Netum Group Oyj

Netum Group Oyj, kannattavasti kasvava IT-palvelutalo, jolla on yli 20 vuoden kokemus vaativista IT-hankkeista, suunnittelee listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle

17.5.2021 08:30:01 EEST | Netum Group Oyj

Netum Group Oyj
Lehdistötiedote 17.5.2021 kello 8.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN TAI UUTEEN-SEELANTIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Netum Group Oyj (”Netum” tai ”Yhtiö”) suunnittelee listautumisantia (”Listautumisanti”) ja osakkeidensa hakemista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”Listautuminen”).

IT-palvelutalo Netum palvelee julkishallintoa ja yritysasiakkaita Legacy to Digi® -konseptilla, joka yhdistää käytössä olevat perinteiset tietotekniikkaratkaisut uusimpiin digitaalisiin sovelluksiin. Netumin tavoitteena on olla alansa luotetuin kumppani ja halutuin työnantaja. Netumin palveluihin kuuluvat digipalveluiden kehitys, järjestelmien jatkuvuuspalvelut, integraatiopalvelut, kyberturvallisuuspalvelut sekä johdon konsultointipalvelut. Lisäksi Yhtiöllä on kaksi omaa SaaS-palveluna tarjottavaa ohjelmistoa, määrämuotoisten aineistojen testausalusta Truugo ja IT-omaisuudenhallintajärjestelmä Netum DUX.

Yhtiö tarjoaa palveluitaan koko Suomessa, ja sillä on toimipisteet Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Porissa. Netumin asiakkaita ovat muun muassa Digi- ja väestötietovirasto, Puolustusvoimat, työ- ja elinkeinoministeriö, Opetushallitus, KEHA-keskus, SOK-yhtymä, Gasum Oy ja Posti Group Oyj. Yhtiö pyrkii rakentamaan osaamisen, luottamuksen ja vastuullisuuden avulla pitkäjänteisiä asiakassuhteita.

Yhtiön vuoden 2020 raportoitu liikevaihto oli 17,5 miljoonaa euroa, EBITA 3,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,0 miljoonaa euroa. Netumin palveluksessa työskentelee tällä hetkellä yli 160 henkilöä.

”Digitalisaatio on valtava, yhteiskunnan läpäisevä muutos, joka tarjoaa suuria mahdollisuuksia. Netum on hyödyntänyt mahdollisuuksia hyvin ja kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Vahvan kasvun lisäksi Netum on alansa kannattavimpia toimijoita. Suunniteltu listautuminen on tärkeä virstanpylväs Netumin tarinassa ja tukee tavoitteitamme jatkaa kannattavaa kasvuamme niin orgaanisesti kuin yritysjärjestelyinkin. Olen erityisen iloinen siitä, että usea merkittävä sijoittaja on sitoutunut sijoittamaan Netumiin”, sanoo Netumin hallituksen puheenjohtaja Olavi Köngäs.

”Digitalisaation ja datan määrän lisääntyessä myös kyberturvallisuuden ja tietosuojan tarve kasvaa. Haluamme olla asiakkaillemme vastuullisen ja turvallisen digitaalisen muutoksen mahdollistaja, luotetuin digikumppani. Asiakkaamme ovatkin olleet erittäin tyytyväisiä Netumiin, ja asiakassuhteemme ovat tyypillisesti pitkiä. Myös kokenut ja osaava henkilöstömme viihtyy meillä hyvin, ja viime aikoina henkilöstömäärämme on ollut vahvassa kasvussa. Suunniteltu listautuminen tukee rekrytointiamme ja auttaa meitä monella tapaa kasvussamme. Tavoitteenamme on kasvattaa liikevaihtomme orgaanisesti 30 miljoonan euroon vuonna 2023”, kommentoi Netumin toimitusjohtaja Matti Mujunen.

Suunnitellun Listautumisen ja Listautumisannin tavoitteena on Netumin orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun vauhdittaminen. Listautumisen odotetaan myös edistävän Yhtiön rekrytointitoimenpiteitä ja lisäävän Yhtiön yleistä tunnettuutta. Listautuminen ja lisääntynyt likviditeetti mahdollistaisivat myös osakkeiden tehokkaamman käytön vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa. Listautuminen tulee toteutuessaan myös mahdollistamaan Yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille.

Suunnitellussa Listautumisannissa Yhtiö pyrkii keräämään noin 8 miljoonan euron bruttovarat ennen Listautumisantiin liittyviä palkkioita ja kuluja.

Netumin keskeiset kilpailuedut

 • Legacy to Digi®: Yhtiö palvelee asiakkaitaan Legacy to Digi® -konseptilla, joka yhdistää käytössä olevat tietotekniikkaratkaisut uusimpiin digitaalisiin sovelluksiin – vastuullisesti ja turvallisesti. Olemassa olevan IT-varannon hyödyntäminen sujuvoittaa digimuutosta ja lisää kustannustehokkuutta.
 • Matala organisaatio suuren yrityksen palvelutarjoomalla: Yhtiö kykenee tarjoamaan IT-alan palveluitaan konsultoinnista toteutukseen sekä myös muutoin yhdistelemään ketterästi palveluitaan asiakkaiden tarpeiden mukaan.
 • Joustava ja ketterä palveluntarjonta: Netumilla on laaja palveluntarjonta ja osaaminen, joiden avulla Yhtiö pystyy reagoimaan nopeasti ja kattavasti asiakkaiden toiveisiin, yhdistelemään palveluja sekä tarjoamaan asiakaskohtaisia ratkaisuja.
 • Kokenut ja osaava henkilöstö: Yhtiön työntekijät ovat kokeneita, ja näistä 86 prosentilla on senioritason erityisosaaminen eli yli viiden vuoden työkokemus. Yhtiön työntekijöistä jopa 67 prosentilla on yli 15 vuoden työkokemus.
 • Vahva kyberturvallisuusosaaminen: Netum pystyy tarjoamaan asiakkailleen kyber- ja tietoturvallisuuden sekä tietosuojan ratkaisuja, joiden avulla asiakkaan arki sujuu digitaalisen turvallisuuden vaatimusten mukaisesti ja luotettavasti.

Tavoitteena olla alansa luotetuin digikumppani ja halutuin työnantaja

Yhtiö on asettanut strategiseksi tavoitteekseen olla alansa luotetuin digikumppani ja halutuin työnantaja. Netum yhdistää Legacy to Digi® -konseptinsa mukaisesti käyttökelpoisen olemassa olevan IT-varannon luotettavasti uusimpiin tekniikoihin ja palveluihin tuoden lisäarvoa aiemmille investoinneille sekä välttäen työn ja ajan hukkaa. Netumin strategia perustuu kolmeen avaintekijään, jotka yhdessä tarjoavat mahdollisuuksia Yhtiön kannattavalle kasvulle myös tulevaisuudessa:

 • Orgaaninen kasvu: Yhtiö on tunnistanut, että orgaaninen kasvu on saavutettavissa henkilöstön määrän lisäämisellä digipalveluiden kehitykseen, kyberturvallisuuspalveluihin ja johdon konsultointipalveluihin. Lisäksi näitä palveluita tarjotessaan Yhtiö voi pyrkiä lisäämään ristiinmyyntiä tarjoamalla asiakkailleen kiinteähintaista sovellusylläpitoa. Jatkuvuuspalveluiden osalta Yhtiön tavoitteena on kiinteähintaisten palveluiden myynnin kasvattaminen ja henkilöstön määrän lisääminen. Yhtiö näkee kasvun mahdollisuuksia myös SaaS-palveluiden, kuten Akamain, Netum DUXin ja Truugon, myynnin lisäämisessä. Yhtiö tavoittelee liiketoimintansa kansainvälistämistä tuotteistettujen pilvipalveluidensa, kuten Netum DUXin ja Truugon, avulla.
 • Yritysostoihin perustuva kasvu: Vaikka Netumin kasvutavoite perustuu orgaaniseen kasvuun, Yhtiö kartoittaa aktiivisesti myös epäorgaanisen kasvun mahdollisuuksia, ja sen tavoitteena on tehdä valikoidusti yritysostoja. Netum analysoi jatkuvasti potentiaalisia yritysostokohteita. Yhtiö pyrkii yritysostoilla ensisijaisesti vahvistamaan tarjoomaansa ja resurssejaan sekä laajentamaan asiakaskuntaansa.
 • Luotetuin digikumppani ja halutuin työnantaja: Yhtiö on asettanut strategiseksi tavoitteekseen olla alansa luotetuin digikumppani ja halutuin työnantaja vuonna 2023. Osana tavoitteen saavuttamista Yhtiö pyrkii olemaan Legacy to Digi® -konseptiin perustuva vastuullisen ja kestävän digitransformaation johtava toteuttaja sekä julkishallinnolle että yritysasiakkaille. Legacy to Digi® -konsepti mahdollistaa uudenlaisen, vastuullisen arvonluonnin luoden asiakasarvoa, taloudellista arvoa sekä sosiaalista arvoa samalla ympäristönäkökulman huomioiden. Yhtiön tavoitteena on ansaita asiakkaiden korkea luottamus pitämällä lupaukset ja olemalla itse omien ratkaisujensa ensisijainen referenssi. Yhtiö haluaa olla huipputyöyhteisö, jossa mahdollistava ja ihmisläheinen johtaminen tukee itseohjautuvuutta.

 

Taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka

Netumin tavoitteena on jatkaa kannattavaa kasvuaan ja saavuttaa 30 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2023.

 • Kasvu: Yhtiön tavoitteena on saavuttaa 30 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2023. Kasvutavoite perustuu orgaaniseen kasvuun, minkä lisäksi Netum kartoittaa aktiivisesti epäorgaanisen kasvun mahdollisuuksia, ja Yhtiön tavoitteena on tehdä valikoidusti yritysostoja.
 • Kannattavuus: Netumin tavoitteena on jatkaa kannattavaa kasvuaan ja saavuttaa vähintään 15 prosentin käyttökatemarginaali vuosittain.
 • Osinkopolitiikka: Netum pyrkii maksamaan vuosittain vähintään 40 prosenttia vertailukelpoisesta tilikauden voitosta osinkoina.

Yhtiön osingonjako tai muun vapaan pääoman jakaminen riippuu Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahavirroista, käyttöpääoman tarpeesta, investoinneista, tulevaisuudennäkymistä, rahoitussopimusten ehdoista, kyvystä siirtää tytäryhtiöiden voittoja Yhtiölle sekä muista tekijöistä.

Näkymät 2021

Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan 20–22 miljoonaan euroon ja vertailukelpoisen EBITAn olevan 3,1–3,5 miljoonaa euroa tilikaudella 2021. 

Tunnuslukuja

1.1.–31.3.2021 1.1.–31.3.2020 1.1.–31.12.2020 1.1.–31.12.2019
Netum-konserni Netum-konserni Netum-konserni Netum-konserni
FAS FAS FAS FAS
(tuhatta euroa, ellei toisin ilmoiteta) (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoiteta) (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoiteta) (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoiteta) (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoiteta)
Liikevaihto 4 802,4 4 377,7 17 541,31) 13 376,91)
Liikevaihdon kasvu, prosenttia 10 % 31 % 13 %
Orgaaninen kasvu, prosenttia 10 % - 27 % 7 %
EBITDA 996,7 757,5 3 242,4 1 737,1
EBITDA, prosenttia liikevaihdosta 20,8 % 17,3 % 18,5 % 13,0 %
EBITA 945,1 731,2 3 082,9 1 614,1
EBITA, prosenttia liikevaihdosta 19,7 % 16,7 % 17,6 % 12,1 %
Vertailukelpoinen EBITA 771,2 731,2 3 082,9 1 614,1
Vertailukelpoinen EBITA, prosenttia liikevaihdosta 16,1 % 16,7 % 17,6 % 12,1 %
Liikevoitto (-tappio) 678,5 464,6 2 016,11) 674,71)
Liikevoitto (-tappio), prosenttia liikevaihdosta 14,1 % 10,6 % 11,5 % 5,0 %
Tilikauden voitto (tappio) 478,5 370,2 1 311,31) 137,21)
Tilikauden voitto ilman liikearvon poistoja 745,2 636,8 2 378,1 1 076,5
Vertailukelpoinen voitto ilman liikearvon poistoja 606,1 636,8 2 378,1 1 076,5
Osakekohtainen tulos, EUR 0,05 0,04 0,15 0,02
Osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja, EUR 0,08 0,07 0,27 0,13
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman liikearvon poistoja, EUR 0,07 0,07 0,27 0,13
Henkilöstön lukumäärä tilikaudella keskimäärin 146 - 128 109
Omavaraisuusaste 40,4 % 36,2 % 44,2 % 37,4 %
Oman pääoman tuotto 38,7 % 46,1 % 31,5 % 4,7 %

____________________

1) Tilintarkastettu.

Tietoa suunnitellusta Listautumisannista

Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan osakeannista, jossa Yhtiö laskee liikkeeseen uusia osakkeita ja pyrkii keräämään varoja noin 8 miljoonaa euroa ennen Listautumisantiin liittyviä palkkioita ja kuluja. Suunnitellun Listautumisannin odotetaan sisältävän muun muassa henkilöstöannin Netumin johdolle ja työntekijöille.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Fincorp Oy, Aurator Varainhoito Oy ja Sijoitusrahasto eQ Suomi ovat sitoutuneet tietyin tavanomaisin ehdoin merkitsemään osakkeita yhteensä 4,5 miljoonan euron edestä suunnitellussa Listautumisannissa.

Yhtiön osakaskunta koostuu ennen suunniteltua Listautumisantia pääasiassa Yhtiön johdosta ja henkilöstöstä.

Yhtiö päättää mahdollisen Listautumisen ja Listautumisannin toteutuksesta ja ajoituksesta myöhemmin.

Evli Pankki Oyj toimii suunnitellussa Listautumisannissa pääjärjestäjänä. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy. Viestinnällisenä neuvonantajana toimii Viestintätoimisto Bravura Oy.

 

Lehdistötilaisuus

Netum järjestää virtuaalisen lehdistötilaisuuden tänään, 17.5.2021 kello 10.00 alkaen.

Ilmoittautuminen lehdistötilaisuuteen:
Nasdaq Helsinki, viestintä, maarit.bystedt@nasdaq.com, puh. 040 555 2030

 

Lisätietoja antaa:

Netum Group Oyj
Matti Mujunen, toimitusjohtaja
+358 40 047 6401
Sähköposti: matti.mujunen@netum.fi

 

Netum Group lyhyesti

Netum Group Oyj on kannattavasti kasvava IT-palvelutalo, jolla on yli 20 vuoden kokemus vaativista IT-hankkeista. Yhtiö palvelee julkishallintoa ja yritysasiakkaita Legacy to Digi® -konseptilla, joka yhdistää käytössä olevat perinteiset tietotekniikkaratkaisut uusimpiin digitaalisiin sovelluksiin – vastuullisesti ja turvallisesti. Netumin tavoitteena on olla alansa luotetuin kumppani ja halutuin työnantaja. Netumin palveluihin kuuluvat digipalveluiden kehitys, järjestelmien jatkuvuuspalvelut, integraatiopalvelut, kyberturvallisuuspalvelut sekä johdon konsultointipalvelut. Lisäksi yhtiöllä on kaksi omaa SaaS-palveluna tarjottavaa ohjelmistoa, määrämuotoisten aineistojen testausalusta Truugo ja IT-omaisuudenhallintajärjestelmä Netum DUX. Netum-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 17,5 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa työskentelee yli 160 henkilöä Suomessa.

https://www.netum.fi/

 

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen tai Uuteen-Seelantiin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaeta eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Evli Pankki Oyj eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kattavaksi tai täydelliseksi. Tämän tiedotteen sisältämään tietoon tai sen täydellisyyteen, tarkkuuteen tai oikeellisuuteen ei tule luottaa. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään Nasdaq First North Growth Marketin sääntöjen mukaiseen yhtiöesitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.

Yhtiö ei tarjoa arvopapereita yleisölle muualla kuin Suomessa. Missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2017/1129 arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta (”Esiteasetus”) (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi Esiteasetuksessa tarkoitetun esitteen julkistamista. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneille sijoittajille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1 artiklan 4 kohdan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisulla ”arvopapereiden tarjoaminen yleisölle” tarkoitetaan missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, ”Määräys”) 19 (5) artiklan mukaisesti tai (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan soveltamisalaan (”korkean nettoarvon yritykset”, rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iii) joille kutsu tai kannustin osallistua arvopapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan muutoin laillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Asiaankuuluville tahoille, ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen saatavilla, ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen kanssa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat Yhtiön liiketoiminnan strategiasta, taloudellisesta tilasta, kannattavuudesta, toiminnan tuloksesta ja markkinatiedosta sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta soveltuvaan lakiin perustuvaa olennaisen tiedon julkistusvelvoitetta, Yhtiöllä ei ole aikomusta tai velvollisuutta julkisesti päivittää tai oikaista tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen julkistamisen jälkeen kuvastamaan tulevaisuuden tapahtumia, olosuhteita tai muutoin.

Tilaa yhtiötiedotteemme

Pysy ajan tasalla tilaamalla yhtiötiedotteemme sähköpostiisi.

Kaikki tiedotteet on koottu uutishuoneeseen.

Uutishuone