Suomen Hypoteekkiyhdistys

Suomen Hypoteekkiyhdistys: Hypo-konsernin tammi–maaliskuu 2020

29.4.2020 15:30:00 EEST | Suomen Hypoteekkiyhdistys | Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

Suomen Hypoteekkiyhdistys: Hypo-konsernin tammi–maaliskuu 2020

Suomen Hypoteekkiyhdistys 

Osavuosikatsaus Q1

Helsinki 29.4.2020 15:30

Hypo-konsernin tammi–maaliskuu 2020

Asuntorahoitukseen erikoistuneen Hypo-konsernin korkokate ja vakavaraisuus vahvistuivat.

Toimitusjohtaja Ari Pauna:

Keskittyminen alhaisen riskitason vakuudelliseen asuntorahoitukseen kaupungistuvassa Suomessa tuottaa turvaa koronakriisinkin aikana. Korkokate ja palkkiotuotot kasvoivat. Ydinvakavaraisuus vahvistui edelleen. Kuluvarauksia on tehty konservatiivisesti tulevan varalle ja arvonalentumiset pysyivät edelleen alhaisella tasollaan. Maksuvalmius on pysynyt vahvana.”

  • Liikevoitto oli 1,0 miljoonaa euroa (1,4 milj. € 1–3/2019)
  • Korkokate kasvoi 3,7 miljoonaan euroon (3,4 milj. € 1­–3/2019)
  • Järjestämättömät saamiset pysyivät alhaisella tasolla ollen 0,26 % lainakannasta (0,10 % 31.12.2019)
  • Odotetut luottotappiot olivat 0,01 % lainakannasta
  • Nettopalkkiotuotot olivat 0,8 miljoonaa euroa (0,8 milj. € 1–3/2019)
  • Muut tuotot olivat 0,4 miljoonaa euroa (0,9 milj. € 1–3/2019) sisältäen arvostuksista aiheutuneet arvopaperikaupan nettotuotot -0,6 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa 1–3/2019)
  • Kokonaiskulut olivat 3,9 miljoonaa euroa (3,6 milj. € 1–3/2019)
  • Standardi- ja perusmenetelmällä laskettava ydinvakavaraisuus oli 13,6 % (13,4 % 31.12.2019)
  • Maksuvalmiussuhdeluku (LCR) oli 142,6 % (163,8 %).

KONSERNIN AVAINLUVUT

(1000 €)

1-3/2020

1-3/2019

2019

Korkokate

3 711

3 393

14 452

Palkkiotuotot netto

841

784

3 562

Muut tuotot yhteensä

367

916

2 689

Kulut yhteensä

-3 915

-3 644

-12 296

Liikevoitto

1 004

1 448

8 407

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä

2 534 728

2 613 754

2 586 147

Talletukset

1 509 387

1 661 714

1 628 793

Taseen loppusumma

3 118 835

3 375 639

3 230 657

Oman pääoman tuotto % (ROE)

2,4

3,8

5,5

Ydinpääoma (CET1) suhteessa kokonaisriskin määrään, %

13,6

12,2

13,4

Kulu-tuotto -suhde, %

79,8

71,6

59,6

Järjestämättömät saamiset, % lainakannasta

0,26

0,09

0,10

Luototusaste (painotettu LTV-keskiarvo), %

35,2

35,6

35,3

Luotot / talletukset, %

167,9

157,3

158,8

Maksuvalmiussuhde (LCR), %

142,6

138,8

163,8

Hypo-konsernin osavuosikatsaus on luettavissa kotisivuilla osoitteessa http://www.hypo.fi/tietoa-hyposta/sijoittajille/taloudelliset-tiedot/

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.hypo.fi 

Yhteyshenkilöt

Ari Pauna

Toimitusjohtaja

+358 50 353 4690

Mikko Huopio

Varatoimitusjohtaja

+358 50 400 2990

Tietoja julkaisijasta Suomen Hypoteekkiyhdistys

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konserni on ainoa asuntorahoitukseen keskittynyt valtakunnallinen luottolaitos Suomessa. Hypo-konserni myöntää asuntolainoja oman kodin hankkimiseen ja asunnon vaihtamiseen sekä asuntovakuudellisia remontointi- ja kulutusluottoja. Hypo-konserni kehittää asumiseen ja asumisen rahoittamiseen jatkuvasti uusia tapoja ja malleja.

Lue lisää: www.hypo.fi

Pörssitiedote muilla kielillä

Liitteet

Tilaa pörssitiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla pörssitiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone