Avidly Oyj

AVIDLY OYJ ON ALLEKIRJOITTANUT SOPIMUKSEN ENGLANTILAISEN DIGITAL 22 ONLINE LIMITEDIN OSTAMISESTA

21.12.2021 09:15:01 EET | Avidly Oyj | Yhtiötiedote

AVIDLY OYJ ON ALLEKIRJOITTANUT SOPIMUKSEN ENGLANTILAISEN DIGITAL 22 ONLINE LIMITEDIN OSTAMISESTA

 

Avidly Oyj, Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto, 21.12.2021 klo 9.15

 

Avidly Oyj (”Avidly”) on solminut sopimuksen Digital 22 Online Limitedin (”Digital 22”) osakkeiden ostamiseksi niiden nykyisiltä omistajilta  

Markkinointiteknologian palveluntarjoaja Avidly jatkaa digitaalisten markkinoinnin ja myynnin palvelutarjontansa vahvistamista ostamalla isobritannialaisen inbound-markkinoinnin asiantuntijan ja HubSpotin Elite -tason kumppanin Digital 22:n (“Yrityskauppa” tai ”Kauppa”). Yrityskauppa on osa Avidlyn kasvustrategiaa ja sen tavoitteita vauhdittaa yhtiön kansainvälistä kasvua uusien markkina-avausten sekä uusiin kasvualustoihin ja -verkostoihin tehtävien investointien kautta. Yrityskaupan odotetaan toteutuvan tammikuussa 2022, mikäli kaikki Kaupan toteuttamisen ehdot täyttyvät.

Digital 22:sta maksettava kauppahinta on 1 225 882 euroa, ja se maksetaan kaupan toteutuessa myyjille Avidlyn uusien osakkeiden suunnatulla osakeannilla sekä käteismaksuna. Käteismaksun suuruus on noin 833 600 euroa. 

Lisäksi Avidly maksaa myyjille enintään 4 903 530 euron lisäkauppahinnan kahdessa erässä vuosina 2024 ja 2025, mikäli lisäkauppahinnalle asetetut ehdot täyttyvät.

Lisäkauppahinnan ehdot perustuvat liikevaihdon kasvuun sekä kannattavuuteen (liikevoitto). Liikevaihdon kasvu perustuu ajanjaksojen 1.6.–30.11.2023 sekä 1.6.–30.11.2024 annualisoituun liikevaihtoon, jota verrataan 1.2.–31.7.2021 annualisoituun liikevaihtoon. Lisäkauppahinnan määrittämiseksi annualisoitu liikevaihto kerrotaan liikevaihdon kasvun voimakkuuden mukaan vaihtelevalla kertoimella. Jotta kerrointa sovelletaan, tulee lisäkauppahinnan tarkasteluajanjaksoa edeltävän 12 kuukauden liikevoiton olla minimissään 10 % liikevaihdosta. Jos liikevoitto jää 5 % - 9 % välille, käytetään lisäkauppahinnan määrittämiseen laskettavan annualisoidun liikevaihdon kertoimena 1:tä ja jos liikevoitto jää alle 5 %:iin liikevaihdosta, käytetään vastaavana kertoimena 0,5:tä. 

Mahdollinen lisäkauppahinta maksetaan osin käteisenä ja osin Avidlyn osakkeina siten, että käteisosuus on vähintään 55 % lopullisesta lisäkauppakauppahinnasta.

Digital 22 lyhyesti 

Digital 22 on kasvumarkkinointiin erikoistunut yritys, joka kehittää asiakkaidensa liiketoimintaa hyödyntämällä HubSpotin inbound-, sisältö- ja suorituskykymarkkinointi- ja myyntiteknologiaa ensisijaisesti Isossa-Britanniassa. Yhtiön päätoimipaikka on Clitheroessa lähellä Manchesteria. Lisäksi sillä on sataprosenttisesti omistettu kanadalainen tytäryhtiö D22 Canada Limited. Digital 22 työllistää 47 kokopäiväistä työntekijää Isossa-Britanniassa ja Kanadassa.

Digital 22 Online Limitedin konsolidoituja avainlukuja vuodelta 2020 ja 1–9 2021 (paikallisten kirjanpitonormien mukaan)

Tuhatta euroa

1–12 / 2020

1–9 / 2020

1–9 / 2021

Liikevaihto

2 152

1 686

1 859

Nettotulos

441

424

245

31.12.2020

30.9.2020

30.9.2021

Oma pääoma

49

95

72

Taseen loppusumma

625

727

421

Digital 22:lla ei ole ulkoista velkaa.

Edellä mainittuihin euromääriin on sovellettu 0,85 euroa / punta valuutanvaihtokurssia.

Avidlyn asema asiakkaiden liiketoimintaa tukevien myynti- ja markkinointiratkaisujen toimittajana vahvistuu

”Olemme viimeisen vuoden aikana tutkineet aktiivisesti erilaisia kasvu- ja kumppanuusmahdollisuuksia martech-ekosysteemin sisällä. Digital 22 jakaa arvomme sekä visiomme vaikuttavan kasvun luomiseksi niin asiakkaidemme liiketoiminnassa kuin omassa liiketoiminnassamme. Kaupan myötä otamme tavoittelemamme harppauksen uudelle markkinalle ja vahvistamme Avidlyn nykyistä asemaa maailman johtavan markkinoinnin automaatiojärjestelmän HubSpotin myynti- ja markkinointikumppanina”, sanoo Joakim Fagerbakk, Avidlyn hallituksen puheenjohtaja. 

”Digital 22:n osto vie meitä innostavaan suuntaan. Kaupan myötä yhä suurempi osa liiketoiminnastamme keskittyy myynnin ja markkinoinnin digitaalisiin muutoksiin eli siihen, kuinka voimme auttaa organisaatioita ratkaisemaan merkittäviä liiketoimintahaasteita tietoa, luovuutta ja teknologiaa yhdistämällä. Lisäksi yritysosto syventää osaamistamme inbound-markkinoinnissa, HubSpot-palveluissa, verkkokehityksessä, sosiaalisessa mediassa, hakukoneoptimoinnissa (SEO) ja myynnin mahdollistamisessa, jotka ovat toimintamme nopeimmin kasvavia ja tulevan menestyksemme kannalta kriittisiä osa-alueita”, sanoo Avidlyn toimitusjohtaja Jesse Maula. 

 

Kaupan taloudelliset vaikutukset

Digital 22:n liiketoiminta raportoidaan kaupan toteuduttua osana Avidlyn Muut maat -liiketoimintasegmenttiä. Yritysoston suora vaikutus Avidlyn vuoden 2022 liikevaihtoon on arviolta noin 10 %. Lisäksi Avidly pitää voimassa nykyisen kasvutavoitteensa, joka on yli 10 %:n orgaaninen liikevaihdon kasvu vuosittain. Kasvutavoite sisältää odotuksen, että Avidlyn kansainvälinen liiketoiminta kasvaa orgaanisesti Suomen liiketoimintaa nopeammin. Avidly antaa vuotta 2022 koskevan ohjeistuksensa viimeistään 4.3.2022 julkaistavan tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.

Yrityskaupasta aiheutuvat kulut ovat vuonna 2021 arviolta noin EUR 100 000.

Lisätietoa Kaupan ehdoista 

Kauppahinnan jakautuminen käteismaksuosuuteen ja myyjille liikkeeseen laskettaviin Avidlyn uusiin osakkeisiin määräytyy sen mukaan, mikä on Avidlyn osakkeen osakevaihdolla painotettu keskihinta Helsingin Pörssin ylläpitämällä Nasdaq First North Growth -markkinapaikalla 30 vuorokauden ajanjaksolla ennen osakeantia, jonka odotetaan toteutuvan arviolta tammikuussa 2022.

Liikkeeseen laskettaviin uusiin osakkeisiin sovelletaan liikkeeseenlaskupäivästä lukien luovutusrajoitusta (lock-up), joka on voimassa kaksi vuotta liikkeeseenlaskupäivästä ja joka estää myyjiä myymästä tai luovuttamasta mainittuja osakkeita rajoituksen aikana. Luovutusrajoituksen piirissä olevat osakkeet vapautetaan kahdessa erässä siten, että 50 % vapautuu yhden vuoden kuluttua liikkeeseenlaskupäivästä  ja loput 50 % uusista osakkeista kahden vuoden kuluttua liikkeeseenlaskupäivästä.

Lisäksi Kauppaan sisältyy muita tavanomaisia ​​ehtoja.

Tällä tiedotteella Avidly Oyj julkistaa EU:n Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 17 artiklan nojalla sisäpiiritietoa.

AVIDLY OYJ

Hallitus

Lisätietoa: 

Jesse Maula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 548 0248

Joakim Fagerbakk, Hallituksen puheenjohtaja, puh. +47 464 28 133 (in English)

Yhtiön Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puh. +358 9 6129 670

Tietoa Avidly Oyj:sta

Avidly on johtava markkinointiteknologia-alan palveluntarjoaja, joka on listattu Nasdaq First North Growth -markkinapaikalla Helsingissä. Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia digitaalisia markkinoinnin ja myynnin palveluja ja ratkaisuja. Asiakaskokemus, data ja teknologia kietoutuvat tiiviisti yhteen Avidlyn vaikuttavuushakuisessa kasvustrategiassa. Avidlyn tiimiin kuuluu noin 235 henkilöä yhteensä 16 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Lue lisää: investors.avidlyagency.com

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tässä tiedotteessa käsitellyt asiat saattavat olla tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole historiallisia tosiseikkoja ja ne voidaan tunnistaa sanoista, kuten ”uskoa”, “odottaa”, ”olettaa”, ”aikoa”, ”saattaa”, “arvioi”, ”tahtoo”, ”voi”, ”jatkua”, ”pitäisi” ja vastaavista ilmaisuista, sekä muista lausumista, jotka liittyvät tulevaisuuden näkymiin tai tapahtumiin. Tässä tiedotteessa tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin oletuksiin, joista monet vuorostaan perustuvat oletuksiin. Vaikka Avidly uskoo, että nämä oletukset olivat antamisensa ajankohtana perusteltuja, niihin liittyy luonnostaan merkittäviä tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä, satunnaisuuksia ja muita tärkeitä tekijöitä, joita on mahdoton ennustaa ja jotka ovat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Tällaiset riskit, epävarmuustekijät, satunnaisuudet sekä muut tärkeät tekijät saattavat aiheuttaa sen, että todelliset tapahtumat eroavat olennaisesti odotuksista, ennustuksista, arvioista tai tavoitteista, jotka on ilmaistu suoraan tai epäsuorasti tämän tiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Kaikki tämän tiedotteen sisältämät tiedot, näkemykset sekä tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa ja ne voivat muuttua ilman eri ilmoitusta. 

Yhtiötiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone