Suomen Hypoteekkiyhdistys

Suomen Hypoteekkiyhdistys: Hypo-konsernin tammi–joulukuu 2020

1.2.2021 15:00:00 EET | Suomen Hypoteekkiyhdistys | Tilinpäätöstiedote

Suomen Hypoteekkiyhdistys: Hypo-konsernin tammi–joulukuu 2020
Suomen Hypoteekkiyhdistys 
Tilinpäätöstiedote
1.2.2021 Helsinki klo 15:00 

Hypo-konsernin tammi–joulukuu 2020

Asuntorahoitukseen erikoistuneen Hypo-konsernin korkokate kasvoi ja vakavaraisuus vahvistui.

Toimitusjohtaja Ari Pauna:

Keskittyminen alhaisen riskitason vakuudelliseen asuntorahoitukseen kaupungistuvassa Suomessa tuottaa edelleen turvaa myös koronakriisin jatkuessa. Korkokate ja palkkiotuotot jatkoivat kasvuaan ja ydinvakavaraisuus vahvistui. Arvonalentumiset pysyivät edelleen alhaisella tasollaan. Maksuvalmius on erittäin vahva.”

  • Liikevoitto oli 8,0 miljoonaa euroa (8,4 milj. € 1–12/2019)
  • Korkokate kasvoi 14,6 miljoonaan euroon (14,5 milj. € 1­–12/2019)
  • Järjestämättömät saamiset pysyivät alhaisella tasolla ollen 0,11 % lainakannasta (0,10 % 31.12.2019)
  • Odotetut luottotappiot olivat 0,01 % lainakannasta
  • Nettopalkkiotuotot olivat 3,7 miljoonaa euroa (3,6 milj. € 1–12/2019)
  • Muut tuotot kasvoivat 4,2 miljoonaan euroon (2,7 milj. € 1–12/2019) sisältäen arvostuksista aiheutuneet arvopaperikaupan nettotuotot 0,8 miljoonaa euroa (-0,2 milj. € 1–12/2019)
  • Kokonaiskulut olivat 14,4 miljoonaa euroa (12,3 milj. € 1–12/2019) sisältäen vuoden 2020 vakausmaksun 1,7 miljoonaa euroa (0,9 milj. € 1–12/2019)
  • Standardi- ja perusmenetelmällä laskettava ydinvakavaraisuus oli 13,9 % (13,4 % 31.12.2019)
  • Maksuvalmiussuhdeluku (LCR) oli 194,5 % (163,8 %).

KONSERNIN AVAINLUVUT

(1000 €)

1-12/2020

1-12/2019

10-12/2020

10-12/2019

Korkokate

14 562

14 452

3 787

4 019

Palkkiotuotot netto

3 675

3 562

921

854

Muut tuotot yhteensä

4 236

2 689

1 617

631

Kulut yhteensä

-14 429

-12 296

-3 418

-3 483

Liikevoitto

8 044

8 407

2 906

2 021

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä

2 510 910

2 586 147

2 510 910

2 586 147

Talletukset

1 562 234

1 628 793

1 562 234

1 628 793

Taseen loppusumma

3 213 082

3 230 657

3 213 082

3 230 657

Oman pääoman tuotto % (ROE)

4,9

5,5

7,1

5,3

Ydinpääoma (CET1) suhteessa kokonaisriskin määrään, %

13,9

13,4

13,9

13,4

Kulu-tuotto -suhde, %

63,9

59,6

53,6

63,5

Järjestämättömät saamiset, % lainakannasta

0,11

0,10

0,11

0,10

Luototusaste (painotettu LTV-keskiarvo), %

33,8

35,3

33,8

35,3

Luotot / talletukset, %

160,7

158,8

160,7

158,8

Maksuvalmiussuhde (LCR), %

194,5

163,8

194,5

163,8

Hypo-konsernin tilinpäätöstiedote on luettavissa kotisivuilla osoitteessa: https://www.hypo.fi/tietoa-hyposta/sijoittajille/taloudelliset-tiedot/

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.hypo.fi 

Yhteyshenkilöt

Ari Pauna

Toimitusjohtaja

Mikko Huopio

Varatoimitusjohtaja

Tietoja julkaisijasta Suomen Hypoteekkiyhdistys

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konserni on ainoa asuntorahoitukseen keskittynyt valtakunnallinen luottolaitos Suomessa. Hypo-konserni myöntää asuntolainoja oman kodin hankkimiseen ja asunnon vaihtamiseen sekä asuntovakuudellisia remontointi- ja kulutusluottoja. Hypo-konserni kehittää asumiseen ja asumisen rahoittamiseen jatkuvasti uusia tapoja ja malleja.

Lue lisää: www.hypo.fi

Pörssitiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone