Componenta Oyj

Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: Componenta ennakoi käyttökatteen jäävän alle vuodelle 2023 annetun taloudellisen ohjeistuksen

15.1.2024 16:15:01 EET | Componenta Oyj | Sisäpiiritieto

Componenta Oyj, Sisäpiiritieto, 15.1.2024 klo 16.15

Sisäpiiritieto: Componenta ennakoi käyttökatteen jäävän alle vuodelle 2023 annetun taloudellisen ohjeistuksen. Vuoden viimeisellä neljänneksellä odotettua matalammat volyymit, asiakkaiden varastotasojen optimointi ja Componentan uusien tuotteiden tuotannon suhteellisesti korkeat ylösajokustannukset ovat rasittaneet käyttökatetta odotettua enemmän. Aiemmassa tulosohjeistuksessaan Componenta arvioi koko vuoden 2023 liikevaihdon olevan 100–105 Me ja käyttökatteen odotettiin olevan 6–7 Me. Alustavien, tilintarkastamattomien lukujen mukaan vuoden 2023 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 101–102 Me. Käyttökatteen arvioidaan olevan noin 5,3 Me. 

Aiempi ohjeistus vuodelle 2023

Componenta odottaa konsernin liikevaihdon vuonna 2023 olevan 100–105 Me. Käyttökatteen odotetaan olevan 6–7 Me. Vuoden 2022 konsernin liikevaihto oli 109,1 Me ja käyttökate 7,1 Me.

Mahdollinen raaka-aineiden heikko saatavuus, raaka-aineiden ja sähköenergian kallistuminen, yleinen talous- ja kilpailutilanne sekä asiakkaiden myyntivolyymien kehitys voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin. Lisäksi kiristyneen geopoliittisen tilanteen vuoksi tulevaan myynnin ja kannattavuuden kehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä. Geopoliittisen tilanteen epäsuotuisa kehitys voi vaikuttaa myös heikentävästi rahoitusmarkkinoihin, myyntivolyymeihin, raaka-aineiden ja sähköenergian saatavuuteen ja niiden hintakehitykseen sekä ulkomaisen työvoiman saatavuuteen, mikä tuo epävarmuutta tulevaisuuden ennusteisiin.

Toimitusjohtaja Sami Sivuranta:

”Hyvän alkuvuoden 2023 jälkeen, vuoden toisella puoliskolla tuotantovolyymimme jäivät selkeästi odotettua pienemmälle tasolle etenkin viimeisellä vuosineljänneksellä. Tähän merkittävimpinä tekijöinä olivat markkinaepävarmuuksista johtuvat pääasiakkaidemme omien tilauskantojen odotuksia vaatimattomampi kehitys sekä käyttöpääoman hallinnasta johtuva varastotasojen optimointi vuoden loppua kohden. Lisäksi liikevaihtotasoon vaikuttivat myös kustannusten laskusta johtunut hintaindeksien madaltunut taso.

Edellä mainituista syistä johtuen tehtaidemme käyntiasteet laskivat ja tämän johdosta tuotantoprosessiemme tehokkuuden sekä laaduntuottokyvyn heikentyminen laskivat kannattavuuttamme. 

Olemme aiemmin raportoineet liiketoimintakatsauksissamme uusmyynnillisistä onnistumisista ja sen johdosta ajoimme samanaikaisesti ylös sarjatuotantoon uutta volyymituotteistoa, jolla oli hetkellisesti tuotannon tehokkuutta ja laatutasoa heikentävä vaikutus. Myös tämä vaikutti osaltaan kannattavuuteemme sitä väliaikaisesti heikentäen.

Viime aikoina asiakkaamme ovat alkaneet indikoida koko vuoden 2024 osalta positiivisempaa kehitystä ja yhdessä Componentan markkinaosuuksien kasvun myötä odotamme tällä hetkellä vuodelle 2024 selvää tuotantomäärien kasvua verrattuna vuoteen 2023.”

Componenta julkistaa tilinpäätöstiedotteen tammi−joulukuulta 2023 perjantaina 1.3.2024.

 

COMPONENTA OYJ

Sami Sivuranta
toimitusjohtaja

 

Lisätietoja: 
Sami Sivuranta, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200
Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101

Jakelu: 
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.componenta.com

 
Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, joka on Suomen johtava konepajateollisuuden sopimusvalmistaja. Vastuullisuus ja asiakkaiden tarpeet ovat yhtiön laajan teknologiaportfolion ytimessä. Componenta valmistaa korkealaatuisia komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä. www.componenta.com

Pörssitiedote muilla kielillä

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye