Privanet Group Oyj

Privanet päivittää strategiansa ja aloittaa koko henkilöstöä koskevat lomautukset

19.2.2021 13:51:26 EET | Privanet Group Oyj | Yhtiötiedote

Privanet Group Oyj
YHTIÖTIEDOTE, SISÄPIIRITIETO
19.02.2021 kello 13.50

Privanet päivittää strategiansa ja aloittaa koko henkilöstöä koskevat lomautukset

Privanet Group Oyj:n hallitus on päättänyt päivittää konsernin strategiaa ja keskittyä jatkossa alustapohjaiseen rahoitusvälineiden välitysliiketoimintaan. Muutoksen myötä yhtiö aloittaa koko konsernin henkilöstöä koskevat lomautukset, joiden tarkoituksena on sopeuttaa liiketoiminta uutta strategiaa vastaavaksi.

Privanetin vuoden 2020 aikana tekemät panostukset liiketoiminnan volyymien kasvattamiseen eivät ole parantaneet konsernin kannattavuutta odotetulla tavalla, joten toimeenpantavat muutokset ovat yhtiölle välttämättömiä, vaikka ne ovatkin henkilöstölle erityisen raskaita. Privanetin asiakkaiden määrä on kasvanut erityisesti sähköisen kanavan kautta rekisteröityneiden asiakkaiden myötä. Näin ollen yhtiöllä on tarve arvioida henkilöstöresurssejaan kriittisesti ja muuntaa organisaatio uutta strategiaa tukevaksi. Toistaiseksi voimassa olevien osa- ja kokoaikaisten lomautusten kautta yhtiö pyrkii löytämään optimaalisen organisaatiorakenteen, joka mahdollistaa liiketoiminnan jatkamisen kannattavasti.

Keskittyminen asiakasmäärää kasvavalla vauhdilla kasvattaneisiin alustapohjaisiin palveluihin luo paremmat edellytykset liiketoiminnan skaalautumiselle ja terävöittää konsernin palvelukonseptia. Digitaalisten alustapalveluiden kautta Privanet pystyy tarjoamaan välityspalveluita aiempaa suuremmalle asiakasmäärälle nopeammin ja kustannustehokkaammin. Myös mahdolliset uudet tuotteet ja palvelut voidaan lanseerata aiempaa selvästi nopeammin hyödyntäen koko rekisteröityneen asiakaskunnan potentiaalia tehokkaammin.

Kiinnostus Privanetin välittämiä listaamattomia yhtiöitä kohtaan on ollut markkinoilla selvässä kasvussa. Osakesijoittajat hakevat kiinnostavia sijoitusvaihtoehtoja aktiivisesti myös pörssin ulkopuolelta. Alustapohjaisen toiminnan kautta yhtiöllä on myös mahdollisuus tuoda uusia lisäarvopalveluita sekä kohdeyhtiöiden että sijoittaja-asiakkaiden saataville valikoitujen yhteistyökumppaneiden kautta.

Yhteyshenkilöt

Kim Wiio

Hallituksen puheenjohtaja

kim.wiio@privanet.fi

Riku Lindström

toimitusjohtaja, Privanet Group Oyj

riku.lindstrom@privanet.fi

Tietoja julkaisijasta Privanet Group Oyj

Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konsernin tytäryhtiö Privanet Securities Oy harjoittaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista liiketoimintaa keskittyen Suomen johtavan listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen sekä erinäisiin rahoitusjärjestelyihin. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi.

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866.

Liitteet

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone