Admicom Oyj

ADMICOM OYJ NELJÄNNESVUOSITULOSTIEDOTE 1.1.- 30.9.2023: Liikevaihdon kasvu +11 % ja EBITA 39 % liikevaihdosta

5.10.2023 09:00:01 EEST | Admicom Oyj | Yhtiötiedote

Admicom Oyj -konserni: Neljännesvuositulostiedote 1.1.-30.9.2023 (tilintarkastamaton)

ADMICOM OYJ NELJÄNNESVUOSITULOSTIEDOTE 1.1.-30.9.2023: Liikevaihdon kasvu +11 % ja EBITA 39 % liikevaihdosta


ADMICOM OYJ 5.10.2023 KLO 09:00

Heinä-syyskuun 2023 yhteenveto (vertailujakso 1.7.2022 – 30.9.2022):

 • Vertailukelpoinen toistuvien tuottojen orgaaninen liikevaihto kasvoi 9,4 % ja oli 7,843 miljoonaa euroa (7,171).
 • Heinä-syyskuun liikevaihto oli 8,502 miljoonaa euroa (8,039), kasvua 5,8 % vertailukaudesta. Kasvu oli kokonaan orgaanista.
 • Käyttökate eli EBITDA oli 3,762 miljoonaa euroa (3,806) eli 44,2 % liikevaihdosta (47,3 %).
 • Liikevoitto ennen liikearvon poistoja eli EBITA oli 3,727 miljoonaa euroa (3,726) eli 43,8 % liikevaihdosta (46,3 %).
 • Liikevoitto oli 3,004 miljoonaa euroa (2,925). Katsauskauden tulos oli 2,194 miljoonaa euroa (2,139).

 

Tammi-syyskuun 2023 yhteenveto (vertailujakso 1.1.2022 – 30.9.2022):

 • Vertailukelpoinen toistuvien tuottojen orgaaninen liikevaihto kasvoi +12,2 % ja oli 22,835 miljoonaa euroa (20,358).
 • Tammi-syyskuun liikevaihto oli 26,127 miljoonaa euroa (23,576), kasvua +10,8 % vertailukaudesta. Kasvusta 6,8 %-yksikköä oli orgaanista ja 4,0 %-yksikköä yritysostoihin liittyvää epäorgaanista kasvua.
 • Orgaanista kasvua heikensi katsauskaudella noin 3 %-yksiköllä Aitio Finland Oy:n ohjelmistokehitysresurssien suunnitellusti kasvanut käyttö Admicom-konsernin sisäisiin tuotekehityshankkeisiin ja Lakeus-liiketoiminnassa loppuvuonna 2022 toteutetun liiketoimintamallin muutoksen vaikutukset. 
 • Käyttökate eli EBITDA oli 10,357 miljoonaa euroa (11,166) eli 39,6 % liikevaihdosta (47,4 %).
 • Liikevoitto ennen liikearvon poistoja eli EBITA oli 10,269 miljoonaa euroa (10,867), eli 39,3 % liikevaihdosta (46,1 %).
 • Liikevoitto oli 8,103 miljoonaa euroa (9,021). Katsauskauden tulos oli 5,862 miljoonaa euroa (6,736).
 • Konsernin henkilöstömäärä katsauskauden lopussa oli 263 (238). Henkilöstömäärän kasvu johtui strategian mukaisista rekrytoinneista.
 • Vuoden 2023 taloudellinen ohjeistus säilyy ennallaan.

 

Avainluvut

ADMICOM KONSERNI

7-9/2023

7-9/2022

Muutos-%

1-9/2023

1-9/2022

Muutos-%

2022

Liikevaihto, 1 000 euroa

8 502

8 039

5,8 %

26 127

23 576

10,8 %

31 615

Vertailukelpoinen toistuvien tuottojen
orgaaninen liikevaihto, 1 000 euroa 1

7 843

7 171

9,4 %

22 835

20 358

12,2 %

27 340

% liikevaihdosta

92,3 %

89,2 %

 

87,4 %

86,4 %

 

86,5 %

Käyttökate (EBITDA), 1 000 euroa

3 762

3 806

-1,2 %

10 357

11 166

-7,2 %

14 115

% liikevaihdosta

44,2 %

47,3 %

 

39,6 %

47,4 %

44,6 %

Liikevoitto ennen liikearvon
poistoja (EBITA), 1 000 euroa 2

3 727

3 726

0,0 %

10 269

10 867

-5,5 %

13 735

% liikevaihdosta

43,8 %

46,3 %

 

39,3 %

46,1 %

 

43,4 %

Liikevoitto, 1 000 euroa

3 004

2 925

2,7 %

8 103

9 021

-10,2 %

10 811

% liikevaihdosta

35,3 %

36,4 %

 

31,0 %

38,3 %

34,2 %

Katsauskauden tulos, 1 000 euroa

2 194

2 139

2,6 %

5 862

6 736

-13,0 %

7 975

% liikevaihdosta

25,8 %

26,6 %

 

22,4 %

28,6 %

25,2 %

Osakekohtainen tulos, EPS €

0,44

0,43

2,6 %

1,18

1,35

-13,0 %

1,60

Henkilöstömäärä jakson lopussa

263

238

 

263

238

241

ARR 3 jakson lopussa, miljoonaa euroa

32,7

29,6

10,2 %

32,7

29,6

10,2 %

30,0

1) Vertailukelpoiseen toistuvien tuottojen orgaaniseen liikevaihtoon lasketaan mukaan toistuvat ohjelmistotuotot sekä toistuvien tilitoimistopalveluiden liikevaihto. PlanMan Oy on sulautunut osaksi Tocoman Oy:tä 31.12.2022 ja raportoidaan 1.1.2023 alkaen osana orgaanista liikevaihtoa. Teollisuus-vertikaalin ja Lakeus-liiketoiminnan ei-strategisten asiakkuuksien liikevaihto on oikaistu pois vertailukelpoisista toistuvien tuottojen liikevaihdosta raportointi- ja vertailukaudelta.

2) Liikevoitto ennen konserniliikearvon ja liikearvon poistoja sekä arvonalentumisia.

3) Toistuvien tuottojen annualisoitu liikevaihto on laskettu muuntamalla jakson lopun tilanteen kuukausittainen toistuva liikevaihto (MRR) vuositasolle, lisättynä vuositasauslaskutuksen ja tilinpäätösveloitusten viimeisen 12 kuukauden aikana kertyneellä liikevaihdolla. 

 

Toimitusjohtaja Petri Kairinen

”Kulunutta vuosineljännestä leimasi kasvanut huoli rakennusalan suhdanteesta uusien asuntoaloitusten jäädessä edelleen ennätyksellisen pienelle tasolle. Samalla rakennusalan yritysten konkurssit ovat olleet lehdistössä näkyvästi esillä. Ennakoimme aiemmin puolivuotiskatsauksessamme alan konkurssien lisääntyvän kuluvalla puolivuotiskaudella. Asiakkaidemme liiketoiminta kuitenkin jakautuu tyypillisesti useille rakentamisen sektorille ja myös muuttuu tarvittaessa esimerkiksi uudistuotannosta korjausrakentamiseen. Admicomin kannalta on ollut positiivista huomata kesää kohden tehostuneen myynnin olleen edelleen suhdanteeseen nähden tyydyttävällä tasolla. Kaikki ratkaisumme tehostavat asiakkaiden toimintaa ja niille on kysyntää myös taantumassa. Talouden- ja kassavirran hallintaan tarvetta on erityisesti vaikeana aikana. Vertailukelpoinen toistuvien tuottojen liikevaihtomme (recurring revenue) kasvoi jaksolla 9,4 %. Kasvua painoi käytönvähenemät käyttäjälaskutettavissa tuotteissa sekä lisääntyneet konkurssit, joiden määrä on jo tähän mennessä lähes kaksinkertainen koko viime vuoden konkurssipoistumaan verrattuna.

Admicom on tänä vuonna toteuttanut päivitetyn strategian mukaista fokusoinnin vaihetta, jossa investoimme tuotekehitykseen, asiakaskokemukseen sekä myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen. Henkilömäärän osalta suurimmat lisäykset toteutimme alkuvuoden aikana.  Samalla siirsimme aiemmin toteutetun Aitio-yrityskaupan ohjelmistokehittäjiä ulkoisesta laskutuksesta sisäisiin tuotekehitystehtäviin. Nämä investoinnit ovat suunnitellusti heikentäneet yhtiön kannattavuutta, joka kuitenkin oli katsauskaudella edelleen erinomaisella yli neljänkymmenen prosentin tasolla liikevaihdosta (EBITA 43,8 %). Olemme toistaiseksi erittäin varovaisia rekrytointien suhteen ja seuraamme merkkejä suhdanteen käänteestä. Henkilömäärämme laski kesän tilanteesta noin kymmenellä hengellä.

Rakennusteollisuus arvioi syyskuun lopun katsauksessaan pitkittyvän taantuman laskevan alan volyymiä tänä vuonna noin -10 % ja ensi vuonna vielä -2 %. Arvioitu volyymin pudotus tulee vaikuttamaan taannehtivasti Admicomin ensi vuoden tasauslaskutuskertymään. Julkistetut Suomen hallituksen toimet ja korkotason ennakoitu vakaantuminen tulevat helpottamaan rakennusalan tilannetta, mutta aikataulua on vaikea arvioida. Me admicomilaiset elämme vahvasti asiakkaidemme mukana tässä taantumassa, ja toivomme rakennus- ja kiinteistöalan yrittäjien selviävän tästä suhdanteesta mahdollisimman pienin vaurioin. Rakentaminen ei kuitenkaan Suomesta lopu ja me Admicomilla aiomme missiomme mukaan varmistaa, että tulevaisuudessa se tulee olemaan entistä tuottavampaa.

Strategiamme toteutus on edennyt suunnitellusti ja yksi merkkipaalu kehityksessämme oli uuden laskentatuotteen lanseeraus syyskuun lopussa. Laskenta Pro -tuote perustuu Tocomanin erinomaiseen laskentaohjelmistoon, mutta sitä on mukautettu sopimaan paremmin pienten ja keskisuurten rakentajien toimintaan eli Adminetin ydinasiakaskuntaan. Asiakkaamme tunnistavat enenevissä määrin tarpeen saada saumattomasti yhteen toimiva ohjelmistokokonaisuus helppokäyttöisten Applen ekosysteemin tuotteiden tapaan. Tämä toimii meille johtotähtenä kehittäessämme ohjelmistojemme yhteentoimivuutta ja parantaessamme niiden käyttökokemusta. Yhteiseen brändiin ja tuotenimistöön siirrymme vuoden vaihteen tietämillä. Tämä muutos tukee strategiamme seuraavaa kiihtyvän kasvun vaihetta."

Tulevaisuuden näkymät

Taloudellinen ohjeistus (ennallaan)

Vuoden 2023 vertailukelpoinen toistuvien tuottojen liikevaihto kasvaa orgaanisesti 8–15 % ja EBITA on 35-40 % liikevaihdosta.

Vertailukelpoiseen toistuvien tuottojen liikevaihtoon lasketaan mukaan toistuvat ohjelmistotuotot sekä toistuvien tilitoimistopalveluiden liikevaihto. Admicomin vertailukelpoinen toistuvien tuottojen liikevaihto oli vuonna 2022 noin 27,3 miljoonaa euroa, mistä on eliminoitu tilitoimistoliiketoimintaan ja teollisuustoimialan asiakkuuksiin liittyvä ei-strateginen liikevaihto. EBITA määritellään liikevoitoksi ennen konserniliikearvon ja liikearvon poistoja sekä arvonalentumisia.

Liikevaihtoon ja kannattavuuteen vaikuttavat asiat

Yhtiö näkee merkittäviä kasvumahdollisuuksia konsernin ohjelmistoratkaisuissa sekä nykyasiakkaille suunnatussa lisä- ja ristiinmyynnissä, mutta taloudellinen taantuma rakennusalalla aiheuttaa merkittävää epävarmuutta vuoden 2023 uusmyynnin kehitykseen ja kohottaa asiakaspoistumariskiä. Lisäksi vuoden 2023 liikevaihdon kasvua hidastaa Aitio Finland Oy:n ohjelmistokehitysresurssien kasvava käyttö Admicom-konsernin sisäisiin tuotekehityshankkeisiin sekä Lakeus-liiketoiminnassa loppuvuonna 2022 toteutettu liiketoimintamallin muutos. Strategiset kasvupanostukset, kasvavat tuotekehitysinvestoinnit sekä liiketoiminnan rakennemuutokset heikentävät kannattavuuden kehitystä. 

Taloudellinen tiedottaminen

Yhtiö julkaisee vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteen arviolta 19.1.2024.Admicom Oyj
HALLITUSLisätietoja antaa:
Petri Kairinen
Toimitusjohtaja
petri.kairinen@admicom.fi
+358 50 303 4275

Hyväksytty neuvonantaja:
Oaklins Merasco Oy
+358 9 6129 670


JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

 

Tietoja julkaisijasta Admicom Oyj

Admicom on vuonna 2004 perustettu pk-yritysten järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani.

Palvelukokonaisuutemme ytimessä on Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä, joka kattaa laajasti ratkaisut asiakasyritysten toimintojen hallintaan työmaan mobiilityökaluista aina reaaliaikaiseen talousseurantaan ja projektien hallintaan. Pitkälle automatisoitu SaaS-ratkaisu auttaa pk-yrityksiä parantamaan kilpailukykyään ja kannattavuuttaan sekä säästää merkittävästi aikaa työmaalla ja toimistossa. Tuotamme asiakkaillemme myös koulutus-, konsultointi- ja tilitoimistopalveluita.

Ohjelmistoperheeseemme kuuluvat myös pienyritysten kustannustehokas ohjelmisto- ja palvelupaketti Adminet Lite, liikkuvan työn ohjauksen täsmäratkaisu Hillava, nykyaikaisia ratkaisuja laadukkaampaan dokumentointiin tarjoava Kotopro sekä rakennusalan erikoisohjelmistojen edelläkävijä Tocoman, jonka palveluvalikoimaan kuuluvat mm. ratkaisut määrä- ja kustannuslaskentaan, aikataulutukseen sekä BIM3-ratkaisut tietomallien hyödyntämiseen.

Työskentelemme jatkuvasti ohjelmistoperheemme toimintojen yhteensovittamiseksi, jotta voimme tarjota asiakkaillemme yhdenmukaisen käyttökokemuksen järjestelmien välillä ja poistaa ylimääräisiä työvaiheita mahdollistaen asiakkaillemme kannattavamman liiketoiminnan nykyaikaisia ohjelmistoratkaisuja hyödyntäen.

Jatkuvasti kasvava Admicommunity työllistää yli 260 henkilöä Jyväskylässä, Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Seinäjoella ja Turussa sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi.

Admicomin tiedotteet ja tulosraportit: https://sijoittajille.admicom.fi/tiedotteet-ja-julkaisut/

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye