Lifeline SPAC I Oyj

Lifeline SPAC I Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2021 on julkaistu

24.3.2022 16:30:00 EET | Lifeline SPAC I Oyj | Tilinpäätös ja toimintakertomus

Lifeline SPAC I Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2021 on julkaistu tänään. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin vuodelta 2021.

Lifeline SPAC I Oyj julkaisee tilinpäätöksen myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona.

Vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportti sekä XHTML-tiedosto ovat tämän tiedotteen liitteinä. Materiaalit ovat saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.lifeline-spac1.com.


Lisätietoja antaa
:

Tuomo Vähäpassi, toimitusjohtaja, Lifeline SPAC I Oyj
tuomo.vahapassi@lifeline-spac1.com
040 736 0676


Lifeline SPAC I lyhyesti

Lifeline SPAC I Oyj on suomalainen yritysostoja varten perustettu SPAC-yhtiö. Keräsimme pääomaa listautumisannilla ja listauduimme Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan SPAC-segmentille. Tarkoituksenamme on toteuttaa yritysosto 24-36 kuukauden kuluessa listautumisesta. Tarjoamme mahdollisuuden sijoittaa kohteeseen, johon yksityissijoittajilla tai monilla institutionaalisilla sijoittajilla ei muuten olisi mahdollisuuksia sijoittaa, sillä tällaisia sijoituksia tekevät tyypillisesti myöhemmän vaiheen pääomasijoitusrahastot. Tavoitteenamme on aikaansaada tuottoa osakkeenomistajille ja kasvattaa kohdeyhtiön arvoa tukemalla sen kasvua ja kehitystä myös yhdistymisen jälkeen. Strategisena tavoitteenamme on ensisijaisesti tunnistaa pohjoismainen korkean kasvupotentiaalin omaava listaamaton teknologiapainotteinen kohdeyhtiö ja yhdistyä sen kanssa.