Avidly Oyj

Avidlyn puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 (tilintarkastamaton): Liikevaihto kasvoi 17,5 prosenttia, myyntikate nousi 21,3 prosenttia ja oikaistu liiketulos nousi 0,8 miljoonaan euroon (-0,3 miljoonaa euroa)

27.8.2021 08:30:00 EEST | Avidly Oyj | Neljännesvuosittain annettavat tiedot

Avidlyn  puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 (tilintarkastamaton):  Liikevaihto kasvoi 17,5 prosenttia, myyntikate nousi 21,3 prosenttia ja oikaistu liiketulos nousi 0,8 miljoonaan euroon (-0,3 miljoonaa euroa)

Avidly Oyj, puolivuosikatsaus, 27.8.2021 klo 8.30

Tämä yhtiötiedote on tiivistelmä Avidlyn 1.1.–30.6.2021 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja saatavilla myös osoitteessa investors.avidlyagency.com/tiedotteet.

Huhti–kesäkuu 2021:

 • Liikevaihto oli 8 095 tuhatta euroa (6 220), kasvua 30,1 %.
  • Muut maat -segmentin osuus liikevaihdosta oli 22,8 % (22,0 %).
 • Myyntikate oli 5 800 tuhatta euroa (4 422), kasvua 31,2 %. 
  • Muut maat -segmentin osuus myyntikatteesta oli 27,6 % (25,4 %).
  • Jatkuvien palveluiden osuus myyntikatteesta oli noin 49 % (noin 46 %).
 • Konsernin liiketulos oli -103 tuhatta euroa (-229). 
 • Oikaistu liiketulos2 nousi 347 tuhanteen euroon (-172) eli 4,3 %:iin liikevaihdosta (-2,8 %).

Tammi–kesäkuu 2021

 • Liikevaihto oli 15 238 tuhatta euroa (12 963), kasvua 17,5 %.
  • Muut maat -segmentin osuus liikevaihdosta oli 22,6 % (21,9 %).
 • Myyntikate oli 11 314 tuhatta euroa (9 326), kasvua 21,3 %. 
  • Muut maat -segmentin osuus myyntikatteesta oli 26,7 % (25,1 %).
  • Jatkuvien palveluiden osuus myyntikatteesta oli noin 45 % (noin 43 %).
 • Käyttökate oli 716 tuhatta euroa (530), kasvua 35,1 %.
 • Liiketulos oli -104 (-403) tuhatta euroa.
 • Oikaistu liiketulos2 parani 816 tuhanteen euroon (-289) eli 5,4 %:iin liikevaihdosta (-2,2 %). 
 • Kauden tulos oli -230 tuhatta euroa (-465) eli -1,5 % liikevaihdosta (-3,6 %).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (-0,17).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 873 tuhatta euroa (2 516).
1 Ellei toisin mainita, sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli vastaavaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.
2 Oikaistu liiketulos = Liiketulos (EBIT) oikaistuna yritysostojen järjestelykuluilla ja hankittujen liiketoimintojen allokaatiopoistoilla sekä osakepalkkiojärjestelmään liittyvällä IFRS:n mukaisella kululla.

Päivitetty näkymä vuodelle 2021 (julkaistu 27.8.2021)

Avidly arvioi, että vuonna 2021 yhtiön liikevaihto on 28–30 miljoonaa euroa (liikevaihto 2020: 25,0 miljoonaa euroa) ja oikaistu liiketulos on voitollinen (oikaistu liiketulos 2020: 0,3 miljoonaa euroa).

Oikaistulla liiketuloksella tarkoitetaan liiketulosta (EBIT) oikaistuna yritysostojen järjestelykuluilla ja hankittujen liiketoimintojen allokaatiopoistoilla sekä osakepalkkiojärjestelmään liittyvällä IFRS:n mukaisella kululla.

Aikaisempi näkymä vuodelle 2021 (julkaistu 4.3.2021)

Avidly arvioi, että vuonna 2021 yhtiön liikevaihto kasvaa (liikevaihto 2020: 25,0 miljoonaa euroa) ja oikaistu liiketulos on voitollinen (oikaistu liiketulos 2020: 0,3 miljoonaa euroa).

Oikaistulla liiketuloksella tarkoitetaan liiketulosta (EBIT) oikaistuna yritysostojen järjestelykuluilla ja hankittujen liiketoimintojen allokaatiopoistoilla sekä osakepalkkiojärjestelmään liittyvällä IFRS:n mukaisella kululla.

Seuraamme jatkuvasti koronapandemian vaikutuksia asiakkaidemme liiketoimintaan ja kysyntänäkymiimme, ja sopeutamme tarvittaessa toimintaamme kysyntää vastaavaksi.

Toimitusjohtaja Jesse Maula:

Avidly jatkoi odotetusti kasvuaan toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihtomme nousi 30,1 prosenttia ja myyntikate 31,2 prosenttia koronaviruspandemian heikentämästä vertailukaudesta. Toimintaympäristö oli suotuisa kaikissa toimintamaissamme ja läpi palvelutarjontamme, mutta erityisesti asiakkaitamme kiinnostivat myynnin ja markkinoinnin automaatiota vauhdittavat digitaaliset palvelut. Onnistuimme kasvattamaan nykyisiä asiakkuuksiamme, minkä lisäksi uudet asiakkaat muodostivat lähes neljänneksen kauden kasvusta.  Voitettuja uusia asiakkuuksia ovat muun muassa Estrella ja Martela Suomessa, Bauer Media Audio Tanskassa, Canea Ruotsissa ja Cognigy Saksassa. Jatkuvien palveluiden osuus myyntikatteesta nousi 49 prosenttiin.

Asiakastyön rinnalla jatkoimme sisäisten prosessiemme ja palvelualustamme kehitystä. Lisäksi panostimme Avidlyn tunnettuuden kasvattamiseen. Olen iloinen, että Avidly on pystynyt sekä pitämään että houkuttelemaan uusia martech-alan huippuosaajia ja asiakkaita nykyisessä tilanteessa, jossa erityisesti digimarkkinoinnin osaajista on kova kysyntä. Samalla olen tyytyväinen, että parantuneen liiketoiminnan ennustettavuuden ja seurannan ansiosta olemme pystyneet kasvamaan aiempaa kurinalaisemmin.

Toisen vuosineljänneksen liiketulos parani vertailukaudesta -103 tuhanteen euroon (-229). Toimintamme operatiivista suorituskykyä kuvaava oikaistu liiketulos nousi puolestaan 347 tuhanteen euroon (-172) eli 4,3 %:iin liikevaihdosta (-2,8 %). Tässä luvussa eivät ole mukana osakepalkkiojärjestelmään liittyvä IFRS:n mukainen tekninen kulu 405 tuhatta euroa eivätkä yritysostoihin liittyvät järjestelykulut tai hankittujen liiketoimintojen allokaatiopoistot. Tavoitteenamme on pitää kannattavuus tulevaisuudessakin kohtuullisella tasolla, mutta strategiamme mukaisesti painotamme jatkossakin kasvua ja palvelualustamme kehitystä lyhyen tähtäimen kannattavuuden optimoinnin sijasta. 

Odotamme liiketoimintamme hyvän vireen jatkuvan vuoden 2021 toisella puoliskolla. Lisäksi jatkamme kasvu- ja kumppanuusmahdollisuuksien etsimistä martech-ekosysteemin sisällä. 

Keskeiset tunnusluvut

1–6

1–6

Muutos

1–12

1 000 euroa

2021

2020

%

2020

Liikevaihto

15 238

12 963

17,5 %

24 970

  Muut maat segmentin osuus liikevaihdosta

3 440

2 834

21,4 %

5 627

Myyntikate

11 314

9 326

21,3 %

18 649

  Muut maat segmentin osuus myyntikatteesta

3 022

2 338

29,3 %

4 797

  Jatkuvat palvelut, % myyntikatteesta

45 %

43 %

42 %

Käyttökate (EBITDA)

716

530

35,1 %

1 724

Liiketulos (EBIT)

-104

-403

74,2 %

-61

Oikaistu liiketulos (EBITA)*

-9

-289

96,9 %

168

Oikaistu liiketulos**

816

-289

382,4 %

337

Tulos ennen veroja

-222

-510

56,5 %

-400

Henkilöstön määrä keskimäärin

233

232

0,4 %

228

Tulos/osake, euroa

-0,04

-0,17

74,8 %

-0,09

Tulos/osake (laimennettu), euroa

-0,04

-0,17

77,0 %

-0,08

Omavaraisuusaste, %

44,60 %

39,23 %

40,91 %

Oman pääoman tuotto, %

-2,28 %

-5,79 %

-4,07 %

Oma pääoma/osake, euroa

1,97

1,82

8,3 %

1,85

Nettovelkaantumisaste, %

10,44 %

-1,82 %

14,34 %

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä, painotettu keskiarvo tilikauden aikana

5 279 531

2 691 971

3 954 023

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa

5 279 531

4 960 792

5 279 531

Laimennusvaikutuksella oikaistu ulkona olevien osakkeiden lukumäärä, painotettu keskiarvo tilikauden aikana***

5 789 711

2 691 971

4 218 683

* EBITA = Liiketulos (EBIT) lisättynä hankittujen liiketoimintojen allokaatiopoistoilla ja arvonalennuksilla. 
** Oikaistu liiketulos = Liiketulos (EBIT) oikaistuna yritysostojen järjestelykuluilla ja hankittujen liiketoimintojen allokaatiopoistoilla sekä osakepalkkiojärjestelmään liittyvällä IFRS:n mukaisella kululla.
*** Laimennusvaikutuksessa on huomioitu yhtiön johdon osakepohjaisen insentiivimallin potentiaalisten uusien osakkeiden laimennusvaikutus katsauskauden viimeisen päivän osakkeen päätöskurssilla laskettuna.TALOUDELLINEN INFORMAATIO

Avidly julkistaa liiketoimintakatsauksen kaudelta 1.1.–30.9.2021 perjantaina 29.10.2021.

Helsingissä, 27. päivänä elokuuta 2021

AVIDLY OYJ

HALLITUS

 

Lisätiedot:

Jesse Maula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 548 0248

Hans Parvikoski, talousjohtaja, puh. +358 40 586 6154Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puh. +358 9 6129 670

 Avidly on johtava markkinointiteknologia-alan palveluntarjoaja, joka on listattu Nasdaq First North Growth -markkinapaikalla Helsingissä. Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia digitaalisia markkinoinnin ja myynnin palveluja ja ratkaisuja. Asiakaskokemus, data ja teknologia kietoutuvat tiiviisti yhteen Avidlyn vaikuttavuushakuisessa kasvustrategiassa. Avidlyn tiimiin kuuluu noin 230 henkilöä yhteensä 16 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Lue lisää: investors.avidlyagency.com