.

Yhtiö on julkaissut 16 helmikuuta 2023 seuraavanlaisen ohjeistuksen vuodelle 2023:

 • Nordic Lightsin liikevaihdon arvioidaan pysyvän suunnilleen edellisen vuoden tasolla (2022: 82,4 miljoonaa euroa). Etenkin vuoden 2023 ensimmäisen ja myös toisen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan jäävän vuoden 2022 vastaavia ajankohtia alemmaksi, ja vuoden 2023 toisen vuosipuoliskon liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2022 vastaavaa ajankohtaa korkeammalla.
 • Vuoden 2023 oikaistun EBITA-marginaalin arvioidaan olevan korkeampi kuin edellisenä vuonna.

TOM NORDSTRÖM, TOIMITUSJOHTAJA:

Nordic Lightsin liiketoiminta kehittyi myös toisella vuosineljänneksellä odotustemme mukaisesti. Liikevaihtomme on kasvanut neljännes neljännekseltä vuoden vaihteen jälkeen, mutta edellisen vuoden luvuista jäimme aiemmin esille nostamamme haastavan vertailukauden vuoksi. Viime vuoden ensimmäiseen vuosipuoliskoon vaikutti positiivisesti se, että jakelijamme kasvattivat varastojaan samaan aikaan kun pystyimme toimittamaan vanhoja tilauksia ja lyhentämään toimitusaikojamme. Kaiken kaikkiaan liikevaihtomme laski toisella neljänneksellä 7 prosenttia edellisvuodesta ja oli 21,2 miljoonaa euroa. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihtomme laski 7 prosenttia 41,7 miljoonaan euroon.

Oikaistu EBITA oli vuoden 2023 toisella neljänneksellä 3,7 miljoonaa euroa (4,2) eli 17,5 prosenttia (18,3 %) liikevaihdosta. Ensimmäisen vuosipuoliskon osalta oikaistu EBITA oli 6,3 miljoonaa euroa (7,6) eli 15,1 prosenttia (16,8 %) liikevaihdosta. Ensimmäisen vuosineljänneksen tapaan alhaisempi marginaali johtui pienemmästä liikevaihdosta ja hieman korkeammista kuluista.

Kesän aikana julkinen ostotarjousprosessi on jatkunut suunnitellusti. Tarvittavat toimenpiteet on käynnistetty jäljellä olevien vähemmistöosuuksien lunastamiseksi. Odotamme, että ostotarjous saadaan päätökseen suunnitellusti ja tavoitteenamme on hakea Nordic Lightsin osakkeiden poistamista Nasdaq First North Growth Market Finland -listalta vuoden 2023 kolmannen neljänneksen aikana.

Valmistautuessamme tähän uuteen vaiheeseen Nordic Lightsin matkalla markkinoiden epävarmuus on lisääntynyt erityisesti Etelä-Amerikassa ja APAC-alueella. Monipuolinen liiketoimintamme eri maantieteellisillä alueilla ja toimialoilla tasapainottaa edelleen toimialaan kuuluvaa ja odotettua syklisyyttä ja kausivaihtelua.

AVAINLUVUT

 

(miljoonaa euroa)

 

4-6/2023

 

4-6/2022

 

Muutos

 

1-6/2023

 

1-6/2022

 

Muutos

 

1-12/2022

Liikevaihto

21,2

22,7

-6,6%

41,7

44,9

-7,2%

82,4(1

Bruttokate

7,7

8,3

-7,6%

14,3

15,3

-6,5%

28,7

Bruttokatemarginaali (%)

36,1%

36,5%

 

34,2%

34,0%

 

34,8%

Käyttökate (EBITDA)

3,3

3,7

-9,1%

5,9

7,5

-21,0%

14,3

Käyttökatemarginaali (%)

15,7%

16,1%

 

14,1%

16,6%

 

17,3%

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liiketoiminnan muissa kuluissa

0,9

1,0

 

1,4

1,1

 

1,2

Oikaistu käyttökate

4,2

4,7

-9,9%

7,3

8,6

-15,2%

15,5

Oikaistu käyttökatemarginaali (%)

19,9%

20,6%

 

17,5%

19,1%

 

18,8%

EBITA

2,8

3,1

-9,8%

4,9

6,4

-23,5%

12,2

EBITA-marginaali (%)

13,3%

13,8%

 

11,8%

14,3%

 

14,8%

Oikaistu EBITA

3,7

4,2

-10,5%

6,3

7,6

-16,5%

13,4

Oikaistu EBITA-marginaali (%)

17,5%

18,3%

 

15,1%

16,8%

 

16,3%

Liikevoitto

2,0

2,3

-14,1%

3,3

4,8

-32,2%

9,0(1

Liikevoittomarginaali (%)

9,4%

10,2%

 

7,8%

10,7%

 

10,9%

Oikaistu liikevoitto

2,9

3,3

-13,6%

4,7

5,9

-21,6%

10,2

Oikaistu liikevoittomarginaali (%)

13,6%

14,7%

 

11,2%

13,2%

 

12,3%

Osakekohtainen tulos (EPS)

0,05

0,04

24,6%

0,08

0,13

-34,7%

0,23

Osakkeiden lukumäärä, keskimäärin

20 957 962

17 940 430

 

20 957 962

17 940 430

 

19 449 196

Liiketoiminnan rahavirta

1,3

4,2

-69,8%

2,4

6,6

-64,2%

11,3

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

0,4

0,4

 

1,2

1,1

 

1,9

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin, % liikevaihdosta

1,8%

2,0%

 

2,9%

2,5%

 

2,3%

Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen (suhdeluku)

0,4

1,8

 

0,4

1,8

 

0,2

Konsernin henkilöstön määrä tilikauden päättyessä

287

315

 

287

315

 

271

 

Keskeiset tunnusluvut ovat tilintarkastamattomia, ellei toisin ole mainittu. 1) Tilintarkastettu

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

OSTOTARJOUS

25.5.2023 Montana BidCo Oy ("Montana") käynnisti osakeyhtiölain mukaisen Nordic Lightsin vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn. Tämän seurauksena Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta haki Pohjanmaan käräjäoikeudelta uskotun miehen määräämistä valvomaan Nordic Lightsin vähemmistöosakkeenomistajien etuja välimiesmenettelyssä. Professori Jukka Mähönen määrättiin uskotuksi mieheksi.

30.6.2023 Nordic Lights ilmoitti, että Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on määrännyt yksijäsenisen välimiesoikeuden Nordic Lightsin vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn ja välimieheksi on nimetty asianajaja Niklas Lindström.

Montana BidCon tarkoituksena on hankkia kaikki Nordic Lightsin osakkeet ja hakea niiden osakkeiden poistamista Nasdaq First North Growth Market Finland -listalta vuoden 2023 kolmannen neljänneksen aikana

TALOUDELLISET KATSAUKSET 2023

Nordic Lights julkaisee osavuosikatsaukset vuonna 2023 seuraavasti:

 • 30.11.2023 Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2023

 

Pietarsaaressa 31.8.2023

NORDIC LIGHTS GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja

Tom Nordström, toimitusjohtaja, Nordic Lights Group Oyj

Tel. +358 400 909005

tom.nordstrom@nordiclights.com

 

Ann-Louise Brännback, talousjohtaja, Nordic Lights Group Oyj

Tel. +358 40 190 1165

ann-louise.brannback@nordiclights.com

 

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy

Tel. +358 9 612 9670

Nordic Lights lyhyesti

Pietarsaaresta lähtöisin oleva suomalainen Nordic Lights on raivannut tiensä raskaiden työkoneiden korkealaatuisten valaisinratkaisujen globaaliksi premium-toimittajaksi useilla vaativilla toimialoilla. Nordic Lightsin missiona on mahdollistaa työkoneiden turvallinen ja tehokas käyttö. Kolmen vuosikymmenen kokemuksella Nordic Lights tekee yhteistyötä vaativimpien työkoneiden valmistajien kanssa aina suunnittelusta tuotantoon ja jälkimarkkinatukeen saakka. Vuonna 2022 Nordic Lightsin liikevaihto oli 82 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 300 työntekijää globaalisti. Yhtiön osake (NORDLIG) on listattu Nasdaq Helsingin First North -markkinapaikalla. www.nordiclights.com